Create Invoice

MAKRO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MAKRO
PIN 31326447
TIN 2020332842
VAT number SK2020332842
Date create 23 June 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat MAKRO
Stará Vajnorská 17, P.O. BOX č. 1
82017
Bratislava
Financial information
Sales and income 3 356 418 €
Profit 9 310 €
Capital 2 745 445 €
Own capital 433 677 €
Contact Information
Email makro@makro.sk
Phone(s) 0249205611, 0249205624
Fax(es) 0244253911
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 2,774,256
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 153,547
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 144,863
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 1,655
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 106,458
8. Advances on long-term tangible assets (052) - /095A/ 36,750
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 8,684
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 8,684
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,577,412
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 1,418,043
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,069
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,416,974
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 632,385
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 467,130
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 467,130
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 165,255
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 526,984
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 4,029
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 522,955
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 43,297
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 23,017
4. Accrued income short-term (385A) 20,280
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 2,774,256
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 442,989
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 185,890
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 185,890
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 17,941
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 17,941
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 1,401
2. Valuation differences from capital participation (+/- 415) 1,401
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 228,447
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 228,447
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,310
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,270,516
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 11,616
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 8,912
1.c. Other payables (321A, 475A, 476A) 8,912
9. Liabilities from social fund (472) 1,369
12. Deferred tax liability (481A) 1,335
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 1,932
2. Other provisions (459A, 45X) 1,932
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 2,235,832
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 187,384
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 187,384
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,902,737
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 31,310
7. Liabilities from social insurance (336) 19,622
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,942
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 59,837
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 21,136
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 21,136
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 60,751
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 139
4. Deferred income short-term (384A) 60,612
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 3,225,140
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 3,356,418
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 2,970,577
III. Revenues from sale of services (602, 606) 254,563
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 15,570
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 115,708
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,324,432
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 2,045,356
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 138,095
D. Services (účtová group of 51) 457,117
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 582,972
E.1. Wages and salaries (521, 522) 409,732
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 141,747
4. Social expenses (527, 528) 31,493
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 6,319
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 52,342
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 52,342
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 6,196
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 1,474
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 34,561
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 31,986
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 584,572
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,652
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 182
2. Other interest income (662A) 182
XII. Foreign exchange gains (663) 5,470
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,477
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1,347
2. Other expense (562A) 1,347
O. Exchange rate losses (563) 12,903
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 7,227
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,825
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,161
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 6,851
R.1. Income tax expense current (591, 595) 8,282
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -1,431
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,310
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31326447 TIN: 2020332842 VAT number: SK2020332842
 • Registered seat: MAKRO, Stará Vajnorská 17, P.O. BOX č. 1, 82017, Bratislava
 • Date create: 23 June 1992
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Pavol Čech Pezinská 36 Slovenský Grob 900 26 30.10.2001
  Bc. Pavol Čech Šípková 3291/16 Chorvátsky Grob 900 25 16.05.2008
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Pavol Čech 140 280 € (96.8%) Pezinská 36 Slovenský Grob 900 26
  Bc. Pavol Čech 4 681 € (3.2%) Šípková 3291/16 Chorvátsky Grob 900 25
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.04.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Daniel Čech Šípková 3290/14 Chorvátsky Grob 900 25
   19.06.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Čech Šípková 3290/14 Chorvátsky Grob 900 25
   29.03.2012Nové predmety činnosti:
   vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk
   prevádzkovanie jaslí
   poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   prevádzkovanie výdajne stravy
   03.03.2011Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17, P.O. BOX č. 1 Bratislava 820 17
   02.03.2011Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 832 43
   16.05.2008Noví spoločníci:
   Bc. Pavol Čech Šípková 3291/16 Chorvátsky Grob 900 25
   Ing. Daniel Čech Šípková 3290/14 Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   Bc. Pavol Čech Šípková 3291/16 Chorvátsky Grob 900 25
   Ing. Daniel Čech Šípková 3290/14 Chorvátsky Grob 900 25
   15.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Daniel Čech Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Pavol Čech Pezinská 36 Slovenský Grob 900 26
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Čech Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Pavol Čech Pezinská 36 Slovenský Grob 900 26
   06.06.2007Nové predmety činnosti:
   správa registratúry
   30.10.2001Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Pezinská 36 Slovenský Grob 900 26
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Čech Pezinská 36 Slovenský Grob 900 26
   Pavol Čech Pezinská 36 Slovenský Grob 900 26
   29.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob 900 26
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   08.08.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   nákup a predaj použitého tovaru
   administratívne práce
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   preklady a tlmočenie z jazyka slovenského do jazyka anglického a z jazyka anglického do jazyka slovenského
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob 900 26
   07.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Čech Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   26.04.2000Noví spoločníci:
   Daniel Čech Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Pavol Čech Pezinská 36 Slovenský Grob 900 26
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Čech Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Daniel Čech Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   25.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   27.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Štefan Sivák Karpatská 26 Mariánka
   Ing. Jozef Vrbovský Pribišova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marta Hercegová Važská 9 Bratislava
   Štefan Sivák Karpatská 26 Mariánka
   Ing. Jozef Vrbovský Hlavná 109 Pusté Úľany
   09.02.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   08.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Ing. Marta Hercegová Važská 9 Bratislava
   20.10.1997Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Ing. Marta Hercegová Važská 9 Bratislava
   Štefan Sivák Karpatská 26 Mariánka
   Ing. Jozef Vrbovský Pribišova 2 Bratislava
   19.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Ing. Marta Hercegová Važská 9 Bratislava
   Štefan Sivák Karpatská 26 Mariánka
   Ing. Jozef Vrbovský Pribišova 2 Bratislava
   23.05.1996Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 832 43
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb
   prenájom nebytových a skladových priestorov v zmysle § 4 ods. 1 Živnostenského zákona
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Ing. Marta Hercegová Važská 9 Bratislava
   Štefan Sivák Karpatská 26 Mariánka
   Ing. Jozef Vrbovský Pribišova 2 Bratislava
   22.05.1996Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 37 Bratislava 831 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru všetkého druhu.S tovarmi, na obchodovanie s ktorými sa vyžaduje povolenie alebo oprávnenie, je možné obchodovať až po získaní takéhoto povolenia alebo oprávnenia
   sprostredkovanie predaja a nákupu tovaru a prepravy tovaru
   skladovanie obchodného tovaru
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Ing. Marta Hercegová Važská 9 Bratislava
   Štefan Sivák Karpatská 26 Mariánka
   Ing. Jozef Vrbovský Hlavná 109 Pusté Úľany
   10.10.1994Nové obchodné meno:
   MAKRO spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Sivák Karpatská 26 Mariánka
   Ing. Jozef Vrbovský Hlavná 109 Pusté Úľany
   09.10.1994Zrušené obchodné meno:
   METRO SLOVAKIA spol.s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.06.1992Nové obchodné meno:
   METRO SLOVAKIA spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 37 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru všetkého druhu.S tovarmi, na obchodovanie s ktorými sa vyžaduje povolenie alebo oprávnenie, je možné obchodovať až po získaní takéhoto povolenia alebo oprávnenia
   sprostredkovanie predaja a nákupu tovaru a prepravy tovaru
   skladovanie obchodného tovaru
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Ing. Marta Hercegová Važská 9 Bratislava
   Štefan Sivák Karpatská 26 Mariánka
   Ing. Jozef Vrbovský Hlavná 109 Pusté Úľany
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Ing. Marta Hercegová Važská 9 Bratislava