Create Invoice

CCS Consulting - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CCS Consulting
PIN 31328237
TIN 2020298280
VAT number SK2020298280
Date create 15 July 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat CCS Consulting
Tomášikova 50/E
83104
Bratislava
Financial information
Profit 81 203 €
Capital 459 246 €
Own capital 423 875 €
Contact Information
Email office@ccsconsulting.sk
Phone(s) 0254433490
Fax(es) 0254435906
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 505,563
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 277,877
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 1,217
3. Valuable rights (014) - /074, 091A/ 1,217
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 276,660
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 80,634
2. Equity securities and shares with podielovou participation except in affiliated entities (062A) - /096A/ 196,026
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 227,686
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 227,557
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 36,479
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 191,078
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 129
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 129
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 505,563
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 465,511
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 25,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 25,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 6,462
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 6,462
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 275,633
2. Other funds (427, 42X) 275,633
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 68,553
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) 83,446
3. Valuation differences from revaluation in the event of a merger, amalgamation into a separate entity and division (+/- 416) -14,893
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 8,660
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 8,660
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 81,203
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,052
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 40,052
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,278
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33,774
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 105,473
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,475
D. Services (účtová group of 51) 822
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 16
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 256
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 256
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 381
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,475
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -822
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 105,473
IX. Income from non-current financial assets total (r. 32 to r. 34) 104,383
3. Other income from securities and shares (665A) 104,383
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1,090
2. Other interest income (662A) 1,090
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 367
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 174
2. Other expense (562A) 174
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 193
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 105,106
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 103,631
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 22,428
R.1. Income tax expense current (591, 595) 22,428
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 81,203
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31328237 TIN: 2020298280 VAT number: SK2020298280
 • Registered seat: CCS Consulting, Tomášikova 50/E, 83104, Bratislava
 • Date create: 15 July 1992
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  JUDr. Jaroslav Ružička, CSc. Žiarska 1 Bratislava 811 03 21.11.2009
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  JUDr. Silvia Ružičková 15 225 € (60.9%) Žiarska 1 Bratislava
  Mgr. Ladislav Krechňák 1 250 € (5%) Zvončínska 1104 Lozorno 900 55
  Ing. Denisa Ružičková 1 250 € (5%) Novosvetská 3 Bratislava 811 04
  JUDr. Dana Nemčíková 750 € (3%) Kraskova 6 Bratislava 831 02
  Marek Zvara 6 525 € (26.1%) Wien Rakúska republika pobyt na území SR : Šulekova 22 Bratislava 811 03
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.12.2012Nové sidlo:
   Tomášikova 50/E Bratislava 831 04
   20.12.2012Zrušené sidlo:
   Tomášikova 50/B Bratislava 831 04
   24.03.2010Zrušeny predmety činnosti:
   tlmočnícka a prekladateľská činnosť
   poskytovanie poradenstva a sprostredkovateľská činnosť v oblasti kúpy a predaja nehnuteľností
   08.12.2009Nové sidlo:
   Tomášikova 50/B Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Mgr. Ladislav Krechňák Zvončínska 1104 Lozorno 900 55
   Ing. Denisa Ružičková Novosvetská 3 Bratislava 811 04
   JUDr. Dana Nemčíková Kraskova 6 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Žiarska 1 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 21.11.2009
   07.12.2009Zrušené sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   komerčno-právna konzultačná činnosť v oblasti podnikania, marketingu a managementu
   poskytovanie komerčno-právnej pomoci
   poskytovanie daňového poradenstva
   vedenie účtovníctva
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Silvia Ružičková Žiarska 1 Bratislava Vznik funkcie: 30.07.1998
   21.11.2003Noví spoločníci:
   JUDr. Silvia Ružičková Žiarska 1 Bratislava
   20.11.2003Zrušeny spoločníci:
   VIENNA Beteiligungs GmbH Trauttmansdorffgasse 33 Viedeň 1130 Rakúsko
   JUDr. Silvia Ružičková Žiarska 1 Bratislava
   30.04.2003Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Silvia Ružičková Žiarska 1 Bratislava Vznik funkcie: 30.07.1998
   29.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Silvia Ružičková Žiarska 1 Bratislava
   24.01.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kancelárske a sekretárske služby /vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb/
   dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy
   správa výpočtovej techniky - PC a prídavných zariadení
   automatizované spracovanie dát
   personálny management
   factoring a forfaiting
   tlmočnícka a prekladateľská činnosť
   29.03.1999Nové predmety činnosti:
   ekonomické poradenstvo
   účtovné poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   VIENNA Beteiligungs GmbH Trauttmansdorffgasse 33 Viedeň 1130 Rakúsko
   JUDr. Silvia Ružičková Žiarska 1 Bratislava
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien Rakúska republika pobyt na území SR : Šulekova 22 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Silvia Ružičková Žiarska 1 Bratislava
   28.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Viena Revisions - und Treuhand G.m.b.H. Lambrechtgasse 4 Wien Rakúska republika
   JUDr. Silvia Ružičková Haburská 16 Bratislava
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Silvia Ružičková Haburská 16 Bratislava
   12.11.1997Nové obchodné meno:
   CCS Consulting, s.r.o.
   11.11.1997Zrušené obchodné meno:
   Commercial Consulting & Service, spol. s r.o.C.C. & S., spol. s r.o. /v skratke/
   18.08.1997Noví spoločníci:
   JUDr. Silvia Ružičková Haburská 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Silvia Ružičková Haburská 16 Bratislava
   17.08.1997Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Haburská 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Haburská 16 Bratislava
   03.04.1995Nové sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Haburská 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   02.04.1995Zrušené sidlo:
   Michalská 5 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Fašiang Miletičova 46 Bratislava
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Haburská 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   15.07.1992Nové obchodné meno:
   Commercial Consulting & Service, spol. s r.o.C.C. & S., spol. s r.o. /v skratke/
   Nové sidlo:
   Michalská 5 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   komerčno-právna konzultačná činnosť v oblasti podnikania, marketingu a managementu
   poskytovanie komerčno-právnej pomoci
   poskytovanie daňového poradenstva
   poskytovanie poradenstva a sprostredkovateľská činnosť v oblasti kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Viena Revisions - und Treuhand G.m.b.H. Lambrechtgasse 4 Wien Rakúska republika
   Ing. Dušan Fašiang Miletičova 46 Bratislava
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Haburská 16 Bratislava
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Haburská 16 Bratislava