Create Invoice

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, ŠEVT /skrátená verzia obchodného mena/ - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, ŠEVT /skrátená verzia obchodného mena/
PIN 31331131
TIN 2020295860
VAT number SK2020295860
Date create 01 September 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, ŠEVT /skrátená verzia obchodného mena/
Plynárenská 6
82109
Bratislava
Financial information
Sales and income 16 203 017 €
Profit 26 738 €
Capital 13 123 614 €
Own capital 2 230 548 €
Contact Information
Email info@sevt.sk
Phone(s) 0850111184, 0235416135, 0253635364, 0905701771
Mobile phone(s) 0905701771
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 13,302,121
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 9,013,608
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 1,839,113
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,810,549
3. Valuable rights (014) - /074, 091A/ 28,564
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 2,246,851
A.II.1. Land (031) - /092A/ 937,016
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 930,069
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 111,724
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 268,042
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 4,927,644
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,418,684
4. Loans to affiliated entities (066A) - /096A/ 1,466,690
7. Debt securities and other long-term financial assets (065A, 069A,06XA) - /096A/ 42,270
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,146,731
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 2,250,566
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 101,601
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,148,965
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 361,914
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 268,631
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 268,631
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 55,818
8. Deferred tax asset (481A) 37,465
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,473,731
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,120,312
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,120,312
4. Other claims within the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (351A) - /391A/ 16,772
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 237,453
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 986
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 98,208
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 60,520
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 18,694
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 41,826
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 141,782
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 13,278
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 128,504
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 13,302,121
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,200,983
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 1,038,360
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 1,038,360
A.III. Other capital funds (413) 411,211
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 196,603
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 196,603
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 528,071
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 528,071
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,738
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,101,138
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 27,821
9. Liabilities from social fund (472) 27,821
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 1,820,000
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 6,364,198
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 5,650,211
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,650,211
4. Other liabilities within the local participation in addition to the liabilities to affiliated entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) 231,939
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 184,221
7. Liabilities from social insurance (336) 109,451
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 159,926
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 28,450
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 132,177
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 132,177
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,756,942
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 16,005,082
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 16,203,017
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 15,618,858
III. Revenues from sale of services (602, 606) 378,940
V. Activation (účtová a group of 62) 193,772
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 4,163
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,284
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,879,649
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 7,902,975
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 423,682
D. Services (účtová group of 51) 3,155,118
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 3,851,927
E.1. Wages and salaries (521, 522) 2,780,084
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 929,765
4. Social expenses (527, 528) 142,078
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 13,789
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 423,695
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 423,695
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 26
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 108,437
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 323,368
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,709,795
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 107,074
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 40,594
2. Other interest income (662A) 40,594
XII. Foreign exchange gains (663) 65,306
XIV. Other income from financial activities (668) 1,174
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 361,269
M. Impairment losses on financial assets (+/-) (565) 4,054
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 183,805
2. Other expense (562A) 183,805
O. Exchange rate losses (563) 14,782
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 158,628
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -254,195
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 69,173
