Create Invoice

TRANSTRADE - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TRANSTRADE
PIN 31342591
TIN 2020291196
VAT number SK2020291196
Date create 17 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat TRANSTRADE
Nádražná 34
90028
Bratislava
Financial information
Sales and income 9 665 024 €
Profit 26 811 €
Capital 3 238 256 €
Own capital 489 127 €
Contact Information
Email sekretariat@transtrade.sk
Phone(s) 0245945008, 0245945009, 0245945010, 0245945011, 0245945012
Mobile phone(s) 0903411016, 0903420616, 0903713930, 0903797176, 0905484481
Fax(es) 0245945012
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 3,732,056
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,112,055
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,128,795
A.II.1. Land (031) - /092A/ 274,442
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 760,957
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 13,568
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 73,695
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 6,133
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) -16,740
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 8,065
2. Equity securities and shares with podielovou participation except in affiliated entities (062A) - /096A/ -24,805
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,604,626
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 1,316,204
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,415
4. Animals (124) - /195/ 700
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,308,089
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,285,015
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,265,943
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,265,943
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,700
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,372
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 3,407
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,454
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 953
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 15,375
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 15,375
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 3,732,056
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 470,386
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 298,745
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 298,745
A.III. Other capital funds (413) 2,004
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 29,875
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 29,875
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) -66,195
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) -66,195
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 179,146
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 179,146
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,811
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,260,664
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 13,522
9. Liabilities from social fund (472) 2,023
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 2,732
12. Deferred tax liability (481A) 8,767
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 145,500
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 2,457,123
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 2,319,252
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,319,252
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 23,487
7. Liabilities from social insurance (336) 16,391
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 73,069
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,924
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 59,156
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 38,320
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 20,836
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 585,363
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 1,006
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 1,006
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 9,665,102
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 9,665,024
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 9,106,083
III. Revenues from sale of services (602, 606) 454,491
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 63
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 104,387
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,588,918
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 7,532,328
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 120,854
D. Services (účtová group of 51) 1,108,922
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 560,024
E.1. Wages and salaries (521, 522) 396,130
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 12,189
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 137,962
4. Social expenses (527, 528) 13,743
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 15,638
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 114,725
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 114,725
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 15,872
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 120,555
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 76,106
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 798,470
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 79
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 78
2. Other interest income (662A) 78
XII. Foreign exchange gains (663) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 38,163
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 33,623
2. Other expense (562A) 33,623
O. Exchange rate losses (563) 20
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 4,520
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -38,084
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 38,022
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 11,211
R.1. Income tax expense current (591, 595) 8,040
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 3,171
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 26,811
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31342591 TIN: 2020291196 VAT number: SK2020291196
 • Registered seat: TRANSTRADE, Nádražná 34, 90028, Bratislava
 • Date create: 17 February 1993
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Davalos Jose Victor Guillamon 298 745 € (100%) LA ALBERCA, Murcia Španielske kráľovstvo
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.02.2015Noví spoločníci:
   Davalos Jose Victor Guillamon C. PINO 26 LA ALBERCA, Murcia Španielske kráľovstvo
   16.02.2015Zrušeny spoločníci:
   DINAMIKA, s.a. rue Carlo Hemmer 2 Luxembourg L-1734 Luxemburské veľkovojvodstvo
   11.07.2007Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   skladovanie, okrem prevádzkovania verejných skladov
   manipulácia s tovarom
   baliaca činnosť
   administratívne a sekretárske práce
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
   06.04.2004Noví spoločníci:
   DINAMIKA, s.a. rue Carlo Hemmer 2 Luxembourg L-1734 Luxemburské veľkovojvodstvo
   Nový štatutárny orgán:
   Guillamon Davalos Jose Victor C. PINO 26, LA ALBERCA Murcia Španielsko Vznik funkcie: 27.11.1996
   05.04.2004Zrušeny spoločníci:
   DINAMIKA, s.a. rue Carlo Hemmer 2 Luxembourg L-1734 Luxemburské veľkovojvodstvo
   Guillamon Davalos Jose Victor Alfonso X - 30008 Murcia Španielsko dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 160 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Guillamon Davalos Jose Victor Alfonso X - 30008 Murcia Španielsko dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 160 Bratislava Vznik funkcie: 27.11.1996
   30.09.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Guillamon Davalos Jose Victor Alfonso X - 30008 Murcia Španielsko dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 160 Bratislava Vznik funkcie: 27.11.1996
   29.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Guillamon Davalos Jose Victor Alfonso X - 30008 Murcia Španielsko dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 160 Bratislava
   30.07.2001Nové sidlo:
   Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   vedenie účtovníctva
   automatické spracovanie dát
   ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   DINAMIKA, s.a. rue Carlo Hemmer 2 Luxembourg L-1734 Luxemburské veľkovojvodstvo
   29.07.2001Zrušené sidlo:
   Studená 8 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 18 Rue de ľ Eau L-1449 Luxembourg Luxemburské veľkovojvodstvo
   07.06.2000Noví spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 18 Rue de ľ Eau L-1449 Luxembourg Luxemburské veľkovojvodstvo
   06.06.2000Zrušeny spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   23.09.1999Noví spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   22.09.1999Zrušeny spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   06.07.1999Noví spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   05.07.1999Zrušeny spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   20.07.1998Noví spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Guillamon Davalos Jose Victor Alfonso X - 30008 Murcia Španielsko dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 160 Bratislava
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Guillamon Davalos Jose Victor Vladislavova 6 Praha Česká republika
   23.04.1998Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   22.05.1997Noví spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Guillamon Davalos Jose Victor Vladislavova 6 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Guillamon Davalos Jose Victor Alfonso X - 30008 Murcia Španielsko dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 160 Bratislava
   21.05.1997Zrušeny spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   TALANTA HOLDING, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Jose Javier Esteve Calero San Gervasio 16 Barcelona Španielsko
   Jose Victor Guillamon Davalos Vladislavova 6 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Kiššíková Vavilova 12 Bratislava
   22.04.1996Nové sidlo:
   Studená 8 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   TALANTA HOLDING, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Jose Javier Esteve Calero San Gervasio 16 Barcelona Španielsko
   Jose Victor Guillamon Davalos Vladislavova 6 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Andrea Kiššíková Vavilova 12 Bratislava
   21.04.1996Zrušené sidlo:
   Štefánikova 29 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Esteve Calero Jose Javier San Gervasio 16 Barcelona Španielsko
   Guillamon Davalos Jose Victor Vladislavova 6 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kleštinec Bratislavská 127 Piešťany 921 01
   23.05.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kleštinec Bratislavská 127 Piešťany 921 01
   22.05.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oľga Algajerová Vlčkova 7 Bratislava 811 06
   17.02.1993Nové obchodné meno:
   TRANSTRADE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 29 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Esteve Calero Jose Javier San Gervasio 16 Barcelona Španielsko
   Guillamon Davalos Jose Victor Vladislavova 6 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Oľga Algajerová Vlčkova 7 Bratislava 811 06