Create Invoice

SEMEX, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SEMEX, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 31333788
Date create 01 March 1992
Company category Štátny podnik
Registered seat SEMEX, štátny podnik
Výhonská 13
83106
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31333788
 • Registered seat: SEMEX, štátny podnik, Výhonská 13, 83106, Bratislava
 • Date create: 01 March 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.08.1994Zrušené obchodné meno:
   SEMEX, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Výhonská 13 Bratislava 831 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   výskum, novošľachtenie a udržovacie šľachtenie ovocia, zeleniny a okrasných rastlín, vrátane liečivých rastlín, jahodníka, koreninových rastlín (okrem koreninovej papriky a aromatických rastlín), - výroba zeleninových osív a sadby, ovocných a okrasných podpníkov a ich osivá, ovocných a okrasných škôlkarských výpestkov, okrasných rastlín, jahodníka, liečivých rastlín, osiva koreninových rastlín a osiva aromatických rastlín na vlastných ekonomiach a zmluve u vybraných poľnohospodárskych podnikov a drobných pestovateľov, - nákup, čistenie, úprava a skladovanie zeleninových a kvetinových osív a sadby, nákup ovocných a okrasných podpníkov a ich osív, ovocných a okrasných škôlkarskych výpest- kov, jahodníka, liečivých rastlín, osív koreninových a aromatických rastlín a ich odbyt priamo špecializovaným poľnohospodárskym podnikom, povereným obchodným organizáciám, vo vlastnej maloobchodnej sieti a organizáciám povereným realizáciou verejnej zelene, - zabezpečuje výrobu doplnkového sortimentu okrasných rastlín, - dovoz a vývoz zeleninových a kvetinových osív a sadby, ovocných výpestkov, podpní- kov, ich osív, ovocných a okrasných škôlkárskych výpestkov, jahodníka, liečivých rastlín a východiskového množiteľského materiálu, okrasných rastlín prostredníctvom PZO, ako aj vytváraním priamych vzťahov v rámci ekonomických integrácií, dovoz špeciálnych potrieb pre záhradnícku výrobu, - nakupuje, odbytuje a vo vlastnej maloobchodnej sieti predáva:
   osivá tráv a ďatelinovýn k ozeleňovaniu verejných a úžitkových plôch v rámci služieb záhradnej architektúry, ako aj osivo a sadbu iných plodín
   rašelinu, substráty a zeminy pre záhradnícke účely, výrobky chemického a gumárenského odvetvia používané v záhradníctve
   priemyselné hnojivá, prípravky na ochranu rastlín používané v záhradníckej výrobe
   stroje, drobnú mechanizáciu a náradie, vrátane náhradných súčiastok používaných v záhradníckej a záhradkárskej výrobe
   výrobky priemyslu umelých hmôt, priemyslu stavebných hmôt, drevospracujúceho priemyslu, priemyslu celulózy a papiera, sklárskeho priemyslu, porcelánu a keramiky, textilného priemyslu pre záhradnícke a záhradkárske účely
   potravinárske výrobky a prebytky poľnohospodárskych podnikov, - inžiniersku a projekčnú činnosť ovocných a okrasných sadov, vetrolamov a verejnej zelene, - technicko-technologické poradenstvo pre špecializované poľnohospodárske podniky, - vykonáva poľnohospodársku výrobu na vlastných účelových zariadeniach
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing.Peter Benčat , CSc. - poverený riaditeľ Hlboká 6 Bratislava
   Ing.Anna Šmitalová - zástupca riaditeľa Chrasťova 4 Bratislava
   09.03.1993Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing.Peter Benčat , CSc. - poverený riaditeľ Hlboká 6 Bratislava
   Ing.Anna Šmitalová - zástupca riaditeľa Chrasťova 4 Bratislava
   08.03.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Michal Duda , CSc. Rovniaková 20 Bratislava
   07.09.1992Nové obchodné meno:
   SEMEX, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Výhonská 13 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   výskum, novošľachtenie a udržovacie šľachtenie ovocia, zeleniny a okrasných rastlín, vrátane liečivých rastlín, jahodníka, koreninových rastlín (okrem koreninovej papriky a aromatických rastlín), - výroba zeleninových osív a sadby, ovocných a okrasných podpníkov a ich osivá, ovocných a okrasných škôlkarských výpestkov, okrasných rastlín, jahodníka, liečivých rastlín, osiva koreninových rastlín a osiva aromatických rastlín na vlastných ekonomiach a zmluve u vybraných poľnohospodárskych podnikov a drobných pestovateľov, - nákup, čistenie, úprava a skladovanie zeleninových a kvetinových osív a sadby, nákup ovocných a okrasných podpníkov a ich osív, ovocných a okrasných škôlkarskych výpest- kov, jahodníka, liečivých rastlín, osív koreninových a aromatických rastlín a ich odbyt priamo špecializovaným poľnohospodárskym podnikom, povereným obchodným organizáciám, vo vlastnej maloobchodnej sieti a organizáciám povereným realizáciou verejnej zelene, - zabezpečuje výrobu doplnkového sortimentu okrasných rastlín, - dovoz a vývoz zeleninových a kvetinových osív a sadby, ovocných výpestkov, podpní- kov, ich osív, ovocných a okrasných škôlkárskych výpestkov, jahodníka, liečivých rastlín a východiskového množiteľského materiálu, okrasných rastlín prostredníctvom PZO, ako aj vytváraním priamych vzťahov v rámci ekonomických integrácií, dovoz špeciálnych potrieb pre záhradnícku výrobu, - nakupuje, odbytuje a vo vlastnej maloobchodnej sieti predáva:
   osivá tráv a ďatelinovýn k ozeleňovaniu verejných a úžitkových plôch v rámci služieb záhradnej architektúry, ako aj osivo a sadbu iných plodín
   rašelinu, substráty a zeminy pre záhradnícke účely, výrobky chemického a gumárenského odvetvia používané v záhradníctve
   priemyselné hnojivá, prípravky na ochranu rastlín používané v záhradníckej výrobe
   stroje, drobnú mechanizáciu a náradie, vrátane náhradných súčiastok používaných v záhradníckej a záhradkárskej výrobe
   výrobky priemyslu umelých hmôt, priemyslu stavebných hmôt, drevospracujúceho priemyslu, priemyslu celulózy a papiera, sklárskeho priemyslu, porcelánu a keramiky, textilného priemyslu pre záhradnícke a záhradkárske účely
   potravinárske výrobky a prebytky poľnohospodárskych podnikov, - inžiniersku a projekčnú činnosť ovocných a okrasných sadov, vetrolamov a verejnej zelene, - technicko-technologické poradenstvo pre špecializované poľnohospodárske podniky, - vykonáva poľnohospodársku výrobu na vlastných účelových zariadeniach
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Michal Duda , CSc. Rovniaková 20 Bratislava