Create Invoice

VITAMTRADE Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 02.06.2016
Basic information
Business name VITAMTRADE Bratislava
PIN 31330631
Date create 20 August 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat VITAMTRADE Bratislava
Nerudova 4
04001
Košice
Financial information
Sales and income 532 576 €
Profit 7 918 €
Capital 46 788 €
Own capital 10 722 €
Date of updating data: 02.06.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 310,519
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 77,801
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 77,801
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 77,801
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 181,905
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 1,334
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,334
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 92,265
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 89,440
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89,440
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,825
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 88,306
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 86,410
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,896
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 50,813
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 7,030
4. Accrued income short-term (385A) 43,783
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 310,519
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,250
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 7,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 7,000
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 3,332
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 3,545
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -213
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,918
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 291,973
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 58,197
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 57,432
9. Liabilities from social fund (472) 105
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 660
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 233,100
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 207,818
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 207,818
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,322
7. Liabilities from social insurance (336) 728
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,528
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,704
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 676
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 676
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 296
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 296
Date of updating data: 02.06.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 519,780
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 532,576
III. Revenues from sale of services (602, 606) 519,781
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 11,250
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,545
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 515,410
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 270,200
D. Services (účtová group of 51) 194,886
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 23,595
E.1. Wages and salaries (521, 522) 17,607
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 5,854
4. Social expenses (527, 528) 134
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,183
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 14,887
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 14,887
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 10,280
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 379
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,166
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 54,695
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,368
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 2,592
2. Other expense (562A) 2,592
O. Exchange rate losses (563) 173
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 3,603
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,368
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,798
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,918
Date of updating data: 02.06.2016
Date of updating data: 02.06.2016
 • PIN :31330631
 • Registered seat: VITAMTRADE Bratislava, Nerudova 4, 04001, Košice
 • Date create: 20 August 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.12.2000Nové sidlo:
   Nerudova 4 Košice 040 01
   Noví spoločníci:
   Potravinársky priemysel "VITAMINKA" a.s. Prilep Lece Koteski 23 PRILEP Republic of Macedonia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing.arch. Dime Trpčevski Kpt. Nálepku 5 Košice
   20.08.1992Nové obchodné meno:
   VITAMTRADE Bratislava, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie