Create Invoice

EXIP BRATISLAVA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EXIP BRATISLAVA
Status Destroyed
PIN 31332404
TIN 2020867266
Date create 17 September 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat EXIP BRATISLAVA
Ladzianskeho 8
83101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
  • PIN :31332404 TIN: 2020867266
  • Registered seat: EXIP BRATISLAVA, Ladzianskeho 8, 83101, Bratislava
  • Date create: 17 September 1992
    • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
      09.04.2014Zrušené obchodné meno:
      EXIP BRATISLAVA, s.r.o.
      Zrušené sidlo:
      Ladzianskeho 8 Bratislava 831 01
      Zrušeny predmety činnosti:
      sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov. /Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
      sprostredkovanie výkonu služieb
      kúpa a predaj nehnuteľností
      reklamná činnosť
      obstarávateľská činnosť
      Zrušeny spoločníci:
      JUDr. Ladislav SCHWARCZ Ladzianskeho 8 Bratislava
      Ing. Karol FRANCE Ladzianskeho 8 Bratislava
      Zrušeny štatutárny orgán:
      konatelia
      JUDr. Ladislav S c h w a r c z
      Ing. Karol F r a n c e
      17.09.1992Nové obchodné meno:
      EXIP BRATISLAVA, s.r.o.
      Nové sidlo:
      Ladzianskeho 8 Bratislava 831 01
      Nová právna forma:
      Spoločnosť s ručením obmedzeným
      Nové predmety činnosti:
      sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov. /Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
      sprostredkovanie výkonu služieb
      kúpa a predaj nehnuteľností
      reklamná činnosť
      obstarávateľská činnosť
      Noví spoločníci:
      JUDr. Ladislav SCHWARCZ Ladzianskeho 8 Bratislava
      Ing. Karol FRANCE Ladzianskeho 8 Bratislava
      Nový štatutárny orgán:
      konatelia
      JUDr. Ladislav S c h w a r c z
      Ing. Karol F r a n c e