Create Invoice

Slovenské telekomunikácie, štátny podnik, Skratka: ST, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Slovenské telekomunikácie, štátny podnik, Skratka: ST, š.p.
Status Destroyed
PIN 31338917
Date create 01 January 1993
Company category Štátny podnik
Registered seat Slovenské telekomunikácie, štátny podnik, Skratka: ST, š.p.
Nám. Slobody 6
81762
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31338917
 • Registered seat: Slovenské telekomunikácie, štátny podnik, Skratka: ST, š.p., Nám. Slobody 6, 81762, Bratislava
 • Date create: 01 January 1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.03.1999Zrušené obchodné meno:
   Slovenské telekomunikácie, štátny podnik, Skratka: ST, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Nám. Slobody 6 Bratislava 817 62
   Zrušeny predmety činnosti:
   prenos všetkých druhov signálov, správ a informácií po JTS, ako aj po prenajatých častiach neverejných sietí, vybudovaných mimo JTS, vrátane šírenia rozhlasových, televíznych a ostatných komunikačných signálov
   revízie a poriodické skúšky elektrických zariadení, zdvíhacích zariadení, vyhradených plynových zariadení
   rozvoj, výstavba, zriaďovanie a prevádzka prostriedkov JTS a ich modernizácia
   začleňovanie neverejných telekomunikačných zariadení a sietí do JTS za podmienky ich homologizácie
   výkon analytických, inžinierských, projekčných a dodávateľských činností v telekomunikačných sieťach, ako aj výskum, vývoj a výroba doplnkových zariadení
   vykonávanie skúšok odrušení výrobkov pre zákazníka
   výkon činností súvisiacich s prípravou a plnením úloh v mimoriadnych situáciách a za brannej pohotovosti štátu podľa príkazov oprávnených orgánov stanovených vládou
   kúpa tovaru za účelom jeho ďašieho predaja, predaj a prenájom vrátane zabezpečenia záručného a pozáručného servisu
   výkon servisnej činností aj na doplnkové a iné zariadenia
   tvorba a aktualizácia informačnej databázy pre potreby informačných systémov odvetvia telekomunikácií
   výroba tlačív pre potreby telekomunikácií a cudzích zákazníkov
   vykonávanie činností vzdelávania a školenia pre vlastné potreby a potreby zákazníkov v oblasti telekomunikačného managementu a podporných činností
   vydávanie periodických a neperiodických tlačív v oblasti svojho podnikania a sociálnej činnosti
   poskytovanie sociálnych služieb pre vlastných pracovníkov, rodinných príslušníkov a ďalších zákazníkov
   plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohôd, ktorých výkonom bol š.p. poverený vládou
   uzatváranie medzinárodných dohôd o telekomunikačnej prevádzke, navrhovanie cien a taríf za medzinárodné služby
   prevádzka a údržba účelovej automobilovej dopravy vrátane špeciálnych mechanizačných prostriedkov pre potreby telekomunikácií
   udržovanie etalónov a normálov pre ciachovú a kalibračnú činnosť v telekomunikáciach
   vykonávanie stavebných prác a inžinierských stavieb a stavebných prác vo výškach v odbore telekomunikácií
   projektovanie, výstavba a údržba špeciálnych signalizačnách, vyrozumievacích a poplašných zariadení
   výkon funkcie ochraňovateľskej organizácie štátnych hmotných rezerv a štátnych mobilizačných rezerv
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Emil Hubinák - poverený výkonom funkcie riaditeľa štátneho podniku Bartókova 4170/2 Bratislava
   04.02.1999Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Emil Hubinák - poverený výkonom funkcie riaditeľa štátneho podniku Bartókova 4170/2 Bratislava
   03.02.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Dudík - poverený zastupovaním vo funkcii riaditeľa Ostredková 8 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Dudík - poverený zastupovaním vo funkcii riaditeľa Ostredková 8 Bratislava 821 02
   02.02.1999Nové obchodné meno:
   Slovenské telekomunikácie, štátny podnik, Skratka: ST, š.p.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Dudík - zást. generálneho riaditeľa Ostredská 8 Bratislava 821 02
   Ing. Peter Valent - generálny riaditeľ Wuppertálska 47 Košice 040 11
   01.02.1999Zrušené obchodné meno:
   Slovenské telekomunikácie, štátny podnik Skratka: ST, š.p. , Bratislava
   27.02.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Dudík - zást. generálneho riaditeľa Ostredská 8 Bratislava 821 02
   Ing. Peter Valent - generálny riaditeľ Wuppertálska 47 Košice 040 11
