Create Invoice

E - TRANS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name E - TRANS
Status Destroyed
PIN 31335551
Date create 04 November 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat E - TRANS
Trenčianska 57
82510
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31335551
 • Registered seat: E - TRANS, Trenčianska 57, 82510, Bratislava
 • Date create: 04 November 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.06.2006Zrušené obchodné meno:
   E - TRANS s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Trenčianska 57 Bratislava 825 10
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /na tovar na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s týmto povolením/
   nákup a predaj nehnuteľností
   dopravca smie vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky, vrátane jednotlivých prepráv na uvedenom území začínajúcich alebo končiacich
   maximálny počet vozidiel určených pre cestnú nákladnú dopravu je 2
   dopravca je povinný ohlásiť každú obmenu vozového parku príslušnomu orgánu štátnej správy v doprave s priložením dokladov o technickej spôsobilosti vozidiel
   dopravca je povinný ohlásiť živnostenskému orgánu, ktorý koncesnú listinu vydal, zmenu počtu vozidiel nad rámec uvedený v bode 2
   koncesia pre cestnú nákladnú dopravu sa vydáva na dobu určitú - l rok
   dopravca je povinný vybaviť každé vozidlo úradne overeným odpisom tejto koncesnej listiny
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Martin Blaškovič Lunačarského 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Blaškovič Lunačarského 9 Bratislava
   Dr. Ing. Michal Hirjak , CSc. Klenova 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Takáč Jégeho 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Viliam Ciklamini Dudvážska 8 Bratislava 821 07
   15.05.1995Nové sidlo:
   Trenčianska 57 Bratislava 825 10
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Viliam Ciklamini Dudvážska 8 Bratislava 821 07
   14.05.1995Zrušené sidlo:
   Kukučínova 26 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Š t i c a Jaderná 9 Bratislava
   04.11.1992Nové obchodné meno:
   E - TRANS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kukučínova 26 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /na tovar na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s týmto povolením/
   nákup a predaj nehnuteľností
   dopravca smie vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky, vrátane jednotlivých prepráv na uvedenom území začínajúcich alebo končiacich
   maximálny počet vozidiel určených pre cestnú nákladnú dopravu je 2
   dopravca je povinný ohlásiť každú obmenu vozového parku príslušnomu orgánu štátnej správy v doprave s priložením dokladov o technickej spôsobilosti vozidiel
   dopravca je povinný ohlásiť živnostenskému orgánu, ktorý koncesnú listinu vydal, zmenu počtu vozidiel nad rámec uvedený v bode 2
   koncesia pre cestnú nákladnú dopravu sa vydáva na dobu určitú - l rok
   dopravca je povinný vybaviť každé vozidlo úradne overeným odpisom tejto koncesnej listiny
   Noví spoločníci:
   RNDr. Martin Blaškovič Lunačarského 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Blaškovič Lunačarského 9 Bratislava
   Dr. Ing. Michal Hirjak , CSc. Klenova 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Takáč Jégeho 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Š t i c a Jaderná 9 Bratislava