Create Invoice

AXESS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AXESS
PIN 31328831
TIN 2020355612
VAT number SK2020355612
Date create 17 July 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat AXESS
Námestie Hraničiarov 31-33
85103
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 478 159 €
Profit 82 984 €
Capital 879 390 €
Own capital 753 390 €
Contact Information
Phone(s) 0233014944, 0262247538, 0262247570, 0267201300, 0267201312, 90545513, 9455135
Fax(es) 0262247538
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 960,582
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 523,549
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 0
5. Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 523,549
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 480,294
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 42,915
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 340
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 435,620
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 226,864
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 226,864
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 226,864
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 208,756
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,216
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 207,540
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,413
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 1,413
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 960,582
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 555,847
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,196
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,196
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 7,271
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 7,271
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 432,396
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 434,227
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -1,831
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 82,984
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 404,735
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 167,306
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 144,664
9. Liabilities from social fund (472) 22,642
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 228,726
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 4,823
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,823
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 47,533
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 62,657
7. Liabilities from social insurance (336) 37,193
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 75,690
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 830
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 8,703
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 8,703
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,478,159
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 120,981
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,352,699
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,479
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,360,772
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 107,445
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 52,789
D. Services (účtová group of 51) 105,855
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 1,023,626
E.1. Wages and salaries (521, 522) 778,822
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 225,488
4. Social expenses (527, 528) 19,316
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 3,160
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 67,491
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 67,491
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 406
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 117,387
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,207,591
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 58
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 51
2. Other interest income (662A) 51
XII. Foreign exchange gains (663) 7
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,234
O. Exchange rate losses (563) 2
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 7,232
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,176
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 110,211
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 27,227
R.1. Income tax expense current (591, 595) 27,227
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 82,984
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31328831 TIN: 2020355612 VAT number: SK2020355612
 • Registered seat: AXESS, Námestie Hraničiarov 31-33, 85103, Bratislava
 • Date create: 17 July 1992
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Pavel Ďurčo Jasovská 11 Bratislava 851 01 17.07.1992
  Ing. Igor Dugovič Homolova 12 Bratislava 841 00 30.04.2013
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Pavel Ďurčo 11 066 € (33.3%) Jasovská 11 Bratislava 851 01
  Ing. Igor Dugovič 11 064 € (33.3%) Homolova 12 Bratislava 841 00
  Ing. Robert Matzenauer 11 066 € (33.3%) Bratislava 851 03
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.04.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Dugovič Homolova 12 Bratislava 841 00 Vznik funkcie: 30.04.2013
   29.04.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. Ďatelinová 5530/4 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 17.07.1992
   11.04.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. Ďatelinová 5530/4 Bratislava 821 01
   30.12.2008Nové obchodné meno:
   AXESS, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Námestie Hraničiarov 31-33 Bratislava 851 03
   29.12.2008Zrušené obchodné meno:
   "AXESS, spol. s r.o."
   Zrušené sidlo:
   Medveďovej 1/a Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Takáč Ožvoldikova 5 Bratislava 841 02
   Ing. Pavel Zvolenec Osuského 32 Bratislava 851 03
   17.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. Ďatelinová 5530/4 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Ďurčo Jasovská 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 17.07.1992
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. Ďatelinová 5530/4 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 17.07.1992
   16.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. Blagoevova 6 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. - riaditeľ spoločnosti Blagoevova 6 Bratislava 851 04
   Ing. Pavel Ďurčo - zástupca riaditeľa Jasovská 11 Bratislava 851 01
   28.02.1996Nové sidlo:
   Medveďovej 1/a Bratislava 851 04
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   27.02.1996Zrušené sidlo:
   Podunajská 25 Bratislava 825 64
   09.09.1994Nové predmety činnosti:
   montáže, oprava, servis elektrických zariadení, výpočtovej, meracej a regulačnej techniky
   22.06.1993Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Ďurčo Jasovská 11 Bratislava 851 01
   Ing. Robert Matzenauer Osuského 28 Bratislava 851 03
   Ing. Igor Dugovič Homolova 12 Bratislava 841 00
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. Blagoevova 6 Bratislava 851 04
   Ing. Ladislav Takáč Ožvoldikova 5 Bratislava 841 02
   Ing. Pavel Zvolenec Osuského 32 Bratislava 851 03
   21.06.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. Blagoevova 6 Bratislava 851 04
   Ing. Pavel Ďurčo Jasovská 11 Bratislava 851 01
   Ing. Robert Matzenauer Osuského 28 Bratislava 851 03
   08.03.1993Nové sidlo:
   Podunajská 25 Bratislava 825 64
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. Blagoevova 6 Bratislava 851 04
   Ing. Pavel Ďurčo Jasovská 11 Bratislava 851 01
   Ing. Robert Matzenauer Osuského 28 Bratislava 851 03
   07.03.1993Zrušené sidlo:
   Nová strojnícka 1 Bratislava 825 64
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. Blagoevova 6 Bratislava 851 04
   Ing. Pavel Ďurčo Jasovská 11 Bratislava 851 01
   Ing. Robert Matzenauer Osuského 28 Bratislava 851 03
   17.07.1992Nové obchodné meno:
   "AXESS, spol. s r.o."
   Nové sidlo:
   Nová strojnícka 1 Bratislava 825 64
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti ASRTP a výpočtovej techniky
   príprava aplikácií ASRTP
   sprostredkovanie nákup a predaj VT
   servisná činnosť VT a ASRTP
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. Blagoevova 6 Bratislava 851 04
   Ing. Pavel Ďurčo Jasovská 11 Bratislava 851 01
   Ing. Robert Matzenauer Osuského 28 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. - riaditeľ spoločnosti Blagoevova 6 Bratislava 851 04
   Ing. Pavel Ďurčo - zástupca riaditeľa Jasovská 11 Bratislava 851 01