Create Invoice

Poštová novinová služba, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Poštová novinová služba, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 31338879
Date create 01 January 1993
Company category Štátny podnik
Registered seat Poštová novinová služba, štátny podnik
Pribinova 25
81381
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31338879
 • Registered seat: Poštová novinová služba, štátny podnik, Pribinova 25, 81381, Bratislava
 • Date create: 01 January 1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.11.1994Zrušené obchodné meno:
   Poštová novinová služba, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 813 81
   Zrušeny predmety činnosti:
   výkon poštovej novinovej služby pre potreby národného hospodárstva, obrany a bezpečnosti štátu a pre potreby obyvateľstva v okruhu nasledovných činností
   rozšírovanie tuzemskej a zahraničnej tlače a zasielanie tlače do zahraničia
   predaj doplnkového tovaru v sieti PNS na území SR
   doprava novinových zásielok a doplnkového tovaru na území SR i mimo územia SR
   výstavba, prevádzka a rozvoj siete PNS na území SR
   činnosti vyplývajúce z prevádzky, údržby, modernizácie, rozvoja a výstavby zariadení a objektov v majetku štátneho podniku
   tvorba a údržba informačnej databázy pre potreby informačného systému PNS
   vydavateľstvo odbornej literatúry, prevádzkových predpisov, pomôcok, tlačív, propagač- ných a informačných materiálov v oblasti svojej činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Magdaléna Szabová - - poverená výkonom funkcie riaditeľky š.p. Lichnerova 4 Senec 903 01
   15.03.1994Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Magdaléna Szabová - - poverená výkonom funkcie riaditeľky š.p. Lichnerova 4 Senec 903 01
   14.03.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Anton Mackových - poverený výkonom funkcieriaditeľa š.p. Komenského 13/8 Spišská Nová Ves
   12.11.1993Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Anton Mackových - poverený výkonom funkcieriaditeľa š.p. Komenského 13/8 Spišská Nová Ves
   11.11.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Milan Macozsek - poverený výkonom funkcie riaditeľaš.p. nám. Slobody 6 Bratislava
   30.12.1992Nové obchodné meno:
   Poštová novinová služba, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 813 81
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   výkon poštovej novinovej služby pre potreby národného hospodárstva, obrany a bezpečnosti štátu a pre potreby obyvateľstva v okruhu nasledovných činností
   rozšírovanie tuzemskej a zahraničnej tlače a zasielanie tlače do zahraničia
   predaj doplnkového tovaru v sieti PNS na území SR
   doprava novinových zásielok a doplnkového tovaru na území SR i mimo územia SR
   výstavba, prevádzka a rozvoj siete PNS na území SR
   činnosti vyplývajúce z prevádzky, údržby, modernizácie, rozvoja a výstavby zariadení a objektov v majetku štátneho podniku
   tvorba a údržba informačnej databázy pre potreby informačného systému PNS
   vydavateľstvo odbornej literatúry, prevádzkových predpisov, pomôcok, tlačív, propagač- ných a informačných materiálov v oblasti svojej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Milan Macozsek - poverený výkonom funkcie riaditeľaš.p. nám. Slobody 6 Bratislava