Create Invoice

TATRA FILM - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TATRA FILM
PIN 31338925
TIN 2020313658
VAT number SK2020313658
Date create 30 December 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat TATRA FILM
Vajnorská 89
83104
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 333 584 €
Profit -334 095 €
Capital 885 095 €
Own capital -303 493 €
Contact Information
Phone(s) +421244642110, +421244642120
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 521,155
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 326,669
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 326,669
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 319,669
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 7,000
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 189,373
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 900
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 900
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 172,539
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 132,449
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 132,449
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 40,090
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 15,934
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 25
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 15,909
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 5,113
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 44
4. Accrued income short-term (385A) 5,069
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 521,155
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -637,588
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 13,278
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 13,278
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 5,377
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 5,377
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -322,148
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 133,200
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -455,348
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -334,095
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,158,743
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 20,195
9. Liabilities from social fund (472) 1,463
12. Deferred tax liability (481A) 18,732
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 236,706
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 838,740
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 255,184
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 255,184
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 355,696
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 3,438
7. Liabilities from social insurance (336) 1,210
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,721
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 213,491
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 13,102
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 13,102
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 50,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,258,629
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,333,584
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 264,065
III. Revenues from sale of services (602, 606) 931,798
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 30,982
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 106,739
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,677,223
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 90,665
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 109,566
D. Services (účtová group of 51) 810,424
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 225,134
E.1. Wages and salaries (521, 522) 188,197
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 30,803
4. Social expenses (527, 528) 6,134
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 15,895
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 296,706
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 296,706
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 31,256
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 97,577
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -343,639
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 185,208
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2
2. Other interest income (662A) 2
XII. Foreign exchange gains (663) 2
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,357
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 12,479
2. Other expense (562A) 12,479
O. Exchange rate losses (563) 1
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 8,877
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,353
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -364,992
R. Income tax (r. 58 + r. 59) -30,897
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -33,777
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -334,095
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31338925 TIN: 2020313658 VAT number: SK2020313658
 • Registered seat: TATRA FILM, Vajnorská 89, 83104, Bratislava
 • Date create: 30 December 1992
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02 18.02.1999
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Ivan Sollár 13 278 € (100%) Jančova 15 Bratislava 811 02
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   15.08.2005Nové sidlo:
   Vajnorská 89 Bratislava 831 04
   14.08.2005Zrušené sidlo:
   Priemyselná 1 Bratislava 821 09
   11.07.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   10.07.2001Zrušeny spoločníci:
   BONTONFILM a.s. Národní třída 28 Praha 1 Česká republika
   JUDr. Rudolf Biermann Bullova 17 Bratislava
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava
   18.02.1999Nové sidlo:
   Priemyselná 1 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   Šírenie - predaj a požičiavanie audio-vizuálnych diel.
   Verejné uvádzanie audio-vizuálnych diel - prevádzkovanie kina.
   Distibúcia audio-vizuálnych diel - nakladanie s výsledkami tvorivej činosti so súhlasom autora.
   Noví spoločníci:
   BONTONFILM a.s. Národní třída 28 Praha 1 Česká republika
   JUDr. Rudolf Biermann Bullova 17 Bratislava
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   17.02.1999Zrušené sidlo:
   Priemyselná 1 Bratislava 824 60
   Zrušeny spoločníci:
   DISPRO spol. s r.o. Národní třída 28 Praha 1 Česká republika
   LUCERNA FILM a.s. Národní třída 28 Praha 1 Česká republika
   JUDr. Rudolf Biermann Bullova 17 Bratislava
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava
   Ing. Emília Šebová Farského 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Sollár - riaditeľ
   30.12.1992Nové obchodné meno:
   TATRA FILM spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 1 Bratislava 824 60
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb.
   Reklamná a propagačná činnosť.
   Kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj.
   Realitná agentúra.
   Poskytovanie služieb a informácií v oblasti filmovej propagácie a reklamy.
   Výroba, šírenie a verejné uvádzanie audiovizuálnych a obrazových programov.
   Noví spoločníci:
   DISPRO spol. s r.o. Národní třída 28 Praha 1 Česká republika
   LUCERNA FILM a.s. Národní třída 28 Praha 1 Česká republika
   JUDr. Rudolf Biermann Bullova 17 Bratislava
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava
   Ing. Emília Šebová Farského 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Sollár - riaditeľ