Create Invoice

DEVÍN BANKA, DEVIN BANK, AG - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DEVÍN BANKA, DEVIN BANK, AG
PIN 31326331
TIN 2020298599
VAT number SK2020298599
Date create 22 June 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat DEVÍN BANKA, DEVIN BANK, AG
Františkánske nám. 8
81310
Bratislava
Contact Information
Email devinbanka@devinbanka.sk
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31326331 TIN: 2020298599 VAT number: SK2020298599
 • Registered seat: DEVÍN BANKA, DEVIN BANK, AG, Františkánske nám. 8, 81310, Bratislava
 • Date create: 22 June 1992
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Ivan Gondáš podpredseda R.Viesta 32/A Martin 15.03.2001
  Ing. Pavel Rusnák predseda D.Makovického 5100/2 Martin 15.03.2001
  Ing. Vladimír Jančí podpredseda Zvolenská 3984/3 Martin 15.03.2001
  Ing. Vladimír Šavol podpredseda Kollárova 606/5 Turčianske Teplice 15.03.2001
  Ing. Viliam Pešta člen Krížna 24 Bratislava 15.03.2001
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   15.03.2002Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   14.03.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Pavol Křupala Družstevná 68 Bratislava 831 04
   30.08.2001Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Štatutárny orgán: správca:
   JUDr. Pavol Křupala Družstevná 68 Bratislava 831 04
   29.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   15.03.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Gondáš - I.podpredseda R.Viesta 32/A Martin
   Ing. Pavel Rusnák - predseda D.Makovického 5100/2 Martin
   Ing. Vladimír Jančí - podpredseda Zvolenská 3984/3 Martin
   Ing. Vladimír Šavol - podpredseda Kollárova 606/5 Turčianske Teplice
   Ing. Viliam Pešta - člen Krížna 24 Bratislava
   14.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Barčík - člen J. Vojtašáka 9/29 Žilina
   Sergej Georgievič Gorodkov - predseda 1. mája 857/11 Turčianske Teplice 039 01
   Ing. Vladimír Jančí - člen Zvolenská 3984/3 Martin
   Ing. Ľubomír Kanis - I. podpredseda 1. mája 857/11 Turčianske Teplice
   Ing. Milan Krajčír - člen Na Karlove 3724/3 Banská Bystrica
   Ing. Dáša Lisá - podpredseda J. Kráľa 1039/47 Nitra
   Ing. Ida Pálešová - člen Janošíková 1393/47 Martin
   Ing. Dušan Paulík - člen Dunajská 24 Bratislava
   Ing. Pavel Rusnák - podpreseda D.Makovického 5100/2 Martin
   Ing. Vladimír Šavol - člen Kollárova 606/5 Turčianske Teplice
   04.12.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Paulík - člen Dunajská 24 Bratislava
   25.07.2000Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením
   4. so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí.
   zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/
   24.07.2000Zrušeny predmety činnosti:
   zmenárenská činnosť /nákup devizových prostriedkov/
   4. so zlatými a striebornými mincami
   finančné maklérstvo
   06.03.2000Nové sidlo:
   Františkánske nám. 8 Bratislava 813 10
   05.03.2000Zrušené sidlo:
   Františkánske nám. 8 Bratislava 811 01
   19.08.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šavol - člen Kollárova 606/5 Turčianske Teplice
   18.08.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Marián Mesiarik - člen Moskovská 25 Bratislava 811 08
   04.09.1998Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Jančí - člen Zvolenská 3984/3 Martin
   Ing. Ľubomír Kanis - I. podpredseda 1. mája 857/11 Turčianske Teplice
   Ing. Dáša Lisá - podpredseda J. Kráľa 1039/47 Nitra
   Ing. Ida Pálešová - člen Janošíková 1393/47 Martin
   Ing. Pavel Rusnák - podpreseda D.Makovického 5100/2 Martin
   03.09.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľubomír Kanis - podpredseda 1. mája 857/11 Turčianske Teplice
   Sergej Pavlovič Krjukov Pražská 1902/4 Bratislava
   Ing. Dáša Lisá - člen J. Kráľa 47 Nitra
   Ing. Pavel Rusnák - člen Makovického 2 Martin
   Dmitri Paniouchkine dlhodobý pobyt na území SR : Olivová 64 Bratislava
   04.06.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dušan Barčík - člen J. Vojtašáka 9/29 Žilina
   Ing. Milan Krajčír - člen Na Karlove 3724/3 Banská Bystrica
   Ing. Dáša Lisá - člen J. Kráľa 47 Nitra
   Ing. Pavel Rusnák - člen Makovického 2 Martin
   03.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Tomáš Blšťak Liptovska 8 Bratislava
   Kornel Husár - člen Račianska 56 Bratislava
   Jozef Krumpolec - člen Podjavorinskej 17/251 Nová Dubnica
   Ing. Karol Martinka - prvý podpredseda Fraňa Kráľa 33 Bratislava
