Create Invoice

SOREA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SOREA
PIN 31339204
TIN 2020389899
VAT number SK2020389899
Date create 01 January 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SOREA
Odborárske nám. 3
81570
Bratislava
Financial information
Sales and income 10 841 810 €
Profit -1 235 207 €
Capital 3 115 270 €
Own capital -978 631 €
Contact Information
Phone(s) 0524321751, 0250239173, 0250239176, 0255422332
Fax(es) 0255425853
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 2,969,636
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,206,457
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 9,851
2. Software (013) - /073, 091A/ 9,851
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,196,606
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 17,831
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 1,109,365
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 69,410
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,593,624
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 259,465
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 249,247
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 10,218
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 172,291
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 154,952
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,687
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 142,265
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,339
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,161,868
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 85,118
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,076,750
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 169,555
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 757
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 24,849
4. Accrued income short-term (385A) 143,949
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 2,969,636
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,160,021
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 14,537,248
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 14,537,248
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -12,142,020
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -12,142,020
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,235,207
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,747,657
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 74,568
9. Liabilities from social fund (472) 37,938
12. Deferred tax liability (481A) 36,630
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 12,879
2. Other provisions (459A, 45X) 12,879
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,337,802
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 953,183
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,403
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 928,780
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 199,915
7. Liabilities from social insurance (336) 123,799
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 42,097
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,808
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 322,408
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 154,500
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 167,908
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 61,958
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 1,712
4. Deferred income short-term (384A) 60,246
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 10,509,434
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 10,841,810
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 72,675
III. Revenues from sale of services (602, 606) 10,436,759
V. Activation (účtová a group of 62) 108,292
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 10,249
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 213,835
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,042,667
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 52,257
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 3,717,254
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) 5,900
D. Services (účtová group of 51) 3,501,779
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 4,260,321
E.1. Wages and salaries (521, 522) 3,038,988
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 21,792
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 1,061,920
4. Social expenses (527, 528) 137,621
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 52,540
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 386,269
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 386,269
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 13,351
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 52,996
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,200,857
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,340,536
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,731
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 90
2. Other interest income (662A) 90
XII. Foreign exchange gains (663) 1
XIV. Other income from financial activities (668) 1,640
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 42,202
O. Exchange rate losses (563) 97
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 42,105
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -40,471
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,241,328
R. Income tax (r. 58 + r. 59) -6,121
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,897
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -9,018
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,235,207
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31339204 TIN: 2020389899 VAT number: SK2020389899
 • Registered seat: SOREA, Odborárske nám. 3, 81570, Bratislava
 • Date create: 01 January 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Peter Pokorný Šustekova 2992/21 Bratislava 15.10.2001
  PhDr. Emil Machyna 665 Rosina 013 22 12.01.2006
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 14 537 248 € (100%) Odborárske nám. 3 Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.04.2011Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   27.04.2011Zrušeny predmety činnosti:
   vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
   propagačná činnosť
   revízie elektrických zariadení
   prenájom nebytových priestorov
   30.12.2009Zrušeny predmety činnosti:
   pranie, čistenie textilu
   zámočníctvo
   výroba pekáren. výrobkov vr. cukráren. okrem trvanl. výrobkov
   opravy motorových vozidiel
   22.01.2008Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
   21.01.2008Zrušeny predmety činnosti:
   ubytovacie zariadenia s možnosťou stravovania
   28.07.2007Nové predmety činnosti:
   vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
   murárstvo
   maliarske a natieračské práce
   tesárstvo
   27.07.2007Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzka múzeí a galérií
   vydavateľská činnosť v oblasti neperiodických, periodických publikácií a ostatných tlačív
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   kaderníctvo
   06.02.2007Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   18.07.2006Nové predmety činnosti:
   monáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
   17.07.2006Zrušeny predmety činnosti:
