Create Invoice

ISTROMEX - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ISTROMEX
PIN 31328164
TIN 2020335691
VAT number SK2020335691
Date create 15 July 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat ISTROMEX
Nobelova 9
83102
Bratislava
Financial information
Sales and income 583 902 €
Profit -96 573 €
Capital 5 271 785 €
Own capital 5 188 085 €
Contact Information
Phone(s) +421244462240, +421244462239, +421244256086
Fax(es) 0244458331
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 5,196,374
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 3,976,286
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,440,934
A.II.1. Land (031) - /092A/ 228,735
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 1,028,306
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 159,988
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 23,905
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 2,535,352
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,535,352
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,210,268
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 17,536
6. Advance payments for inventory (314A) - /391A/ 17,536
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 908,815
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 182,578
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 182,578
3. Other loans to affiliated entities (351A) - /391A/ 696,034
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 30,203
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 283,917
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,012
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 282,905
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 9,820
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 3,408
4. Accrued income short-term (385A) 6,412
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 5,196,374
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,091,511
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 11,113,324
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 11,113,324
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,250,283
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,250,283
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 19,251
2. Other funds (427, 42X) 19,251
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) -428,295
2. Valuation differences from capital participation (+/- 415) -428,295
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -6,766,479
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -6,766,479
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -96,573
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 104,863
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 2,257
9. Liabilities from social fund (472) 655
12. Deferred tax liability (481A) 1,602
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 100,320
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 24,044
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,044
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 4,967
7. Liabilities from social insurance (336) 4,086
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 28,396
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 38,827
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 2,286
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 2,286
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 581,181
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 583,902
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) -3,666
III. Revenues from sale of services (602, 606) 584,568
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,000
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 676,588
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 2,077
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 72,045
D. Services (účtová group of 51) 103,942
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 140,219
E.1. Wages and salaries (521, 522) 96,464
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 9,720
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 32,567
4. Social expenses (527, 528) 1,468
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 73,490
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 272,155
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 272,155
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,660
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -92,686
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 402,838
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,389
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 279
2. Other interest income (662A) 279
XIV. Other income from financial activities (668) 2,110
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,879
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1,767
2. Other expense (562A) 1,767
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 112
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 510
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -92,176
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 4,397
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,932
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 1,465
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -96,573
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31328164 TIN: 2020335691 VAT number: SK2020335691
 • Registered seat: ISTROMEX, Nobelova 9, 83102, Bratislava
 • Date create: 15 July 1992
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Marian Trandžík predseda Križkova 953/6 Bratislava 811 04 12.04.2001
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.08.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karel Ružička Kadnárová 106 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 12.04.2001
   Ing. Emil Števo Wolkrová 41 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.04.2001
   29.04.2009Nové predmety činnosti:
   dodávka elektriny
   13.03.2004Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   26.06.2003Nové predmety činnosti:
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve)
   prenájom osobných motorových vozidiel
   prenájom hnuteľných vecí - leasing
   factoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok vykonávané nebankovým spôsobom
   prieskum trhu
   poradenská činnosť vo vyššie uvedených predmetoch podnikania
   25.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Trandžík - predseda predstavenstva Križkova 953/6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 12.04.2001
   Ing. Karel Ružička Kadnárová 106 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 12.04.2001
   Ing. Emil Števo Wolkrová 41 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.04.2001
   24.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karel Ružička Kadnárová 106 Bratislava 831 05
   Ing. Emil Števo Wolkrová 41 Bratislava 851 01
   Ing. Marian Trandžík - predseda predstavenstva Križkova 953/6 Bratislava 811 04
   17.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Trandžík - predseda predstavenstva Križkova 953/6 Bratislava 811 04
   16.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Trandžík - predseda Martinengova 36 Bratislava 811 02
   23.04.2001Nové sidlo:
   Nobelova 9 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Karel Ružička Kadnárová 106 Bratislava 831 05
   Ing. Emil Števo Wolkrová 41 Bratislava 851 01
   Ing. Marian Trandžík - predseda Martinengova 36 Bratislava 811 02
   22.04.2001Zrušené sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ondrej Bocko - predseda Pražská 4 Bratislava 831 01
   Ing Igor Pieš Babuškova 5 Bratislava 821 03
   Ing. Marian Trandžík Martinengova 36 Bratislava 811 02
   Ing. Elena Trenčianska Račianska 39 Bratislava 821 09
   30.09.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing Igor Pieš Babuškova 5 Bratislava 821 03
   29.09.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Krištofčák , CSc. Chemická 8 Bratislava 831 02
   19.06.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ondrej Bocko - predseda Pražská 4 Bratislava 831 01
   Ing. Jozef Krištofčák , CSc. Chemická 8 Bratislava 831 02
   Ing. Marian Trandžík Martinengova 36 Bratislava 811 02
   18.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Gallo Znievska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Harminc Riazanská 20 Bratislava 831 03
   Ing. Tomáš Kubečka Mariánska 61 Stupava 900 31
   Ing. Oskár Petrech Ipeľská 7 Bratislava 821 07
   09.08.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Gallo Znievska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Harminc Riazanská 20 Bratislava 831 03
   Ing. Tomáš Kubečka Mariánska 61 Stupava 900 31
   Ing. Oskár Petrech Ipeľská 7 Bratislava 821 07
   Ing. Elena Trenčianska Račianska 39 Bratislava 821 09
   08.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Gallo Znievska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Harminc Riazanská 20 Bratislava 831 03
   Ing. Oskár Petrech Ipeľská 7 Bratislava 821 07
   Ing. Elena Trenčianska Račianska 39 Bratislava 821 09
   Ing. Vladimír Vereš Martákovej 3 Bratislava 821 03
   30.08.1993Nové sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   29.08.1993Zrušené sidlo:
   Dimitrovova 34 Bratislava 831 02
   15.07.1992Nové obchodné meno:
   ISTROMEX, a. s.
   Nové sidlo:
   Dimitrovova 34 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   prenájom nebytových priestorov, vrátane poskytovania iných než základných služieb s tým spojených
   sprostredkovateľská činnosť firiem v oblasti nákladnej dopravy
   zastupovanie firiem v oblasti obchodnotechnických služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno-technických služieb
   veľkokapacitné uskladňovanie a distribúcia tovarov
   výroba plastových obalových materiálov
   výroba obalov
   adjustačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Gallo Znievska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Harminc Riazanská 20 Bratislava 831 03
   Ing. Oskár Petrech Ipeľská 7 Bratislava 821 07
   Ing. Elena Trenčianska Račianska 39 Bratislava 821 09
   Ing. Vladimír Vereš Martákovej 3 Bratislava 821 03