Create Invoice

Železnice Slovenskej republiky /v skratke ŽSR, š.p./ - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Železnice Slovenskej republiky /v skratke ŽSR, š.p./
Status Destroyed
PIN 31338861
Date create 01 January 1993
Company category Štátny podnik
Registered seat Železnice Slovenskej republiky /v skratke ŽSR, š.p./
Klemensova 8
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31338861
 • Registered seat: Železnice Slovenskej republiky /v skratke ŽSR, š.p./, Klemensova 8, Bratislava
 • Date create: 01 January 1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.12.1993Zrušené obchodné meno:
   Železnice Slovenskej republiky /v skratke ŽSR, š.p./
   Zrušené sidlo:
   Klemensova 8 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   preprava osôb a vecí
   zriaďovanie a prevádzkovanie celoštátnych dráh
   zriaďovanie a prevádzkovanie lanovkových dráh
   zriaďovanie a prevádzkovanie železničných telekomunikačných a rádiových sieti
   poskytovanie prepravných služieb a výkonov vrátane účasti na kombinovanej doprave
   stavba a údržba železničných tratí, budov a zariadení vrátane stavieb a zariadení ekologického charakteru
   údržba a opravy dopravných prostriedkov, výroba, údržba a opravy špeciálných strojov zariadení a materiálu vrátane revízie a diagnostiky
   výskumná a vývojová činnosť
   poskytovanie služieb v reštauračných, ubytovacích a kultúrných zariadeniach
   poskytovanie služieb cestovného ruchu
   zahraničnohospodárska činnosť podľa pravidiel stanovených osobitným zákonom
   plnenie úloh a poskytovanie výkonu a služieb na zabezpečenie potrieb obrany a bezpeč- nosti štátu
   spolupráca s medzinárodnými organizáciami v odbore železničnej dopravy vrátane medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce
   zabezpečovanie, príp. vykonávanie činností súvisiacich s vnútroštátnou a medzinárodnou prepravou
   vykonávanie prác a služieb v oblasti automatizovaného spracovania
   odbytová činnosť
   metrologické výkony a defektoskopia, diagnostika a meranie fyzikálných veličín
   zabezpečovanie funkcie vedúceho odborového normalizačného strediska v železničnej doprave
   projektová a inžinierská činnosť
   prevádzka, údržba, opravy a rekonštrukcia existujúcich silových a riadiacich zariadení výroba a montáž nových silových a riadiacich elektrických zariadení
   výroba elektrickej energie z náhradných zdrojov elektriny a rozvod elektrickej energie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Albert Vereš Cígeľ-ská č. 18 Bratislava
   16.12.1993Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   15.12.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   12.05.1993Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Albert Vereš Cígeľ-ská č. 18 Bratislava
   11.05.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Andrej Egyed - poverený výkonom funkcieriaditeľa , Lachova 16 Bratislava
   Ing. Štefan Záhorák Turecká 33 Nové Zámky
   30.12.1992Nové obchodné meno:
   Železnice Slovenskej republiky /v skratke ŽSR, š.p./
   Nové sidlo:
   Klemensova 8 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   preprava osôb a vecí
   zriaďovanie a prevádzkovanie celoštátnych dráh
   zriaďovanie a prevádzkovanie lanovkových dráh
   zriaďovanie a prevádzkovanie železničných telekomunikačných a rádiových sieti
   poskytovanie prepravných služieb a výkonov vrátane účasti na kombinovanej doprave
   stavba a údržba železničných tratí, budov a zariadení vrátane stavieb a zariadení ekologického charakteru
   údržba a opravy dopravných prostriedkov, výroba, údržba a opravy špeciálných strojov zariadení a materiálu vrátane revízie a diagnostiky
   výskumná a vývojová činnosť
   poskytovanie služieb v reštauračných, ubytovacích a kultúrných zariadeniach
   poskytovanie služieb cestovného ruchu
   zahraničnohospodárska činnosť podľa pravidiel stanovených osobitným zákonom
   plnenie úloh a poskytovanie výkonu a služieb na zabezpečenie potrieb obrany a bezpeč- nosti štátu
   spolupráca s medzinárodnými organizáciami v odbore železničnej dopravy vrátane medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce
   zabezpečovanie, príp. vykonávanie činností súvisiacich s vnútroštátnou a medzinárodnou prepravou
   vykonávanie prác a služieb v oblasti automatizovaného spracovania
   odbytová činnosť
   metrologické výkony a defektoskopia, diagnostika a meranie fyzikálných veličín
   zabezpečovanie funkcie vedúceho odborového normalizačného strediska v železničnej doprave
   projektová a inžinierská činnosť
   prevádzka, údržba, opravy a rekonštrukcia existujúcich silových a riadiacich zariadení výroba a montáž nových silových a riadiacich elektrických zariadení
   výroba elektrickej energie z náhradných zdrojov elektriny a rozvod elektrickej energie
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Andrej Egyed - poverený výkonom funkcieriaditeľa , Lachova 16 Bratislava
   Ing. Štefan Záhorák Turecká 33 Nové Zámky