   elektroinštalácie
   07.02.2006Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   zmenáreň - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
   vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Emil Machyna 665 Rosina 013 22 Vznik funkcie: 12.01.2006
   06.02.2006Zrušeny predmety činnosti:
   nepravidelná autobusová doprava
   nákladná cestná doprava
   zmenárne
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniela Žuffová K Výstavisku 530/09 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 30.05.2005
   14.07.2005Nový štatutárny orgán:
   Daniela Žuffová K Výstavisku 530/09 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 30.05.2005
   13.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Baláž III/29 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 01.02.2002
   27.10.2004Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie biliardových stolov a nevýherných zábavných automatov
   prevádzkovanie služieb spojených s využívaním internetu
   nákup, predaj, sprostredkovanie a leasing priemyselného tovaru, strojov, motorových vozidiel a technologických zariadení
   prenájom strojov a zariadení a služby s tým súvisiace v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť v oblasti neperiodických, periodických publikácií a ostatných tlačív
   04.10.2004Noví spoločníci:
   Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike IČO: 30 779 618 Odborárske nám. 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   03.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike IČO: 30 779 618 Odborárske nám. 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Šujan Ožvoldíkova 13 Bratislava Skončenie funkcie: 06.03.2003
   07.03.2002Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Baláž III/29 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 01.02.2002
   06.03.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Andrea Jendeková Novohorská 36 Bratislava
   15.10.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Pokorný Šustekova 2992/21 Bratislava
   Ing. Andrea Jendeková Novohorská 36 Bratislava
   Ing. Vladimír Šujan Ožvoldíkova 13 Bratislava Skončenie funkcie: 06.03.2003
   14.10.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Andrea Jendeková Novohorská 36 Bratislava
   09.01.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   nepravidelná autobusová doprava
   nákladná cestná doprava
   04.05.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   prevádzkovanie solárií
   požičiavanie športových potrieb
   prevádzka múzeí a galérií
   pranie, čistenie textilu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Andrea Jendeková Novohorská 36 Bratislava
   03.05.1999Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie - organiz. odbor. rekreácie
   ubytovacie zariadenia (bez stravovania) - penzióny
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jaroslav Šumný Gercenova 19 Bratislava 851 01
   08.12.1997Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jaroslav Šumný Gercenova 19 Bratislava 851 01
   07.12.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Gabriel Kuliffay Ambroseho 19 Bratislava
   28.07.1997Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie telových. zariadení a zar. slúž. regenerácii
   masérske služby
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   čaluníctvo, krajčírstvo
   výroba stavebno - stolárska a tesárska stolárstvo
   zámočníctvo
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   kaderníctvo
   propagačná činnosť
   výroba pekáren. výrobkov vr. cukráren. okrem trvanl. výrobkov
   opravy motorových vozidiel
   elektroinštalácie
   revízie elektrických zariadení
   prenájom nebytových priestorov
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie - organiz. odbor. rekreácie
   ubytovacie zariadenia s možnosťou stravovania
   zmenárne
   ubytovacie zariadenia (bez stravovania) - penzióny
   27.07.1997Zrušeny predmety činnosti:
   Prevádzkovanie telových. zariadení a zar. slúž. regenerácii.
   Výroba pekáren. výrobkov. vr. cukráren. okrem trvanl. výrobkov.
   Masérske služby.
   Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok.
   Prenájom nebytových priestorov.
   Prevádzkovanie cestovnej kancelárie - organiz. odbor. rekreácie.
   Ubytovacie zariadenia s možnosťou stravovania.
   Zmenárne.
   Ubytovacie zariadenia /bez stravovania/ - penzióny.
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   opravy motorových vozidiel
   elektroinštalácie
   revízie elektrických zariadení
   čaluníctvo, krajčírstvo
   propagačná činnosť
   výroba stavebno - stolárska a tesárska stolárstvo
   zámočníctvo
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   kaderníctvo
   26.03.1997Nové sidlo:
   Odborárske nám. 3 Bratislava 815 70
   Noví spoločníci:
   Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike IČO: 30 779 618 Odborárske nám. 3 Bratislava
   25.03.1997Zrušené sidlo:
   Kráľovské údolie 8 Bratislava 813 76
   Zrušeny spoločníci:
   Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike IČO: 30 779 618 Odborárske nám. 3 Bratislava
   22.12.1995Noví spoločníci:
   Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike IČO: 30 779 618 Odborárske nám. 3 Bratislava
   21.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike IČO: 30 779 618 Odborárske nám. 3 Bratislava
   19.12.1995Nové predmety činnosti:
   kaderníctvo
   Noví spoločníci:
   Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike IČO: 30 779 618 Odborárske nám. 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriel Kuliffay Ambroseho 19 Bratislava
   18.12.1995Zrušeny predmety činnosti:
   Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho presonálu.
   Zrušeny spoločníci:
   Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Odborárske nám. 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriel Kuliffay Ambroseho 19 Bratislava
   20.12.1994Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   opravy motorových vozidiel
   elektroinštalácie
   revízie elektrických zariadení
   čaluníctvo, krajčírstvo
   propagačná činnosť
   výroba stavebno - stolárska a tesárska stolárstvo
   zámočníctvo
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Gabriel Kuliffay Ambroseho 19 Bratislava
   19.12.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Tatiana Mihálová Znievska 17 Bratislava
   Ing. Jozef Patrnčiak Homolova 11 Bratislava
   31.12.1992Nové obchodné meno:
   SOREA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kráľovské údolie 8 Bratislava 813 76
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Prevádzkovanie telových. zariadení a zar. slúž. regenerácii.
   Výroba pekáren. výrobkov. vr. cukráren. okrem trvanl. výrobkov.
   Masérske služby.
   Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok.
   Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho presonálu.
   Prenájom nebytových priestorov.
   Prevádzkovanie cestovnej kancelárie - organiz. odbor. rekreácie.
   Ubytovacie zariadenia s možnosťou stravovania.
   Zmenárne.
   Ubytovacie zariadenia /bez stravovania/ - penzióny.
   Noví spoločníci:
   Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Odborárske nám. 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tatiana Mihálová Znievska 17 Bratislava
   Ing. Jozef Patrnčiak Homolova 11 Bratislava