Create Invoice

Konsolidačná banka Bratislava, štátny peňažný ústav - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Konsolidačná banka Bratislava, štátny peňažný ústav
Status Destroyed
PIN 31338909
Date create 01 January 1993
Company category Štátny peňažný ústav podľa § 36 ods. 1 Zák. č. 21/1992 Zb. o bankách
Registered seat Konsolidačná banka Bratislava, štátny peňažný ústav
Cintorínska 21, P. O. Box 67
81499
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31338909
 • Registered seat: Konsolidačná banka Bratislava, štátny peňažný ústav, Cintorínska 21, P. O. Box 67, 81499, Bratislava
 • Date create: 01 January 1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.02.2002Zrušené obchodné meno:
   Konsolidačná banka Bratislava, štátny peňažný ústav
   Zrušené sidlo:
   Cintorínska 21, P. O. Box 67 Bratislava 814 99
   Zrušeny predmety činnosti:
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   platobný styk a zúčtovanie, okrem platobného styku a zúčtovania so zahraničím
   poskytovanie záruk
   poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   poskytovanie bankových informácií
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Banková rada
   Ing. Augustín Grman , PhD. - predseda rady banky a generálny riaditeľ Pustá 5 Bratislava
   Doc. Ing. Ivan Jakúbek , PhD. - člen rady banky a námestník generálneho riaditeľa Červeňákova 9 Bratislava
   JUDr. Mária Papcunová - členka rady banky Toryská 38 Bratislava
   19.10.2001Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Mária Papcunová - členka rady banky Toryská 38 Bratislava
   18.10.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Mária Papcunová - členka rady banky a námestníčka generálneho riaditeľa Toryská 38 Bratislava
   08.12.2000Nové predmety činnosti:
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   platobný styk a zúčtovanie, okrem platobného styku a zúčtovania so zahraničím
   poskytovanie záruk
   poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   poskytovanie bankových informácií
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Mária Papcunová - členka rady banky a námestníčka generálneho riaditeľa Toryská 38 Bratislava
   Ing. Augustín Grman , PhD. - predseda rady banky a generálny riaditeľ Pustá 5 Bratislava
   Doc. Ing. Ivan Jakúbek , PhD. - člen rady banky a námestník generálneho riaditeľa Červeňákova 9 Bratislava
   07.12.2000Zrušeny predmety činnosti:
   prijímanie vkladov od verejnosti
   poskytovanie úverov
   poskytovanie záruk
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach podnikania
   poskytovanie bankových informácií
   vykonávanie platobného a zúčtovacieho styku
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Augustín Grman , PhD. - generálny riaditeľ Pustá 5 Bratislava
   Doc. Ing. Ivan Jakúbek , PhD. Červeňákova 9 Bratislava
   JUDr. Mária Papcunová Torýska 38 Bratislava
   07.04.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Augustín Grman , PhD. - generálny riaditeľ Pustá 5 Bratislava
   Doc. Ing. Ivan Jakúbek , PhD. Červeňákova 9 Bratislava
   JUDr. Mária Papcunová Torýska 38 Bratislava
   06.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Augustím Grman , CSc. - generálny riaditeľ Pustá 5 Bratislava
   Doc. Ing. Ivan Jakúbek , CSc. Červeňákova 9 Bratislava
   JUDr. Mária Papcunová Torýska 38 Bratislava
   16.05.1997Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Mária Papcunová Torýska 38 Bratislava
   15.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Dräxlerová Starohradská 6 Bratislava
   18.12.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Dräxlerová Starohradská 6 Bratislava
   Ing. Augustím Grman , CSc. - generálny riaditeľ Pustá 5 Bratislava
   Doc. Ing. Ivan Jakúbek , CSc. Červeňákova 9 Bratislava
   17.12.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Dräxlerová Starohradská 6 Bratislava
   Ing. Augustím Grman , CSc. - generálny riaditeľ Pustá 5 Bratislava
   Ing. Juraja Rudík Pod záhradami 2 Bratislava
   16.08.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Augustím Grman , CSc. - generálny riaditeľ Pustá 5 Bratislava
   15.08.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Pichoňský , CSc. - generálny riaditeľ Segnorova 2 Bratislava
   18.04.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Dräxlerová Starohradská 6 Bratislava
   17.04.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Andrássyová Haanova 11 Bratislava
   10.09.1993Nové sidlo:
   Cintorínska 21, P. O. Box 67 Bratislava 814 99
   09.09.1993Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava 824 69
   30.12.1992Nové obchodné meno:
   Konsolidačná banka Bratislava, štátny peňažný ústav
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava 824 69
   Nová právna forma:
   Štátny peňažný ústav podľa § 36 ods. 1 Zák. č. 21/1992 Zb. o bankách
   Nové predmety činnosti:
   prijímanie vkladov od verejnosti
   poskytovanie úverov
   poskytovanie záruk
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach podnikania
   poskytovanie bankových informácií
   vykonávanie platobného a zúčtovacieho styku
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Andrássyová Haanova 11 Bratislava
   Ing. Ján Pichoňský , CSc. - generálny riaditeľ Segnorova 2 Bratislava
   Ing. Juraja Rudík Pod záhradami 2 Bratislava
   Banková rada