Create Invoice

Slovart - Print - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Slovart - Print
Status Destroyed
PIN 31334687
TIN 2020295365
VAT number SK2020295365
Date create 21 October 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Slovart - Print
Radničné nám. 4
82105
Bratislava
Financial information
Sales and income 655 568 €
Profit -110 361 €
Capital 679 549 €
Own capital 44 474 €
Contact Information
Email slovartprint@slovartprint.sk
Phone(s) 0244881022, 0244881035, 0244881066, 0244881277, 0244881731
Fax(es) 0244881022, 0244881277
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 473,296
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 2,146
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 2,146
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 2,146
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 470,739
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 26,076
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 53
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 26,023
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 438,779
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 361,176
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 279,674
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 81,502
3. Other loans to affiliated entities (351A) - /391A/ 77,603
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 5,884
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,093
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 3,791
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 411
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 411
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 473,296
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -65,887
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 59,750
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 59,750
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 5,975
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 5,975
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -21,251
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -21,251
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -110,361
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 539,183
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 163
9. Liabilities from social fund (472) 163
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 493,939
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 44,640
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,640
3. Other liabilities to affiliated entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) 380,162
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 30,383
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 3,431
7. Liabilities from social insurance (336) 3,299
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,575
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,449
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 3,044
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 3,044
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 42,037
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 655,568
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 647,666
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 3,901
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,001
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 744,584
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 525,494
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 6,456
D. Services (účtová group of 51) 44,063
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 102,744
E.1. Wages and salaries (521, 522) 73,009
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 26,415
4. Social expenses (527, 528) 3,320
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,214
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 3,052
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 3,052
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 6,324
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -175
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 55,412
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -89,016
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 71,653
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 51
XII. Foreign exchange gains (663) 51
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,457
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 3,398
2. Other expense (562A) 3,398
O. Exchange rate losses (563) 1,575
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,484
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,406
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -96,422
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 13,939
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 11,059
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -110,361
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31334687 TIN: 2020295365 VAT number: SK2020295365
 • Registered seat: Slovart - Print, Radničné nám. 4, 82105, Bratislava
 • Date create: 21 October 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   15.06.2015Zrušené obchodné meno:
   Slovart - Print s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Radničné nám. 4 Bratislava 821 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   nákup a predaj tovaru a služieb v tuzemsku
   dovoz a vývoz tovaru a služieb s výnimkou komodít, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie
   zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Hriňová Lúčna 1935/2 Chorvátsky Grob 900 25
   GRAFOBAL GROUP, akciová spoločnosť IČO: 35 750 791 Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Hriňová Lúčna 1935/2 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 01.08.1997
   13.09.2013Nové sidlo:
   Radničné nám. 4 Bratislava 821 05
   12.09.2013Zrušené sidlo:
   Pekná cesta 6 Bratislava 834 03
   22.08.2013Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Hriňová Lúčna 1935/2 Chorvátsky Grob 900 25
   21.08.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava 821 07
   25.08.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Hriňová Lúčna 1935/2 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 01.08.1997
   24.08.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Hriňová Lúčna 1935/2 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 01.08.1997
   Ing. Sidónia Lukáčová Závadská 12 Bratislava Vznik funkcie: 28.05.1998
   19.03.2008Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava 821 07
   18.03.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava 821 07
   23.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Hriňová Lúčna 1935/2 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 01.08.1997
   22.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava Vznik funkcie: 01.08.1997
   19.05.2007Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava 821 07
   18.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Bernard Sklodowskej 3 Bratislava
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava
   Ing. Pavol Ilkiv Jungmanova 4 Bratislava
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43-C Bratislava
   Ing. Marta Vencelová Lenardova 14 Bratislava
   16.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Ilkiv Jungmannova 4 Bratislava Vznik funkcie: 28.05.1998
   21.11.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava Vznik funkcie: 01.08.1997
   Ing. Pavol Ilkiv Jungmannova 4 Bratislava Vznik funkcie: 28.05.1998
   Ing. Sidónia Lukáčová Závadská 12 Bratislava Vznik funkcie: 28.05.1998
   20.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava
   Ing. Pavol Ilkiv Jungmannova 4 Bratislava
   Ing. Sidónia Lukáčová Závadská 12 Bratislava
   22.07.2003Noví spoločníci:
   GRAFOBAL GROUP, akciová spoločnosť IČO: 35 750 791 Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   21.07.2003Zrušeny spoločníci:
   GRAFOBAL GROUP, akciová spoločnosť IČO: 35 760 791 Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   19.06.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.09.1999Noví spoločníci:
   GRAFOBAL GROUP, akciová spoločnosť IČO: 35 760 791 Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   08.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Slovenská Grafia a.s. IČO: 31 321 470 Pekná cesta 6 Bratislava
   24.09.1998Noví spoločníci:
   Slovenská Grafia a.s. IČO: 31 321 470 Pekná cesta 6 Bratislava
   Ing. Miroslav Bernard Sklodowskej 3 Bratislava
   Ing. Pavol Ilkiv Jungmanova 4 Bratislava
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43-C Bratislava
   Ing. Marta Vencelová Lenardova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Ilkiv Jungmannova 4 Bratislava
   Ing. Sidónia Lukáčová Závadská 12 Bratislava
   23.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Bernard Sklodowskej 3 Bratislava
   Ing. Pavol Ilkiv Jungmanova 4 Bratislava
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43-C Bratislava
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   Ing. Marta Vencelová Lenardova 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Polónyi Ambroseho 10 Bratislava
   27.08.1997Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Bernard Sklodowskej 3 Bratislava
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava
   Ing. Pavol Ilkiv Jungmanova 4 Bratislava
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43-C Bratislava
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   Ing. Marta Vencelová Lenardova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava
   Ing. Pavol Polónyi Ambroseho 10 Bratislava
   26.08.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   10.01.1997Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   09.01.1997Zrušeny spoločníci:
   Slovart a.s Bratislava
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Piják
   11.03.1993Nové sidlo:
   Pekná cesta 6 Bratislava 834 03
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   nákup a predaj tovaru a služieb v tuzemsku
   dovoz a vývoz tovaru a služieb s výnimkou komodít, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie
   zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť
   10.03.1993Zrušené sidlo:
   nám. Slobody Bratislava 817 64
   Zrušeny predmety činnosti:
   Vydávanie periodických a neperiodických publikácií.
   Nákup a predaj tovaru a služieb v tuzemsku.
   Dovoz a vývoz tovaru a služieb s výnimkou komodít, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie.
   Zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť.
   19.12.1992Noví spoločníci:
   Slovart a.s Bratislava
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   18.12.1992Zrušeny spoločníci:
   Slovart a.s Bratislava
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   21.10.1992Nové obchodné meno:
   Slovart - Print s.r.o.
   Nové sidlo:
   nám. Slobody Bratislava 817 64
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Vydávanie periodických a neperiodických publikácií.
   Nákup a predaj tovaru a služieb v tuzemsku.
   Dovoz a vývoz tovaru a služieb s výnimkou komodít, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie.
   Zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť.
   Noví spoločníci:
   Slovart a.s Bratislava
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Piják