Create Invoice

HARVARDSKÁ INVESTIČNÁ - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name HARVARDSKÁ INVESTIČNÁ
Status Destroyed
PIN 31336817
Date create 29 November 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat HARVARDSKÁ INVESTIČNÁ
Priemyselná 6
82109
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31336817
 • Registered seat: HARVARDSKÁ INVESTIČNÁ, Priemyselná 6, 82109, Bratislava
 • Date create: 29 November 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.05.2004Zrušené obchodné meno:
   HARVARDSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   zriaďovanie a správa investičných fondov
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb v podielových a investičných fondoch za účelom ich kolektívneho investovania do majetku spôsobmi ustanovenými zák. č. 248/1992 Zb. v platnom znení
   nakladanie s majetkom spravovaných podielových a investičných fondoch
   investovanie a reinvestovanie prostriedkov na kúpu cenných papierov, hnuteľných a nehnuteľných vecí
   iná činnosť bezprostredne súvisiaca s predmetom podnikania uvedeným v odsekoch 1 až 4
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavel Hollý - člen predstavenstva Strmý Vŕšok 8098/98 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   Ing. Adriana Matysová - členka predstavenstva Líščie Nivy 2 Bratislava
   Ing. Juraj Široký - predseda predstavenstva Strmý Vŕšok 137 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   06.12.2000Nové obchodné meno:
   HARVARDSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavel Hollý - člen predstavenstva Strmý Vŕšok 8098/98 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   Ing. Juraj Široký - predseda predstavenstva Strmý Vŕšok 137 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   05.12.2000Zrušené obchodné meno:
   HARVARDSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavel Hollý - člen predstavenstva Rovniankova 4 Bratislava
   Ing. Juraj Široký - predseda predstavenstva Priekopnícka 30 Bratislava
   11.11.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   10.11.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   26.06.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Hollý - člen predstavenstva Rovniankova 4 Bratislava
   25.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Eduard Šebo - člen predstavenstva a výkonný riaditeľ Komenského 2 Modra
   06.05.1997Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie a správa investičných fondov
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb v podielových a investičných fondoch za účelom ich kolektívneho investovania do majetku spôsobmi ustanovenými zák. č. 248/1992 Zb. v platnom znení
   nakladanie s majetkom spravovaných podielových a investičných fondoch
   investovanie a reinvestovanie prostriedkov na kúpu cenných papierov, hnuteľných a nehnuteľných vecí
   iná činnosť bezprostredne súvisiaca s predmetom podnikania uvedeným v odsekoch 1 až 4
   05.05.1997Zrušeny predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia k účasti na kolektívnom investovaní
   zriaďovanie investičných fondov z vlastného majetku spoločnosti
   činnosť bezprostredne súvisiaca s činnosťou uvedenou v ods. 1
   25.04.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Adriana Matysová - členka predstavenstva Líščie Nivy 2 Bratislava
   PhDr. Eduard Šebo - člen predstavenstva a výkonný riaditeľ Komenského 2 Modra
   Ing. Juraj Široký - predseda predstavenstva Priekopnícka 30 Bratislava
   24.04.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Adriana Matysová - člen Líščie Nivy 2 Bratislava
   Ing. Eduard Šebo - člen Komenského 2 Modra
   Ing. Juraj Široký - predseda Priekopnícka 30 Bratislava
   03.08.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Šebo - člen Komenského 2 Modra
   02.08.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oto Biacovský - člen Jesenná 2 Bratislava
   20.08.1993Nové obchodné meno:
   HARVARDSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Oto Biacovský - člen Jesenná 2 Bratislava
   Ing. Adriana Matysová - člen Líščie Nivy 2 Bratislava
   Ing. Juraj Široký - predseda Priekopnícka 30 Bratislava
   19.08.1993Zrušené obchodné meno:
   HARVARDSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVAKIA a. s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Miroslav Hrabovský - člen predstavenstva, výkonný riaditeľ spoločnosti Ševčenkova 6 Bratislava
   JUDr. Rastislav Posluch - člen predstavenstva Pražská 17 Bratislava
   Ing. Juraj Široký - predseda predstavenstva Gromové 28 Praha 6 160 00 Česká republika
   29.11.1992Nové obchodné meno:
   HARVARDSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVAKIA a. s.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia k účasti na kolektívnom investovaní
   zriaďovanie investičných fondov z vlastného majetku spoločnosti
   činnosť bezprostredne súvisiaca s činnosťou uvedenou v ods. 1
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Miroslav Hrabovský - člen predstavenstva, výkonný riaditeľ spoločnosti Ševčenkova 6 Bratislava
   JUDr. Rastislav Posluch - člen predstavenstva Pražská 17 Bratislava
   Ing. Juraj Široký - predseda predstavenstva Gromové 28 Praha 6 160 00 Česká republika