Create Invoice

NIMAG - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name NIMAG
PIN 31337775
TIN 2020343391
VAT number SK2020343391
Date create 14 December 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat NIMAG
Prievozská 4/B
82109
Bratislava
Financial information
Sales and income 638 904 €
Profit -82 085 €
Capital 1 863 533 €
Own capital 672 675 €
Contact Information
Phone(s) +421255568102
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,309,359
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 210,782
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 210,782
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 210,782
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,089,164
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 194,993
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 194,993
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 663,531
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 564,641
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 564,641
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 3,360
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 95,396
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 134
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 230,640
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 816
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 229,824
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 9,413
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 9,413
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,309,359
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 590,590
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 498
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 498
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 665,537
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 665,537
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -82,085
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 718,678
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 51,842
9. Liabilities from social fund (472) 592
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 51,250
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 653,074
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 606,471
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 606,471
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,983
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 4,648
7. Liabilities from social insurance (336) 5,392
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,580
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 13,762
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 13,762
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 91
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 91
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 637,363
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 638,904
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 581,406
III. Revenues from sale of services (602, 606) 55,959
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 600
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 939
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 711,914
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 368,499
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 23,953
D. Services (účtová group of 51) 95,318
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 185,016
E.1. Wages and salaries (521, 522) 138,151
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 43,524
4. Social expenses (527, 528) 3,341
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 4,725
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 6,090
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 6,090
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 15,366
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,947
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -73,010
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 149,595
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 48
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 5
2. Other interest income (662A) 5
XII. Foreign exchange gains (663) 43
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,243
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 2,141
2. Other expense (562A) 2,141
O. Exchange rate losses (563) 807
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 3,295
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,195
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -79,205
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -82,085
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31337775 TIN: 2020343391 VAT number: SK2020343391
 • Registered seat: NIMAG, Prievozská 4/B, 82109, Bratislava
 • Date create: 14 December 1992
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Ľubomír Magula Pod záhradami 24 Bratislava 841 01 01.04.2010
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Ľubomír Magula 6 640 € (100%) Pod záhradami 24 Bratislava 841 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.01.2012Zrušeny spoločníci:
   Karl Heinz Nimianu Am Ährenfeld 6a München Spolková republika Nemecko
   01.04.2010Nové sidlo:
   Prievozská 4/B Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Magula Pod záhradami 24 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Magula Pod záhradami 24 Bratislava 841 01
   31.03.2010Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Magula Kpt. J. Rašu 33 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Magula Kpt. J. Rašu 33 Bratislava
   26.10.2000Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Magula Kpt. J. Rašu 33 Bratislava
   25.10.2000Zrušené sidlo:
   Štefana Králika 14 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Magula Štefana Králika 14 Bratislava
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Magula Kpt. J. Rašu 33 Bratislava
   Karl Heinz Nimianu Am Ährenfeld 6a München Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Magula Štefana Králika 14 Bratislava
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Magula Štefana Králika 14 Bratislava
   Karl Heinz Nimianu Johan Langmantel Str. 1 Neuried SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Magula Štefana Králika 14 Bratislava
   03.01.1994Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Magula Štefana Králika 14 Bratislava
   Karl Heinz Nimianu Johan Langmantel Str. 1 Neuried SRN
   02.01.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Magula Štefana Králika 14 Bratislava
   14.12.1992Nové obchodné meno:
   NIMAG, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štefana Králika 14 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   poradenstvo v oblasti zdravotníckej techniky a elektrotechniky
   nákup a predaj spotrebného a priemyselného tovaru a prístrojov pre zdravotníctvo
   opravy lekárskych prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Magula Štefana Králika 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubomír Magula Štefana Králika 14 Bratislava