Create Invoice

pre poistenie exportných úverov - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name pre poistenie exportných úverov
Status Destroyed
PIN 31341292
Date create 03 February 1993
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat pre poistenie exportných úverov
Grösslingova 1
81350
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31341292
 • Registered seat: pre poistenie exportných úverov, Grösslingova 1, 81350, Bratislava
 • Date create: 03 February 1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.09.1997Zrušené obchodné meno:
   Spoločnosť pre poistenie exportných úverov, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Grösslingova 1 Bratislava 813 50
   Zrušeny predmety činnosti:
   poisťovanie tuzemských úverových vzťahov
   poisťovanie vývozných úverových kontraktov proti komerčným a politickým rizikám
   výkon činnosti súvisiacej s poistením a pa- sívna zaisťovacia činnosť
   výkon zábrannej činnosti
   výkon úverovej činnosti z prostriedkov účelových poistných fondov
   z poverenia štátu poskytovanie protizáruk za slovenských dovozcov v prípade vybraných dovozov garantovaných štátom predávajúceho, prípadne nim splnomocnenou inštitúciou
   správa prostriedkov štátneho rozpočtu SR určených na podporu exportu, a to na základe zmluvy so štátnym rozpočtom SR
   výkon operácií spojených so starostlivosťou o pohľadávky a ich vymáhaním
   konzultačné a poradenské služby v oblasti poisťovníctva
   poisťovanie a vydávanie prísľubov poistenia a distribuovanie informácii o tendroch vypisovaných Svetovou bankou a inými inštitú- ciami
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Ježo Javorinská 11 Bratislava
   Ing. Robert Nemcsics - predseda Majerníkova 56 Bratislava
   JUDr. Helena Štrbíková H. Meličkovej 2 Bratislava
   24.03.1997Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Helena Štrbíková H. Meličkovej 2 Bratislava
   23.03.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Miroslav Bílek Repašského 4 Bratislava
   29.11.1996Nové sidlo:
   Grösslingova 1 Bratislava 813 50
   28.11.1996Zrušené sidlo:
   Grösslingova 1 Bratislava 811 09
   19.09.1996Nové sidlo:
   Grösslingova 1 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Miroslav Bílek Repašského 4 Bratislava
   Ing. Robert Nemcsics - predseda Majerníkova 56 Bratislava
   18.09.1996Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 850 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Mária Bogdanová Hronská 12 Bratislava 821 07
   Ing. Jiří Horvát Ševčenkova 25 Bratislava 851 01
   Ing. Milan Milko - podpredseda predstavenstva Znievska 11 Bratislava
   Ing. Helena Múdra - predsedkyňa predstavenstva Budatínska 29 Bratislava
   17.01.1996Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 850 05
   16.01.1996Zrušené sidlo:
   Krížna 52 Bratislava 832 19
   21.09.1994Nové sidlo:
   Krížna 52 Bratislava 832 19
   Nové predmety činnosti:
   poisťovanie tuzemských úverových vzťahov
   poisťovanie vývozných úverových kontraktov proti komerčným a politickým rizikám
   výkon činnosti súvisiacej s poistením a pa- sívna zaisťovacia činnosť
   výkon zábrannej činnosti
   výkon úverovej činnosti z prostriedkov účelových poistných fondov
   z poverenia štátu poskytovanie protizáruk za slovenských dovozcov v prípade vybraných dovozov garantovaných štátom predávajúceho, prípadne nim splnomocnenou inštitúciou
   správa prostriedkov štátneho rozpočtu SR určených na podporu exportu, a to na základe zmluvy so štátnym rozpočtom SR
   výkon operácií spojených so starostlivosťou o pohľadávky a ich vymáhaním
   konzultačné a poradenské služby v oblasti poisťovníctva
   poisťovanie a vydávanie prísľubov poistenia a distribuovanie informácii o tendroch vypisovaných Svetovou bankou a inými inštitú- ciami
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Milko - podpredseda predstavenstva Znievska 11 Bratislava
   Ing. Helena Múdra - predsedkyňa predstavenstva Budatínska 29 Bratislava
   Ing. Ján Ježo Javorinská 11 Bratislava
   20.09.1994Zrušené sidlo:
   Viedenská cesta 5 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poisťovanie vývozných úverových kontraktov proti komerčným a politickým rizikám
   výkon činností súvisiacej s poistením a pasívna zaisťovacia činnosť
   výkon zábrannej činnosti
   výkon úverovej činnosti z prostriedkov účelových poistných fondov
   z poverenia štátu poskytovanie protizáruk za slovenských dovozcov v prípade vybraných dovozov garantovaných štátom predávajúceho, prípadne ním splnomocnenou inštitúciou
   správa prostriedkov štátneho rozpočtu SR určených na podporu exportu a to na základe zmluvy so štátnym rozpočtom SR
   výkon operácií spojených so starostlivosťou o pohľadávky a ich vymáhaním
   konzultačné a poradenské služby v oblasti poisťovníctva
   poisťovanie a vydávanie prísľubov poistenia a distribuovanie informácií o tendroch vypisovaných Svetovou bankou a inými inštitúciami
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Helena Múdra Budatínska 29 Bratislava
   03.02.1993Nové obchodné meno:
   Spoločnosť pre poistenie exportných úverov, a.s.
   Nové sidlo:
   Viedenská cesta 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poisťovanie vývozných úverových kontraktov proti komerčným a politickým rizikám
   výkon činností súvisiacej s poistením a pasívna zaisťovacia činnosť
   výkon zábrannej činnosti
   výkon úverovej činnosti z prostriedkov účelových poistných fondov
   z poverenia štátu poskytovanie protizáruk za slovenských dovozcov v prípade vybraných dovozov garantovaných štátom predávajúceho, prípadne ním splnomocnenou inštitúciou
   správa prostriedkov štátneho rozpočtu SR určených na podporu exportu a to na základe zmluvy so štátnym rozpočtom SR
   výkon operácií spojených so starostlivosťou o pohľadávky a ich vymáhaním
   konzultačné a poradenské služby v oblasti poisťovníctva
   poisťovanie a vydávanie prísľubov poistenia a distribuovanie informácií o tendroch vypisovaných Svetovou bankou a inými inštitúciami
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Mária Bogdanová Hronská 12 Bratislava 821 07
   Ing. Jiří Horvát Ševčenkova 25 Bratislava 851 01
   Ing. Helena Múdra Budatínska 29 Bratislava