Create Invoice

de ADDA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 18.05.2016
Basic information
Business name de ADDA
PIN 31336400
TIN 2020326352
VAT number SK2020326352
Date create 25 November 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat de ADDA
Stará Vajnorská 27/a
83104
Bratislava
Financial information
Sales and income 935 584 €
Profit 7 066 €
Capital 1 457 841 €
Own capital 645 224 €
Contact Information
Phone(s) 0244634749, 0244456472
Fax(es) 0244453260
Date of updating data: 18.05.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,538,840
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,021,717
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,021,717
A.II.1. Land (031) - /092A/ 210,321
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 688,794
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 122,602
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 516,479
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 136,436
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 87,386
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 49,050
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 107,392
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 1,099
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,099
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 106,293
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 310,591
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 303,448
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 303,448
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,143
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 -37,940
B.V.1. Money (211, 213, 21X) -905
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) -37,035
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 644
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 644
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,538,840
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 651,216
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 72,746
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 72,746
A.III. Other capital funds (413) 6,196
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 2,162
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 2,162
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 563,046
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 621,991
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -58,945
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,066
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 711,826
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 432,353
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 12,050
1.c. Other payables (321A, 475A, 476A) 12,050
9. Liabilities from social fund (472) 2,239
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 418,064
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 36,105
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 243,202
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 155,448
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 155,448
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,944
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 9,266
7. Liabilities from social insurance (336) 17,991
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,358
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33,195
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 166
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 166
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 175,798
4. Deferred income short-term (384A) 175,798
Date of updating data: 18.05.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 886,534
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 935,584
III. Revenues from sale of services (602, 606) 871,573
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 49,050
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 1,600
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,361
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 891,825
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 290,224
D. Services (účtová group of 51) 239,519
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 277,005
E.1. Wages and salaries (521, 522) 199,587
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 68,318
4. Social expenses (527, 528) 9,100
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 8,988
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 69,276
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 69,276
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,813
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 43,759
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 390,880
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 33,813
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 31,541
2. Other expense (562A) 31,541
O. Exchange rate losses (563) 20
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,252
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -33,813
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,946
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,066
Date of updating data: 18.05.2016
Date of updating data: 18.05.2016
 • PIN :31336400 TIN: 2020326352 VAT number: SK2020326352
 • Registered seat: de ADDA, Stará Vajnorská 27/a, 83104, Bratislava
 • Date create: 25 November 1992
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Tomáš Jukl Nové záhrady 1/6A Bratislava 821 05 25.11.1992
  Ing. Zdenko Jukl Bratislava 821 04 29.04.2002
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Tomáš Jukl 4 249 € (33.3%) Nové záhrady 1/6A Bratislava 821 05
  Ing. Zdenko Jukl 4 249 € (33.3%) Bratislava 821 04
  Ing. František Okapec 4 249 € (33.3%) Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.10.2002Nové obchodné meno:
   de ADDA, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Zdenko Jukl Bencúrova 3 Bratislava 821 04
   Ing. František Okapec Robotnícka 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Jukl Nové Záhrady 1/6A Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 25.11.1992
   Ing. Zdenko Jukl Bencúrova 3 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 29.04.2002
   03.06.1999Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Jukl Nové záhrady 1/6A Bratislava 821 05
   19.11.1997Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 27/a Bratislava 831 04
   25.11.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dopravných, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   sprostredkovanie výkonu služieb
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   zváračské práce