Create Invoice

IBI - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Business name IBI
Status Destroyed
PIN 31341993
TIN 2020300326
Date create 11 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat IBI
Plynárenská 2
82109
Bratislava
Financial information
Profit -516 €
Capital 258 €
Own capital 258 €
Contact Information
Email ibi@napri.sk
Phone(s) +421253414130
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 222
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 222
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 222
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 208
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 14
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 222
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -258
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -7,045
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -7,045
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -516
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 480
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 36
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 36
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -36
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -36
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Income tax expense current (591, 595) 480
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -516
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :31341993 TIN: 2020300326
 • Registered seat: IBI, Plynárenská 2, 82109, Bratislava
 • Date create: 11 February 1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.11.2004Nové sidlo:
   Plynárenská 2 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Zděnka Valentová Za jalovým dvorem 4 Praha 4 140 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Eva Kolláriková Záhradná 39 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 11.02.1993
   19.11.2004Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 4 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Valenta U Smaltovny 24 Praha 7 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Eva Kolláriková Levárska 9 Bratislava
   14.12.1998Noví spoločníci:
   MUDr. Peter Korbelář Myslbekova 25 Praha 6 Česká republika
   JUDr. Violeta Jiráčková U krčské vodárny 63 Praha 4 140 00 Česká republika
   Ing. Jaroslav Valenta U Smaltovny 24 Praha 7 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Eva Kolláriková Levárska 9 Bratislava
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Violeta Jiráčková Na Vápence 21 Praha 3 Česká republika
   MUDr. Peter Korbelář Myslbekova 25 Praha 6 Česká republika
   Ing. Jaroslav Valenta U Smaltovny 24 Praha 7 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Eva Kolláriková Levárska 9 Bratislava
   26.09.1995Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod so zdravotníckym materiálom a zdravotníckymi pomôckami
   11.02.1993Nové obchodné meno:
   IBI spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 4 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodov a akvizícia
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
   poriadanie odborných sympózií, konferencií a školení
   Noví spoločníci:
   JUDr. Violeta Jiráčková Na Vápence 21 Praha 3 Česká republika
   MUDr. Peter Korbelář Myslbekova 25 Praha 6 Česká republika
   Ing. Jaroslav Valenta U Smaltovny 24 Praha 7 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Eva Kolláriková Levárska 9 Bratislava