Create Invoice

EURO REAL - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EURO REAL
PIN 31341608
TIN 2020299325
VAT number SK2020299325
Date create 05 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat EURO REAL
Laurinská 18
81101
Bratislava
Financial information
Sales and income 127 763 €
Profit -24 447 €
Capital 98 812 €
Own capital 24 466 €
Contact Information
Email euro.real@mail.t-com.sk
Phone(s) +421255563312
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 77,547
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 75,961
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 3,105
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,105
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 86
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 86
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 86
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 54,093
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 13,734
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,734
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 40,000
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 359
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 18,677
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 18,549
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 128
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,586
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,353
4. Accrued income short-term (385A) 233
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 77,547
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 17,163
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 128,554
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -111,391
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24,447
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 77,528
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 4,059
9. Liabilities from social fund (472) 4,059
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 69,069
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 40,287
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,287
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,446
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 512
7. Liabilities from social insurance (336) 3,096
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,887
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,841
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 4,400
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 126,657
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 127,763
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 992
III. Revenues from sale of services (602, 606) 125,665
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,106
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 151,070
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 735
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 21,867
D. Services (účtová group of 51) 56,965
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 51,566
E.1. Wages and salaries (521, 522) 38,231
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 13,164
4. Social expenses (527, 528) 171
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,101
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 2,908
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 2,908
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,928
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -23,307
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 47,090
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 180
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 9
2. Other expense (562A) 9
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 171
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -180
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -23,487
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -24,447
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31341608 TIN: 2020299325 VAT number: SK2020299325
 • Registered seat: EURO REAL, Laurinská 18, 81101, Bratislava
 • Date create: 05 February 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Jozef Fajta Rubínová 4 Bratislava 831 52 14.07.1998
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Jozef Fajta 6 639 € (100%) Rubínová 4 Bratislava 831 52
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.12.2006Nové sidlo:
   Laurinská 18 Bratislava 811 01
   29.12.2006Zrušené sidlo:
   Štefánikova 18 Bratislava 811 05
   30.03.2005Nové predmety činnosti:
   obstarávateľská činnosť spojená so správou bytových a nebytových priestorov
   čistiace a upratovacie práce,
   poradenstvo v oblasti zriaďovania interiérov a exteriérov v rozsahu voľnej živnosti
   údržba zelene
   14.07.1998Noví spoločníci:
   Jozef Fajta Rubínová 4 Bratislava 831 52
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Fajta Rubínová 4 Bratislava 831 52
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Fajta Štafánikova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Fajta Štefánikova 18 Bratislava
   27.05.1997Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   01.02.1995Noví spoločníci:
   Jozef Fajta Štafánikova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Fajta Štefánikova 18 Bratislava
   31.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Jozef Fajta Štafánikova 18 Bratislava
   Libor Slovák Lehotského 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Fajta
   Libor Slovák
   05.02.1993Nové obchodné meno:
   EURO REAL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 18 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   stolárstvo a tesárstvo
   nákup, predaj a sprostredkovateľstvo tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v uvedenej oblasti
   Noví spoločníci:
   Jozef Fajta Štafánikova 18 Bratislava
   Libor Slovák Lehotského 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Fajta
   Libor Slovák