Create Invoice

ZEMA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ZEMA
PIN 31340491
TIN 2020291878
VAT number SK2020291878
Date create 25 January 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ZEMA
Fedinova 1134/4
85101
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 199 793 €
Profit 9 858 €
Capital 444 008 €
Own capital 121 136 €
Contact Information
Email mondrus@chello.sk
Phone(s) +421263537854, +421263537853, +421263814057, +421263537855
Mobile phone(s) +421905621130
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 380,207
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 36,241
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 36,241
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 36,241
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 343,440
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 92,007
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 92,007
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 96,937
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 96,581
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 96,581
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 356
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 147,929
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 143,564
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 143,564
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,365
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 6,567
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 5,313
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,254
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 526
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 526
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 380,207
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,987
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 3,161
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 3,161
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,858
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 359,220
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 29,963
9. Liabilities from social fund (472) 722
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 29,241
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 225,668
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 184,128
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 184,128
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 12,872
7. Liabilities from social insurance (336) 8,914
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,656
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,098
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 3,887
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,887
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 99,702
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,193,866
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,199,793
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,193,866
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 5,926
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,177,779
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 649,142
D. Services (účtová group of 51) 259,759
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 241,340
E.1. Wages and salaries (521, 522) 172,759
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 59,917
4. Social expenses (527, 528) 8,664
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,146
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 13,287
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 13,287
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 5,914
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 4,232
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,959
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,014
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 284,965
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
XII. Foreign exchange gains (663) 29
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,101
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 5,220
2. Other expense (562A) 5,220
O. Exchange rate losses (563) 1,542
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,339
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,071
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,943
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 3,085
R.1. Income tax expense current (591, 595) 3,085
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,858
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31340491 TIN: 2020291878 VAT number: SK2020291878
 • Registered seat: ZEMA, Fedinova 1134/4, 85101, Bratislava
 • Date create: 25 January 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ladislav Zemánek č. 15 Macov 930 32 05.11.2013
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ladislav Zemánek 6 640 € (100%) č. 15 Macov 930 32
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.05.2014Nové sidlo:
   Fedinova 1134/4 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   30.05.2014Zrušené sidlo:
   Malá ul. 13 Bratislava 811 02
   05.11.2013Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Zemánek č. 15 Macov 930 32
   04.11.2013Zrušeny spoločníci:
   Peter Vavro Vilova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Zemánek Na Úvrati 24 Bratislava 821 04
   18.06.1999Noví spoločníci:
   Ladislav Zemánek č. 15 Macov 930 32
   Peter Vavro Vilova 21 Bratislava
   17.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Peter Vavro Vilova 21 Bratislava
   Ladislav Zemánek Na Úvrati 24 Bratislava 821 04
   25.01.1993Nové obchodné meno:
   ZEMA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Malá ul. 13 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž, opravy, revízne skúšky zdvíhacích zariadení
   Noví spoločníci:
   Peter Vavro Vilova 21 Bratislava
   Ladislav Zemánek Na Úvrati 24 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Zemánek Na Úvrati 24 Bratislava 821 04