Create Invoice

IMET-AKE - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name IMET-AKE
PIN 31341870
TIN 2020297048
VAT number SK2020297048
Date create 09 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat IMET-AKE
ul. M.Sch. Trnavského 2/B
84101
Bratislava
Financial information
Sales and income 9 820 830 €
Profit 241 786 €
Capital 3 618 393 €
Own capital 1 781 934 €
Contact Information
Phone(s) 0455402635, 0455402636, 0455402637, 0260202927, 0260202915
Fax(es) 0260202937
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 4,536,211
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 396,653
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 55,006
2. Software (013) - /073, 091A/ 55,006
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 10,686
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 10,686
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 330,961
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 290,961
10. Acquisition total non-current financial assets (043) - /096A/ 40,000
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,125,023
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 1,823,817
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,708
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,686,058
6. Advance payments for inventory (314A) - /391A/ 132,051
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 2,162,444
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 2,156,641
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,156,641
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,491
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 312
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 138,762
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 77,931
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 60,831
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 14,535
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 8,980
3. Accrued income long-term (385A) 5,555
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 4,536,211
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,998,315
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 73,027
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 73,027
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 14,700
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 14,700
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 18,206
2. Other funds (427, 42X) 18,206
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) -60,872
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) -60,872
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 1,711,468
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1,711,468
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 241,786
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,536,618
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 3,522
9. Liabilities from social fund (472) 3,422
12. Deferred tax liability (481A) 100
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,686,797
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 1,311,605
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,311,605
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 18,720
7. Liabilities from social insurance (336) 14,976
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 51,496
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 290,000
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 18,264
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 18,264
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 828,035
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 1,278
C.1. Accrued expenses long-term (383A) 1,278
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 9,649,300
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 9,820,830
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 9,505,364
II. Revenues from sales of own products (601) 102,385
III. Revenues from sale of services (602, 606) 41,552
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) -79,742
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 251,271
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,465,027
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 7,541,547
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 64,922
D. Services (účtová group of 51) 1,210,279
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 584,309
E.1. Wages and salaries (521, 522) 427,378
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 145,407
4. Social expenses (527, 528) 11,524
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,035
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 14,391
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 14,391
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 17,613
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30,931
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 355,803
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 752,811
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,403
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 11
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 11
XII. Foreign exchange gains (663) 11,392
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 48,928
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 26,867
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 26,867
O. Exchange rate losses (563) 14,022
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 8,039
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -37,525
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 318,278
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 76,492
R.1. Income tax expense current (591, 595) 76,492
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 241,786
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31341870 TIN: 2020297048 VAT number: SK2020297048
 • Registered seat: IMET-AKE, ul. M.Sch. Trnavského 2/B, 84101, Bratislava
 • Date create: 09 February 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Jozef Maťas Na Stráni 8/2463 Stupava 900 31 07.10.2005
  Peter Šipoš Borinka 491 Borinka 900 32 12.10.2010
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Jozef Maťas 7 303 € (10%) Na Stráni 8/2463 Stupava 900 31
  Peter Šipoš 7 303 € (10%) Borinka 491 Borinka 900 32
  IMET, a.s. 54 770 € (75%) Košice 040 11
  Peter Moravický 3 651 € (5%) Borinka 900 32
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.03.2011Nové predmety činnosti:
   výroba valivých ložísk
   informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
   03.03.2011Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a hutnícke spracovanie kovov
   12.11.2010Nové sidlo:
   ul. M.Sch. Trnavského 2/B Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   výroba jednoduchých výrobkov z kovu
   opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
   výroba strojov pre hospodárske odvetvia
   skladovanie
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   administratívne služby
   prieskum trhu a verejnej mienky
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   baliace činnosti, manipulácia s tovarom
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
   výroba a hutnícke spracovanie kovov
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Maťas Na Stráni 8/2463 Stupava 900 31
   Peter Šipoš Borinka 491 Borinka 900 32
   Peter Moravický Borinka 224 Borinka 900 32
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Šipoš Borinka 491 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 12.10.2010
   11.11.2010Zrušené sidlo:
   ul. M.Sch. Trnavského 2/B Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Potoczky Líščie údolie 218 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 09.02.1993
   13.10.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Maťas Na Stráni 8/2463 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 07.10.2005
   Ing. Mikuláš Potoczky Líščie údolie 218 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 09.02.1993
   12.10.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Potoczky Ivana Bukovčana 30 Bratislava Vznik funkcie: 09.02.1993
   23.09.2005Nové obchodné meno:
   IMET-AKE s.r.o.
   22.09.2005Zrušené obchodné meno:
   AKV-AKE, spoločnosť s ručením obmedzeným
   16.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Potoczky Ivana Bukovčana 30 Bratislava Vznik funkcie: 09.02.1993
   15.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Potoczky Ivana Bukovčana 30 Bratislava
   23.07.1999Nové sidlo:
   ul. M.Sch. Trnavského 2/B Bratislava 841 07
   Noví spoločníci:
   IMET, a.s. IČO: 36 185 957 Bardejovská 1/C Košice 040 11
   22.07.1999Zrušené sidlo:
   Podhorská 12 Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   IMET, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice Rosná ulica 3 Košice
   20.07.1998Noví spoločníci:
   IMET, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice Rosná ulica 3 Košice
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   IMET, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice Rosná ulica 3 Košice
   08.11.1995Nové sidlo:
   Podhorská 12 Bratislava 841 07
   07.11.1995Zrušené sidlo:
   Gajova 4 Bratislava 811 09
   19.05.1995Noví spoločníci:
   IMET, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice Rosná ulica 3 Košice
   18.05.1995Zrušeny spoločníci:
   AKV Allgemeiner Kugellagervetrieb, Polzl Ges.m.b.H. Lehargasse 1 Wien Rakúska republika
   09.02.1993Nové obchodné meno:
   AKV-AKE, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Gajova 4 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   marketing v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   AKV Allgemeiner Kugellagervetrieb, Polzl Ges.m.b.H. Lehargasse 1 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mikuláš Potoczky Ivana Bukovčana 30 Bratislava