   26.02.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Dudík - zástp. riad., riaditeľ sekcie pre prevádzku Ostredská 8 Bratislava 821 02
   Ing. Peter Valent - riaditeľ Wuppertálska 47 Košice 040 11
   09.06.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Dudík - zástp. riad., riaditeľ sekcie pre prevádzku Ostredská 8 Bratislava 821 02
   Ing. Peter Valent - riaditeľ Wuppertálska 47 Košice 040 11
   08.06.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Augustín Bernadovič - zástp. riad., riaditeľ sekcie výstavby Gabčíkova 8 Bratislava 841 05
   Ing. Peter valent - riaditeľ Wuppertálska 47 Košice 040 11
   26.04.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter valent - riaditeľ Wuppertálska 47 Košice 040 11
   25.04.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kubán - pverený výkonom funkcie riaditeľa š.p. Kunešov 49 Kremnica 967 03
   24.04.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Augustín Bernadovič - zástp. riad., riaditeľ sekcie výstavby Gabčíkova 8 Bratislava 841 05
   21.04.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kubán - pverený výkonom funkcie riaditeľa š.p. Kunešov 49 Kremnica 967 03
   20.04.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Juraj Kolek - zást. riad., riad. sekcie pre tech. rozvoj Kubačova 7 Bratislava 831 06
   Ing. Vladimír Ondrovič - poverený výkonom funkcie riaditeľa š.p. Mamateyova 10 Bratislava 851 04
   31.03.1993Nové obchodné meno:
   Slovenské telekomunikácie, štátny podnik Skratka: ST, š.p. , Bratislava
   Nové sidlo:
   Nám. Slobody 6 Bratislava 817 62
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kolek - zást. riad., riad. sekcie pre tech. rozvoj Kubačova 7 Bratislava 831 06
   30.03.1993Zrušené obchodné meno:
   Slovenské telekomunikácie
   Zrušené sidlo:
   Nám. Slobody 6 Bratislava 817 51
   30.12.1992Nové obchodné meno:
   Slovenské telekomunikácie
   Nové sidlo:
   Nám. Slobody 6 Bratislava 817 51
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   prenos všetkých druhov signálov, správ a informácií po JTS, ako aj po prenajatých častiach neverejných sietí, vybudovaných mimo JTS, vrátane šírenia rozhlasových, televíznych a ostatných komunikačných signálov
   revízie a poriodické skúšky elektrických zariadení, zdvíhacích zariadení, vyhradených plynových zariadení
   rozvoj, výstavba, zriaďovanie a prevádzka prostriedkov JTS a ich modernizácia
   začleňovanie neverejných telekomunikačných zariadení a sietí do JTS za podmienky ich homologizácie
   výkon analytických, inžinierských, projekčných a dodávateľských činností v telekomunikačných sieťach, ako aj výskum, vývoj a výroba doplnkových zariadení
   vykonávanie skúšok odrušení výrobkov pre zákazníka
   výkon činností súvisiacich s prípravou a plnením úloh v mimoriadnych situáciách a za brannej pohotovosti štátu podľa príkazov oprávnených orgánov stanovených vládou
   kúpa tovaru za účelom jeho ďašieho predaja, predaj a prenájom vrátane zabezpečenia záručného a pozáručného servisu
   výkon servisnej činností aj na doplnkové a iné zariadenia
   tvorba a aktualizácia informačnej databázy pre potreby informačných systémov odvetvia telekomunikácií
   výroba tlačív pre potreby telekomunikácií a cudzích zákazníkov
   vykonávanie činností vzdelávania a školenia pre vlastné potreby a potreby zákazníkov v oblasti telekomunikačného managementu a podporných činností
   vydávanie periodických a neperiodických tlačív v oblasti svojho podnikania a sociálnej činnosti
   poskytovanie sociálnych služieb pre vlastných pracovníkov, rodinných príslušníkov a ďalších zákazníkov
   plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohôd, ktorých výkonom bol š.p. poverený vládou
   uzatváranie medzinárodných dohôd o telekomunikačnej prevádzke, navrhovanie cien a taríf za medzinárodné služby
   prevádzka a údržba účelovej automobilovej dopravy vrátane špeciálnych mechanizačných prostriedkov pre potreby telekomunikácií
   udržovanie etalónov a normálov pre ciachovú a kalibračnú činnosť v telekomunikáciach
   vykonávanie stavebných prác a inžinierských stavieb a stavebných prác vo výškach v odbore telekomunikácií
   projektovanie, výstavba a údržba špeciálnych signalizačnách, vyrozumievacích a poplašných zariadení
   výkon funkcie ochraňovateľskej organizácie štátnych hmotných rezerv a štátnych mobilizačných rezerv
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Vladimír Ondrovič - poverený výkonom funkcie riaditeľa š.p. Mamateyova 10 Bratislava 851 04