Create Invoice

Bytový podnik mestskej časti Bratislava - Ru-žinov - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Bytový podnik mestskej časti Bratislava - Ru-žinov
Status Destroyed
PIN 31327516
Date create 01 July 1992
Company category Štátny podnik
Registered seat Bytový podnik mestskej časti Bratislava - Ru-žinov
Mlynské nivy 61
82722
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31327516
 • Registered seat: Bytový podnik mestskej časti Bratislava - Ru-žinov, Mlynské nivy 61, 82722, Bratislava
 • Date create: 01 July 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.12.2002Zrušené obchodné meno:
   Bytový podnik mestskej časti Bratislava - Ru-žinov
   Zrušené sidlo:
   Mlynské nivy 61 Bratislava 827 22
   Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečenie technickej evidencie o domovom fonde
   správa domového, bytového fondu a nebytových priestorov hl. mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov
   preberanie obytných budov, iných objektov a nehnuteľného obecného majetku
   realizovanie schváleného odpredaja domov, bytov a nebytových priestorov
   údržba, opravy bytového a domového fondu
   zabezpečovanie modernizácie a rekonštrukcie domového fondu
   poskytovanie užívateľom bytov a nebytových priestorov služby spojené s bývaním a užívaním
   uzatváranie zmlúv o prenájme bytov, nebytových priestorov, zmlúv za dodávku, resp. sprostredkovanie všetkých druhov služieb v zmysle platných predpisov
   zabezpečenie inkasa tržieb za prenájom a poskytované služby
   podnikateľská činnosť vykonávaná v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
   výroba, rozvod a zabezpečovanie tepla pre bytové domy a nebytové priestory
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Peter Juriga - riaditeľ Palkovičova 9 Bratislava 821 08
   04.10.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Juriga - riaditeľ Palkovičova 9 Bratislava 821 08
   03.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Moravčík Sklenárova 12 Bratislava 821 05
   12.04.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Moravčík Sklenárova 12 Bratislava 821 05
   11.04.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Hanko - riaditeľ: Kamenárska 18 Bratislava
   07.04.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Hanko - riaditeľ: Kamenárska 18 Bratislava
   06.04.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Tvrdý Jasovského 25 Bratislava
   26.05.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Tvrdý Jasovského 25 Bratislava
   25.05.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Zelinka - riaditeľ Víglašská č. 7 Bratislava
   01.07.1992Nové obchodné meno:
   Bytový podnik mestskej časti Bratislava - Ru-žinov
   Nové sidlo:
   Mlynské nivy 61 Bratislava 827 22
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečenie technickej evidencie o domovom fonde
   správa domového, bytového fondu a nebytových priestorov hl. mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov
   preberanie obytných budov, iných objektov a nehnuteľného obecného majetku
   realizovanie schváleného odpredaja domov, bytov a nebytových priestorov
   údržba, opravy bytového a domového fondu
   zabezpečovanie modernizácie a rekonštrukcie domového fondu
   poskytovanie užívateľom bytov a nebytových priestorov služby spojené s bývaním a užívaním
   uzatváranie zmlúv o prenájme bytov, nebytových priestorov, zmlúv za dodávku, resp. sprostredkovanie všetkých druhov služieb v zmysle platných predpisov
   zabezpečenie inkasa tržieb za prenájom a poskytované služby
   podnikateľská činnosť vykonávaná v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
   výroba, rozvod a zabezpečovanie tepla pre bytové domy a nebytové priestory
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Štefan Zelinka - riaditeľ Víglašská č. 7 Bratislava