Create Invoice

LOHA TEAM - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name LOHA TEAM
PIN 31326471
TIN 2020312030
VAT number SK2020312030
Date create 22 June 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat LOHA TEAM
Rybničná 40
83107
Bratislava
Financial information
Sales and income 462 501 €
Profit -5 464 €
Capital 177 578 €
Own capital 11 617 €
Contact Information
Email lohateam@lohateam.sk
Website http://www.lohateam.sk
Phone(s) +421244881363, +421244881425, +421244886143, +421244888058
Fax(es) 0244888058
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 160,373
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 39,021
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 39,021
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 39,021
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 116,886
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 1,365
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,018
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 347
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 90,041
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 88,700
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,700
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,334
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 25,480
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 3,852
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 21,628
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 4,466
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 4,466
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 160,373
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,153
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,199
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,199
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 3,778
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 172,175
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -168,397
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,464
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 154,220
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 17,835
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 14,021
9. Liabilities from social fund (472) 3,814
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 116,753
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 35,309
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 35,309
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 44,148
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 847
7. Liabilities from social insurance (336) 3,017
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,577
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30,855
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 3,968
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 3,968
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 11,447
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,217
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 462,501
III. Revenues from sale of services (602, 606) 450,470
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 7,315
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,716
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 457,765
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 125,761
D. Services (účtová group of 51) 168,021
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 103,810
E.1. Wages and salaries (521, 522) 76,262
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 25,502
4. Social expenses (527, 528) 2,046
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 4,036
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 37,300
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 37,300
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 4,948
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,889
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,736
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 156,688
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 7
2. Other interest income (662A) 7
XII. Foreign exchange gains (663) 9
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,256
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 4,429
2. Other expense (562A) 4,429
O. Exchange rate losses (563) 118
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 4,709
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,240
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,504
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,464
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31326471 TIN: 2020312030 VAT number: SK2020312030
 • Registered seat: LOHA TEAM, Rybničná 40, 83107, Bratislava
 • Date create: 22 June 1992
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ivan Szende Nám. SNP 14 Bratislava 811 06 02.06.2006
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ružena Sibylová 2 656 € (40%) Bystrická 14 Pezinok
  Helena Szendeová 3 984 € (60%) Bratislava 821 07
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Fatul 29. augusta 13 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 02.06.2006
   09.08.2006Noví spoločníci:
   Helena Szendeová Železničná 32 Bratislava 821 07
   08.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Helena Szendeová Želežničná 32 Bratislava 821 07
   15.07.2006Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   Noví spoločníci:
   Helena Szendeová Želežničná 32 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Szende Nám. SNP 14 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 02.06.2006
   Ing. Igor Fatul 29. augusta 13 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 02.06.2006
   14.07.2006Zrušeny spoločníci:
   Helena Szendeová Sadmelijská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Helena Szendeová Sadmelijská 5 Bratislava
   13.10.1998Nové predmety činnosti:
   skladovanie
   Noví spoločníci:
   Ružena Sibylová Bystrická 14 Pezinok
   Helena Szendeová Sadmelijská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Helena Szendeová Sadmelijská 5 Bratislava
   12.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ružena Sibylová Bystrická 14 Pezinok
   Helena Szendeová Sadmelijská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Helena Szendeová Sadmelijská 5 Bratislava
   20.11.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu s tovarom
   nákup a predaj tovarov
   sprostredkovanie, kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
   poskytovanie služieb v oblasti colnej agendy
   zasielateľstvo
   verejná cestná nákladná doprava
   19.11.1996Zrušeny predmety činnosti:
   obstarávanie prepravy všetkými druhmi dopravných prostriedkov v ČSFR a v zahraničí a činnosti s tým súvisiace
   uskutočňovanie medzinárodnej cestnej prepravy
   kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí, sprostredkovanie tejto kúpy a predaja pre iných
   veľkoobchodná a skladovacia činnosť s tovarmi všetkého druhu /bude upresnené podľa vydaného živnostenského oprávnenia, resp. koncesnej listiny/
   zasielateľstvo
   verejná cestná nákladná doprava
   poskytovanie služieb všetkého druhu v ČSFR i v zahraničí
   sprostredkovanie a zastupiteľská činnosť na území ČSFR a v zahraničí pre fyzické i právnické osoby
   obchodovanie s tovarmi rôzneho druhu, ich dovoz a vývoz
   09.08.1993Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 831 07
   Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   verejná cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Helena Szendeová Sadmelijská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Helena Szendeová Sadmelijská 5 Bratislava
   08.08.1993Zrušené sidlo:
   Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Szende Sadmelijská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Szende Sadmelijská 5 Bratislava
   22.06.1992Nové obchodné meno:
   LOHA TEAM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obstarávanie prepravy všetkými druhmi dopravných prostriedkov v ČSFR a v zahraničí a činnosti s tým súvisiace
   uskutočňovanie medzinárodnej cestnej prepravy
   kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí, sprostredkovanie tejto kúpy a predaja pre iných
   veľkoobchodná a skladovacia činnosť s tovarmi všetkého druhu /bude upresnené podľa vydaného živnostenského oprávnenia, resp. koncesnej listiny/
   poskytovanie služieb všetkého druhu v ČSFR i v zahraničí
   sprostredkovanie a zastupiteľská činnosť na území ČSFR a v zahraničí pre fyzické i právnické osoby
   obchodovanie s tovarmi rôzneho druhu, ich dovoz a vývoz
   Noví spoločníci:
   Ružena Sibylová Bystrická 14 Pezinok
   Ing. Ivan Szende Sadmelijská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Szende Sadmelijská 5 Bratislava