   30.01.1997Nové predmety činnosti:
   prijímanie vkladov
   vydávanie a správu platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   obchodovanie na vlastný účet, alebo na účet klienta
   1. s devízovými hodnotami
   2. v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/, včítane kurzových a úrokových obchodov
   3. s prevoditeľnými cennými papiermi
   účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, včítane poradenstva /portfólio management/
   výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
   zmenárenská činnosť /nákup devizových prostriedkov/
   4. so zlatými a striebornými mincami
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   29.01.1997Zrušeny predmety činnosti:
   zmenárenská činnosť /nákup devizových prostriedkov/
   príjmanie vkladov od verejnosti
   vykonávanie devízových obchodov v rozsahu vedenia devizových účtov
   predávanie devízových prostriedkov klientele
   vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
   1. s devízovými prostriedkami
   2. v oblasti terminovaných obchodov a opcií včítane kurzových a úverových obchodov
   účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
   poskytovanie porád vo veciach podnikania
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, včítane poradenstva
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   08.01.1996Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Tomáš Blšťak Liptovska 8 Bratislava
   Sergej Georgievič Gorodkov - predseda 1. mája 857/11 Turčianske Teplice 039 01
   Ing. Ľubomír Kanis - podpredseda 1. mája 857/11 Turčianske Teplice
   Sergej Pavlovič Krjukov Pražská 1902/4 Bratislava
   Ing. Karol Martinka - prvý podpredseda Fraňa Kráľa 33 Bratislava
   07.01.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladislav Bachár - člen, generálny riaditeľ Gallayova 3 Bratislava
   Ing. Dušan Barčík - predseda J. Vojtašáka 9/29 Žilina
   Ing. Martin Horňanský - II. podpredseda Strachova 28 Bratislava
   Ing. Marián Rybár - I. podpredseda Haburská 16 Bratislava
   Ing. Tomáš Weis - člen Šalviova 8 Bratislava
   12.05.1995Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dušan Barčík - predseda J. Vojtašáka 9/29 Žilina
   11.05.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dušan barčík - predseda J. Vojtašáka 9/29 Žilina
   27.09.1994Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   26.09.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   22.04.1994Nový štatutárny orgán:
   Dr. Marián Mesiarik - člen Moskovská 25 Bratislava 811 08
   Dmitri Paniouchkine dlhodobý pobyt na území SR : Olivová 64 Bratislava
   29.11.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Rybár - I. podpredseda Haburská 16 Bratislava
   28.11.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Marián Paučula - člen Raveň 69 Ružomberok
   Ing. Marián Rybár , ; - I. podpredseda Haburská 16 Bratislava
   22.06.1992Nové obchodné meno:
   DEVÍN BANKA a.s., DEVIN BANK, AG (v jazyku nemeckom), DEVIN BANK (v jazyku anglickom)
   Nové sidlo:
   Františkánske nám. 8 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný prenájom /finančný leasing/
   platobný styk a zúčtovanie
   poskytovanie záruk
   otváranie akreditívov
   obstarávanie inkasa
   uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   poskytovanie bankových informácií
   prenájom bezpečnostných schránok
   zmenárenská činnosť /nákup devizových prostriedkov/
   príjmanie vkladov od verejnosti
   vykonávanie devízových obchodov v rozsahu vedenia devizových účtov
   predávanie devízových prostriedkov klientele
   vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
   1. s devízovými prostriedkami
   2. v oblasti terminovaných obchodov a opcií včítane kurzových a úverových obchodov
   účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné maklérstvo
   poskytovanie porád vo veciach podnikania
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, včítane poradenstva
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladislav Bachár - člen, generálny riaditeľ Gallayova 3 Bratislava
   Ing. Dušan barčík - predseda J. Vojtašáka 9/29 Žilina
   Ing. Martin Horňanský - II. podpredseda Strachova 28 Bratislava
   Kornel Husár - člen Račianska 56 Bratislava
   Jozef Krumpolec - člen Podjavorinskej 17/251 Nová Dubnica
   Dr. Marián Paučula - člen Raveň 69 Ružomberok
   Ing. Marián Rybár , ; - I. podpredseda Haburská 16 Bratislava
   Ing. Tomáš Weis - člen Šalviova 8 Bratislava