Create Invoice

AGENTIA finančno - správna a podnikateľská - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AGENTIA finančno - správna a podnikateľská
Status Destroyed
PIN 31326901
TIN 2020296960
Date create 30 June 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat AGENTIA finančno - správna a podnikateľská
Medená 33
81102
Bratislava
Contact Information
Phone(s) 0243637786
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31326901 TIN: 2020296960
 • Registered seat: AGENTIA finančno - správna a podnikateľská, Medená 33, 81102, Bratislava
 • Date create: 30 June 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   03.05.2012Zrušené obchodné meno:
   AGENTIA finančno - správna a podnikateľská a.s.
   Zrušené sidlo:
   Medená 33 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie výstav, seminárov, workshopov
   prekladateľské služby /s výnimkou súdnych tlmočníkov/
   poskytovanie fotografických služieb
   vydavateľská a distribučná činnosť v oblasti vydávania a predaja periodických a neperiodických publikácií
   prieskum trhu a verejnej mienky
   kancelárske služby v rozsahu voľnej živnosti
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Valéria Horáčiková - predseda Zdravotnícka 7 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 05.08.2003
   Diana Horáčiková - člen Zdravotnícka 7 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 05.08.2003
   Zuzana Horáčiková - člen Zdravotnícka 7 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 05.08.2003
   25.09.2003Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie výstav, seminárov, workshopov
   prekladateľské služby /s výnimkou súdnych tlmočníkov/
   poskytovanie fotografických služieb
   vydavateľská a distribučná činnosť v oblasti vydávania a predaja periodických a neperiodických publikácií
   prieskum trhu a verejnej mienky
   kancelárske služby v rozsahu voľnej živnosti
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Valéria Horáčiková - predseda Zdravotnícka 7 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 05.08.2003
   Diana Horáčiková - člen Zdravotnícka 7 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 05.08.2003
   Zuzana Horáčiková - člen Zdravotnícka 7 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 05.08.2003
   24.09.2003Zrušeny predmety činnosti:
   organizačné poradenstvo v oblasti podnikania a managementu
   sprostredkovanie kúpy a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie a kúpa tovaru všetkého druhu za účelom ďalšieho predaja a predaj (s tovarmi, na ktoré je potrebná zvláštna licencia, resp. koncesia v zmysle Zák. 455/1991 Zb. je možné obchodovať len po jej získaní)
   právnoporadenská činnosť v oblasti podnikania, zakladanie spoločnosti v tuzemsku i v zahraničí správa spoločností
   daňové poradenstvo
   prekladateľská činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vlasta Hašková - člen Zdravotnícka 7 Bratislava Skončenie funkcie: 05.08.2003
   JUDr. Valéria Horáčiková - predseda Zdravotnícka 7 Bratislava Skončenie funkcie: 05.08.2003
   Rudolf Gottfried Rock Karlstrasse 3 Illingen SRN dlhodobý pobyt na území SR : Zdravotnícka 7 Bratislava 851 10 Skončenie funkcie: 05.08.2003
   07.06.2000Nové sidlo:
   Medená 33 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Gottfried Rock Karlstrasse 3 Illingen SRN dlhodobý pobyt na území SR : Zdravotnícka 7 Bratislava 851 10 Skončenie funkcie: 05.08.2003
   06.06.2000Zrušené sidlo:
   Úprkova 39 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Jana Koczkášová Damborského 1 Bratislava
   06.04.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vlasta Hašková - člen Zdravotnícka 7 Bratislava Skončenie funkcie: 05.08.2003
   JUDr. Valéria Horáčiková - predseda Zdravotnícka 7 Bratislava Skončenie funkcie: 05.08.2003
   PhDr. Jana Koczkášová Damborského 1 Bratislava
   05.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vlasta Hašková Úprkova 39 Bratislava
   JUDr. Valéria Horáčiková Zdravotnícka 7 Bratislava
   PhDr. Jana Koczkášová Damborského 1 Bratislava
   12.06.1997Nové sidlo:
   Úprkova 39 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   prekladateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vlasta Hašková Úprkova 39 Bratislava
   JUDr. Valéria Horáčiková Zdravotnícka 7 Bratislava
   PhDr. Jana Koczkášová Damborského 1 Bratislava
   11.06.1997Zrušené sidlo:
   Moskovská 7 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Horáčik - člen Medveďovej 15 Bratislava
   JUDr. Valéria Horáčiková - predseda Medveďovej 15 Bratislava
   Ing. Tibor Podoba - člen Krížna 14 Bratislava
   30.06.1992Nové obchodné meno:
   AGENTIA finančno - správna a podnikateľská a.s.
   Nové sidlo:
   Moskovská 7 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   organizačné poradenstvo v oblasti podnikania a managementu
   sprostredkovanie kúpy a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie a kúpa tovaru všetkého druhu za účelom ďalšieho predaja a predaj (s tovarmi, na ktoré je potrebná zvláštna licencia, resp. koncesia v zmysle Zák. 455/1991 Zb. je možné obchodovať len po jej získaní)
   právnoporadenská činnosť v oblasti podnikania, zakladanie spoločnosti v tuzemsku i v zahraničí správa spoločností
   daňové poradenstvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Horáčik - člen Medveďovej 15 Bratislava
   JUDr. Valéria Horáčiková - predseda Medveďovej 15 Bratislava
   Ing. Tibor Podoba - člen Krížna 14 Bratislava