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 42,435
R.1. Income tax expense current (591, 595) 8,356
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 34,079
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 26,738
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31331131 TIN: 2020295860 VAT number: SK2020295860
 • Registered seat: Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, ŠEVT /skrátená verzia obchodného mena/, Plynárenská 6, 82109, Bratislava
 • Date create: 01 September 1992
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Miroslav Kadvolt predseda Hurbanova Ves 14 Hurbanova Ves 925 25 08.02.2007
  Ing. František Krajča, CSc. člen Fraňa Kráľa 20 Bratislava 811 05 08.02.2007
  Ing. Jozef Kadvolt člen Hurbanova Ves 7 Hurbanova Ves 925 25 14.03.2007
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.04.2013Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   05.04.2013Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   18.04.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kadvolt - člen Hurbanova Ves 7 Hurbanova Ves 925 25 Vznik funkcie: 14.03.2007
   17.04.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdenko Pápay - člen J. Smreka 14/6160 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 20.10.2006
   08.02.2007Nové predmety činnosti:
   kopírovacie a reprografické služby
   polygrafická výroba
   kancelárske služby - viazanie, laminovanie, výroba pečiatok
   skladovacie a distribučné služby
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kadvolt - predseda Hurbanova Ves 14 Hurbanova Ves 925 25
   Ing. František Krajča , CSc. - člen Fraňa Kráľa 20 Bratislava 811 05
   Ing. Zdenko Pápay - člen J. Smreka 14/6160 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 20.10.2006
   07.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emília Jankovitsová - podpredseda Vlčkova 41 Bratislava
   Ing. Miroslav Kadvolt - predseda 14 Hurbanova Ves
   Ing. František Krajča , CSc. Fraňa Kráľa 20 Bratislava
   27.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Artur Bobovnický , CSc. Gercenova 29 Bratislava
   Ing. Miroslav Straka Kultúrna 3460/21 Bratislava
   06.08.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Artur Bobovnický , CSc. Gercenova 29 Bratislava
   05.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Artur Bobovický , CSc. Gercenova 29 Bratislava
   25.06.2001Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   prenájom priestorov vrátane poskytovania s tým súvisiacich služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   vedenie účtovníctva
   činnosť ekonomických, účtovných, podnikateľských a organizačných poradcov
   sprostredkovateľská činnosť
   marketing - prieskum trhu
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Artur Bobovický , CSc. Gercenova 29 Bratislava
   24.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Švec , CSc. Milana Marečka 8 Bratislava
   27.06.2000Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Emília Jankovitsová - podpredseda Vlčkova 41 Bratislava
   Ing. František Krajča , CSc. Fraňa Kráľa 20 Bratislava
   Ing. Miroslav Straka Kultúrna 3460/21 Bratislava
   26.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing Emília Jankovitsová Vlčkova 41 Bratislava
   21.10.1998Nové obchodné meno:
   Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/
   20.10.1998Zrušené obchodné meno:
   Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
   24.03.1998Nové predmety činnosti:
   vydavateľské činnosti - vydávanie, skladovanie, distribúcia tlačív
   nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing Emília Jankovitsová Vlčkova 41 Bratislava
   Ing. Miroslav Kadvolt - predseda 14 Hurbanova Ves
   Ing. Juraj Švec , CSc. Milana Marečka 8 Bratislava
   23.03.1998Zrušeny predmety činnosti:
   vydávanie, skladovanie a distribúcia:
   tlačív pre jednotnú sústavu sociálno-ekonomických informácií
   iných druhov tlačív pre ústredné orgány, orgány štátnej správy a ostatné riadiace orgány, vrátane provotných dokladov na zber a prípravu údajov na zabezpečenie uplatnenia automatizovaného informačného systému miestnej samosprávy a organizácii v jej pôsobnosti
   úradných a hospodárskych tlačív, periodických a neperiodických publikácií, Zbierky zákonov a Vestníkov, príp. časopisov ústredných orgánov
   tlačív a nekonečných formulárov pre výpočtovú techniku
   skladovanie a distribúcia výrobkov, vlastná výroba tlačív a publikácií
   zahranično-obchodná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Emília Jankovitsová Beniakova 20 Bratislava
   Ing. Miroslav Kadvolt - predseda HurbanovaVes 14 Hrubý Šúr
   Ing. Juraj Švec , CSc. M.Marečku 8 Bratislava
   20.08.1996Nové sidlo:
   Plynárenská 6 Bratislava 821 09
   19.08.1996Zrušené sidlo:
   Štefánikova 2 Bratislava 815 65
   04.07.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing Emília Jankovitsová Beniakova 20 Bratislava
   Ing. Miroslav Kadvolt - predseda HurbanovaVes 14 Hrubý Šúr
   Ing. Juraj Švec , CSc. M.Marečku 8 Bratislava
   03.07.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Elena Bartunková - vedúca právneho útvaru š.p. ŠEVT Bílikova 8 Bratislava 841 01
   Ing. Milan Hrobský , CSc. - riaditeľ š.p. ŠEVT Wolkrova 25 Bratislava 851 01
   Ing. Naděžda Stančíková - ekonom.- prev. námestníčka š.p. ŠEV Súľovská 6 Bratislava 821 05
   28.08.1992Nové obchodné meno:
   Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 2 Bratislava 815 65
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie, skladovanie a distribúcia:
   tlačív pre jednotnú sústavu sociálno-ekonomických informácií
   iných druhov tlačív pre ústredné orgány, orgány štátnej správy a ostatné riadiace orgány, vrátane provotných dokladov na zber a prípravu údajov na zabezpečenie uplatnenia automatizovaného informačného systému miestnej samosprávy a organizácii v jej pôsobnosti
   úradných a hospodárskych tlačív, periodických a neperiodických publikácií, Zbierky zákonov a Vestníkov, príp. časopisov ústredných orgánov
   tlačív a nekonečných formulárov pre výpočtovú techniku
   skladovanie a distribúcia výrobkov, vlastná výroba tlačív a publikácií
   zahranično-obchodná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Elena Bartunková - vedúca právneho útvaru š.p. ŠEVT Bílikova 8 Bratislava 841 01
   Ing. Milan Hrobský , CSc. - riaditeľ š.p. ŠEVT Wolkrova 25 Bratislava 851 01
   Ing. Naděžda Stančíková - ekonom.- prev. námestníčka š.p. ŠEV Súľovská 6 Bratislava 821 05