Create Invoice

Medinco - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Medinco
PIN 31338305
TIN 2020816567
VAT number SK2020816567
Date create 14 December 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Medinco
Pribišova 9
84105
Bratislava
Financial information
Sales and income 110 066 €
Profit -3 068 €
Capital 113 990 €
Own capital -10 142 €
Contact Information
Mobile phone(s) +421903724138, +421903724139
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 123,075
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 86,671
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 86,671
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 86,671
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 0
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 0
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 36,246
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 31,701
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,238
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 27,463
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 2,922
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 2,922
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,922
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,623
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 833
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 790
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 158
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 158
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 123,075
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -13,207
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,104
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,104
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -17,882
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -17,882
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,068
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 136,228
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 172
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 0
9. Liabilities from social fund (472) 172
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 136,518
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 29,469
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,469
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 104,622
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 600
7. Liabilities from social insurance (336) 362
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -439
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,904
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 -462
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) -462
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 54
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 54
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 28,687
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 110,066
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 104,658
III. Revenues from sale of services (602, 606) 3,912
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,496
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 111,116
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 75,971
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 3,864
D. Services (účtová group of 51) 11,521
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 12,413
E.1. Wages and salaries (521, 522) 9,147
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 3,219
4. Social expenses (527, 528) 47
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 320
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 4,815
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 4,815
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,212
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,050
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,214
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,018
O. Exchange rate losses (563) 1,020
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 998
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,018
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,068
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,068
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31338305 TIN: 2020816567 VAT number: SK2020816567
 • Registered seat: Medinco, Pribišova 9, 84105, Bratislava
 • Date create: 14 December 1992
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Jana Jasenecová Pribišova 9 Bratislava 841 05 31.03.2009
  Jaroslav Jasenec Pribišova 9 Bratislava 841 05 31.03.2009
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Jana Jasenecová 6 639 € (100%) Pribišova 9 Bratislava 841 05
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.11.2013Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamné, marketingové a propagačné služby
   organizovanie kurzov, školení, seminárov a kongresov
   montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
   20.11.2013Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   02.04.2009Nové sidlo:
   Pribišova 9 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Jana Jasenecová Pribišova 9 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Jasenecová Pribišova 9 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 31.03.2009
   Jaroslav Jasenec Pribišova 9 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 31.03.2009
   01.04.2009Zrušené sidlo:
   Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   organizovanie činností a kooperácie v oblasti transportu pacientov, transplantátov a zdravotníckeho materiálu
   kúpa a predaj medicínskych zariadení a zdravotníckych potrieb
   Zrušeny spoločníci:
   Marek Nemrhal Pri Kolíske 4 Bratislava 831 06
   Ing. Miroslav Nemrhal Pod Rovnicami 25 Bratislava 841 05
   JUDr. Pavel Trubač Lozorno 1011 Lozorno 900 55
   Mgr. Miroslava Trubačova Belinského 16 Bratislava 851 01
   Ing. László Katona Báthory 9/1-4a Budapešť Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. László Katona Safrany u. 3 Budapešt H-1 16 MR Vznik funkcie: 06.02.2006
   Marek Nemrhal Pri Kolíske 4 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 06.02.2006
   Mgr. Miroslava Trubačova Belinského 16 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 06.02.2006
   23.02.2006Nové obchodné meno:
   Medinco s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Marek Nemrhal Pri Kolíske 4 Bratislava 831 06
   Ing. Miroslav Nemrhal Pod Rovnicami 25 Bratislava 841 05
   JUDr. Pavel Trubač Lozorno 1011 Lozorno 900 55
   Mgr. Miroslava Trubačova Belinského 16 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. László Katona Safrany u. 3 Budapešt H-1 16 MR Vznik funkcie: 06.02.2006
   Marek Nemrhal Pri Kolíske 4 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 06.02.2006
   Mgr. Miroslava Trubačova Belinského 16 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 06.02.2006
   22.02.2006Zrušené obchodné meno:
   MedinCo, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Gorkého 12 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Eva Bergendiová Gorkého 12 Bratislava
   PhDr. Pavol Paulík Račianska 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Eva Bergendiová Gorkého 12 Bratislava
   PhDr. Pavol Paulík Račianska 20 Bratislava
   Ing. László Katona Báthory 9/1-4a Budapešť Maďarská republika dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 4138/301 Bratislava
   20.12.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. László Katona Báthory 9/1-4a Budapešť Maďarská republika dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 4138/301 Bratislava
   21.11.1995Nové obchodné meno:
   MedinCo, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie činností a kooperácie v oblasti transportu pacientov, transplantátov a zdravotníckeho materiálu
   kúpa a predaj medicínskych zariadení a zdravotníckych potrieb
   Noví spoločníci:
   MUDr. Eva Bergendiová Gorkého 12 Bratislava
   PhDr. Pavol Paulík Račianska 20 Bratislava
   Ing. László Katona Báthory 9/1-4a Budapešť Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Pavol Paulík Račianska 20 Bratislava
   20.11.1995Zrušené obchodné meno:
   BDH - Biochem spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj prístrojov na meranie biochemických a elektrických veličín vrátane príslušenstva
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Eva Bergendiová Gorkého 12 Bratislava
   Silvestra Demšar Trzin, Pernetova 17 Mengeš 612 34 Slovinsko
   Ing. Branko Hrobat Žanova 7 Kranj 640 00 Slovinsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   14.12.1992Nové obchodné meno:
   BDH - Biochem spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gorkého 12 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj prístrojov na meranie biochemických a elektrických veličín vrátane príslušenstva
   Noví spoločníci:
   MUDr. Eva Bergendiová Gorkého 12 Bratislava
   Silvestra Demšar Trzin, Pernetova 17 Mengeš 612 34 Slovinsko
   Ing. Branko Hrobat Žanova 7 Kranj 640 00 Slovinsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Eva Bergendiová Gorkého 12 Bratislava