Create Invoice

APPLIED PRECISION - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name APPLIED PRECISION
PIN 31327257
TIN 2020297301
VAT number SK2020297301
Date create 02 July 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat APPLIED PRECISION
Staviteľská 1
83104
Bratislava
Financial information
Sales and income 3 231 508 €
Profit 291 524 €
Capital 919 713 €
Own capital 403 026 €
Contact Information
Phone(s) 0243426628, 0243633151, 0232662301, 0232662385, 0243633152
Fax(es) 0232662300, 0243426628
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,517,511
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 160,594
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 68,388
2. Software (013) - /073, 091A/ 68,388
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 90,015
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 88,190
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 1,825
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 2,191
2. Equity securities and shares with podielovou participation except in affiliated entities (062A) - /096A/ 2,191
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,348,091
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 532,861
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 262,231
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 225,763
3. Products (123) - /194/ 44,867
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 616,489
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 566,917
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 566,917
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 49,572
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 198,741
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 11,921
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 186,820
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 8,826
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 8,826
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,517,511
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 730,275
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 697
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 431,415
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 431,415
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 291,524
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 787,236
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) -3,408
9. Liabilities from social fund (472) -3,538
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 130
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 759,590
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 572,713
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 572,713
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 121,109
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 35,821
7. Liabilities from social insurance (336) 23,070
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,877
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 30,054
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 30,054
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 3,231,565
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 3,231,508
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 52,027
III. Revenues from sale of services (602, 606) 3,014,642
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 4,800
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 160,039
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,859,035
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,071,699
D. Services (účtová group of 51) 889,898
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 829,421
E.1. Wages and salaries (521, 522) 595,060
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 215,099
4. Social expenses (527, 528) 19,262
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 565
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 63,360
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 63,360
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 2,669
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,423
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 372,473
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,105,072
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 56
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 8
2. Other interest income (662A) 8
XII. Foreign exchange gains (663) 48
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,280
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 2,186
2. Other expense (562A) 2,186
O. Exchange rate losses (563) 3,068
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 13,026
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,224
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 354,249
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 62,725
R.1. Income tax expense current (591, 595) 62,725
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 291,524
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31327257 TIN: 2020297301 VAT number: SK2020297301
 • Registered seat: APPLIED PRECISION, Staviteľská 1, 83104, Bratislava
 • Date create: 02 July 1992
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Ladislav Grňo, CSc. riaditeľ spoločnosti Dlhé Diely II/8 Bratislava 26.02.1999
  Ing. Mikuláš Bobík, CSc. riaditeľ spoločnosti Toryská 10 Bratislava 26.02.1999
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Ladislav Grňo, CSc. 3 319 € (50%) Dlhé Diely II/8 Bratislava
  Ing. Mikuláš Bobík, CSc. 3 319 € (50%) Toryská 10 Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.05.2007Nové sidlo:
   Staviteľská 1 Bratislava 831 04
   10.05.2007Zrušené sidlo:
   Technická 5 Bratislava 821 04
   30.07.2003Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softvéru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom/
   prenájom technologických zariadení, meracej, výpočtovej a kancelárskej techniky včítane leasingu
   07.09.1999Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti skúšobného laboratória podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch
   26.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Grňo , CSc. Dlhé Diely II/8 Bratislava
   Ing. Mikuláš Bobík , CSc. Toryská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Grňo , CSc. - riaditeľ spoločnosti Dlhé Diely II/8 Bratislava
   Ing. Mikuláš Bobík , CSc. - riaditeľ spoločnosti Toryská 10 Bratislava
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mikuláš Bobík , CSc. Toryská 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Grňo , CSc. Ipeľská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Bobík , CSc. - riaditeľ spoločnosti Toryská 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Grňo , CSc. - riaditeľ spoločnosti Ipeľská 3 Bratislava
   05.06.1995Nové sidlo:
   Technická 5 Bratislava 821 04
   04.06.1995Zrušené sidlo:
   Radlinského 47 Bratislava 811 07
   11.01.1995Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Mikuláš Bobík , CSc. Toryská 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Grňo , CSc. Ipeľská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mikuláš Bobík , CSc. - riaditeľ spoločnosti Toryská 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Grňo , CSc. - riaditeľ spoločnosti Ipeľská 3 Bratislava
   10.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mikuláš Bobík , CSc. Toryská 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Grňo , CSc. Ipeľská 3 Bratislava
   Ing. Július Groch Solivarská 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mikuláš Bobík , CSc. - riaditeľ spoločnosti
   Ing. Július Groch - riaditeľ spoločnosti
   02.07.1992Nové obchodné meno:
   APPLIED PRECISION s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radlinského 47 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výskum, vývoj a poradenská činnosť v oblasti prvkov, zariadení a systémov pre úsporu energie
   Noví spoločníci:
   Ing. Mikuláš Bobík , CSc. Toryská 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Grňo , CSc. Ipeľská 3 Bratislava
   Ing. Július Groch Solivarská 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mikuláš Bobík , CSc. - riaditeľ spoločnosti
   Ing. Július Groch - riaditeľ spoločnosti