Create Invoice

PENDLER - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PENDLER
PIN 31338666
TIN 2020294034
VAT number SK2020294034
Date create 23 December 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat PENDLER
Viedenská cesta 7
85101
Bratislava
Financial information
Sales and income 8 294 €
Profit -2 119 €
Capital 12 953 €
Own capital -180 005 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 13,518
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,518
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 100
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 100
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) 9,169
2. Short-term financial assets without short-term financial assets in affiliated entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 9,169
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 4,249
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 3,360
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 889
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 13,518
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -182,125
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,194
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,194
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 1,627
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) 1,627
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -214,827
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 145,381
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -360,208
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,119
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 195,643
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 16
9. Liabilities from social fund (472) 16
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 194,795
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 124,826
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124,826
3. Other liabilities to affiliated entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) 13,315
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 45,072
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,622
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 832
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 832
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 8,294
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 8,294
III. Revenues from sale of services (602, 606) 8,294
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,920
D. Services (účtová group of 51) 5,372
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 3,548
E.1. Wages and salaries (521, 522) 2,613
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 920
4. Social expenses (527, 528) 15
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -626
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,922
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 533
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 471
2. Other expense (562A) 471
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 62
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -533
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,159
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,119
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31338666 TIN: 2020294034 VAT number: SK2020294034
 • Registered seat: PENDLER, Viedenská cesta 7, 85101, Bratislava
 • Date create: 23 December 1992
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Kristína Makyšová Cintorínska 104/21 Limbach 900 91 26.09.2001
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.07.2011Nové sidlo:
   Viedenská cesta 7 Bratislava 851 01
   18.07.2011Zrušené sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Pálová Zálužická 1 Bratislava
   Christoph Kölbel - predseda predstavenstva Mommesengasse Viedeň 1404 Rakusko dlhodobý pobyt na území SR : Podjavorinskej 773/11 Bratislava 811 03
   26.09.2001Nový štatutárny orgán:
   Kristína Makyšová Cintorínska 104/21 Limbach 900 91
   Monika Pálová Zálužická 1 Bratislava
   Christoph Kölbel - predseda predstavenstva Mommesengasse Viedeň 1404 Rakusko dlhodobý pobyt na území SR : Podjavorinskej 773/11 Bratislava 811 03
   25.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Kristína Makyšová Podjavorinskej 11 Bratislava
   Mag. Peter Kolbel - predseda Schottenfeldstrasse 92 Wien Rakúska republika
   Alexander Lupšic - podpredseda Kutschergasse 42 Wien Rakúska republika
   21.03.1996Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   19.01.1995Nové sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   nakladateľská a vydavateľská činnosť
   organizovanie vzdelávacích kurzov
   sprostredkovanie zamestnania za úhradu /poplatok na základ sadzobníka poplatkov schváleného MF/
   služby verejného stravovania
   agentúrna činnosť v oblasti kultúry
   poradenská činnosť v oblasti umeleckých diel
   organizačné zabezpečovanie prevádzky galérie
   reklamná a propagačná činnosť
   fotografické služby
   inzertná služba
   obchodná činnosť
   sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť
   obchodná činnosť v oblasti nehnuteľností
   nákup a predaj tovarov rôzneho druhu s výnimkou vyhradených
   distribučná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   18.01.1995Zrušené sidlo:
   Špitálska 4 Bratislava 811 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   organizačné zabezpečovanie prevádzky galérie
   poradenská činnosť v oblasti umeleckých diel
   agentúrna činnosť v oblasti kultúry
   služby verejného stravovania
   sprostredkovanie zamestnania za úhradu /za poplatok na základe sadzobníka poplatkov schváleného MF/
   organizovanie vzdelávacích kurzov, seminárov a školení
   nakladateľská a vydavateľská činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   27.10.1993Nové predmety činnosti:
   organizačné zabezpečovanie prevádzky galérie
   poradenská činnosť v oblasti umeleckých diel
   agentúrna činnosť v oblasti kultúry
   služby verejného stravovania
   Nový štatutárny orgán:
   Kristína Makyšová Podjavorinskej 11 Bratislava
   26.10.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Ivan Šulko - člen Pod vinicami 6 Bratislava 811 02
   23.12.1992Nové obchodné meno:
   PENDLER a. s.
   Nové sidlo:
   Špitálska 4 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie zamestnania za úhradu /za poplatok na základe sadzobníka poplatkov schváleného MF/
   organizovanie vzdelávacích kurzov, seminárov a školení
   nakladateľská a vydavateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dipl. Ing. Ivan Šulko - člen Pod vinicami 6 Bratislava 811 02
   Mag. Peter Kolbel - predseda Schottenfeldstrasse 92 Wien Rakúska republika
   Alexander Lupšic - podpredseda Kutschergasse 42 Wien Rakúska republika