Create Invoice

RM - Systém Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name RM - Systém Slovakia
Status Destroyed
PIN 31343384
Date create 01 March 1993
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat RM - Systém Slovakia
Zámocké schody 2/A
81101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31343384
 • Registered seat: RM - Systém Slovakia, Zámocké schody 2/A, 81101, Bratislava
 • Date create: 01 March 1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.09.2003Zrušené obchodné meno:
   RM - Systém Slovakia, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Zámocké schody 2/A Bratislava 811 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   vzdelávacia činnosť v oblasti predmetu podnikania
   faktoring a forfaiting
   organizovanie školení a seminárov
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   poskytovanie software - predaj a prenájom hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   marketing
   management
   personálne poradenstvo
   činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov
   kancelárske a sekretárske služby
   vydavateľská a inzertná činnosť
   preklady a tlmočenie
   konferenčný servis
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Darina Huttová - predsedníčka Cabanova 2 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.01.2003
   20.01.2003Nové obchodné meno:
   RM - Systém Slovakia, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   vzdelávacia činnosť v oblasti predmetu podnikania
   faktoring a forfaiting
   organizovanie školení a seminárov
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   poskytovanie software - predaj a prenájom hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   marketing
   management
   personálne poradenstvo
   činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov
   kancelárske a sekretárske služby
   vydavateľská a inzertná činnosť
   preklady a tlmočenie
   konferenčný servis
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Darina Huttová - predsedníčka Cabanova 2 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.01.2003
   19.01.2003Zrušené obchodné meno:
   Slovenská burza cenných papierov, a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   organizovanie verejného trhu s cennými papiermi, t.j. organizovanie ponuky a dopytu cenných papierov na určenom mieste a v určenom čase a vykonávanie s tým súvisiacich činností uvedených pod písmenami b) až f)
   zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov
   zhromažďovanie informácií súvisiacich s obchodovaním s cennými papiermi a šírenie takýchto informácií
   predaj a prenájom základného aplikačného programového vybavenia určeného pre obchodovanie na burze cenných papierov alebo pre prijímanie a odovzdávanie informácií súvisiacich s obchodovaním s cennými papiermi na burze cenných papierov
   vydavateľská a publikačná činnosť súvisiaca s organizovaním verejného trhu s cennými papiermi
   školiaca a poradenská činnosť v oblasti organizovania verejného trhu s cennými papiermi
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavel Hladký - člen Lidická 14 Bratislava 821 04 Skončenie funkcie: 01.01.2003
   Ing. Igor Hornák, , CSc. - člen Ćerveňova 5 Bratislava 811 03 Skončenie funkcie: 01.01.2003
   Ing. Michal Horváth, , CSc. - člen Smikova 1 Bratislava 831 02 Skončenie funkcie: 10.10.2002
   JUDr. Darina Huttová - predsedníčka a generálna riaditeľka - prokúra - deň vzniku funkcie 10.01.2002 Cabanova 2 Bratislava 841 02 Skončenie funkcie: 01.01.2003
   Ing. Mária Kernová - podpredsedníčka Saratovská 17 Bratislava 841 02 Skončenie funkcie: 01.01.2003
   Ing. Július Kováčik - člen Trnavská 154/12 Bratislava 821 08 Skončenie funkcie: 01.01.2003
   Ing. Pavol Krajč - člen Ružová 513/50 Košice 040 11 Skončenie funkcie: 01.01.2003
   Ing. Pavol Ondriš - člen Segnáre 78 Bratislava 841 03 Skončenie funkcie: 01.01.2003
   Ing. Marián Sásik, , PhD. Bulíkova 11 Bratislava 851 04 Skončenie funkcie: 01.01.2003
   31.01.2002Nové obchodné meno:
   Slovenská burza cenných papierov, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie verejného trhu s cennými papiermi, t.j. organizovanie ponuky a dopytu cenných papierov na určenom mieste a v určenom čase a vykonávanie s tým súvisiacich činností uvedených pod písmenami b) až f)
   zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov
   zhromažďovanie informácií súvisiacich s obchodovaním s cennými papiermi a šírenie takýchto informácií
   predaj a prenájom základného aplikačného programového vybavenia určeného pre obchodovanie na burze cenných papierov alebo pre prijímanie a odovzdávanie informácií súvisiacich s obchodovaním s cennými papiermi na burze cenných papierov
   vydavateľská a publikačná činnosť súvisiaca s organizovaním verejného trhu s cennými papiermi
   školiaca a poradenská činnosť v oblasti organizovania verejného trhu s cennými papiermi
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Darina Huttová - predsedníčka a generálna riaditeľka - prokúra - deň vzniku funkcie 10.01.2002 Cabanova 2 Bratislava 841 02 Skončenie funkcie: 01.01.2003
   30.01.2002Zrušené obchodné meno:
   RM - Systém Slovakia, a.s. Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   činnosť organizátora verejného trhu podľa § 50 zák.č.600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov v rozsahu uvedenom v rozhodnutí Ministerstva financií SR č. 56/2883/95 zo dňa 11.12.1995, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.1995
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody - zmluvy s autormi alebo vyhotovenie programov na zákazku, prenájom základného a aplikačného programového vybavenia
   automatizované spracovanie dát, poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát
   činnosť - služby organizátora verejného trhu povolená /é/ MF SR podľa § 50 ods. 2 a § 51 ods. 1 Zák. č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov v doplnenom a zmenenom rozsahu uvedenom v rozhodnutí Ministerstva financií SR Č.j.: 3470/1998/-53 zo dňa 27.11.1998, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.12.1998
   ekonomické poradenstvo vrátane spracovania finančných analýz
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kúpy a predaja pohľadávok
   faktoring a forfaiting
   leasingová činnosť
   vedenie účtovníctva
   školiaca činnosť
   výroba, kompletovanie, inštalácia, servis a opravy v oblasti výpočtovej techniky a kancelárskej techniky
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Darina Huttová - predsedníčka Cabanova 2 Bratislava 841 02
   19.09.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Hladký - člen Lidická 14 Bratislava 821 04 Skončenie funkcie: 01.01.2003
   Ing. Igor Hornák, , CSc. - člen Ćerveňova 5 Bratislava 811 03 Skončenie funkcie: 01.01.2003
   Ing. Michal Horváth, , CSc. - člen Smikova 1 Bratislava 831 02 Skončenie funkcie: 10.10.2002
   Ing. Mária Kernová - podpredsedníčka Saratovská 17 Bratislava 841 02 Skončenie funkcie: 01.01.2003
   Ing. Július Kováčik - člen Trnavská 154/12 Bratislava 821 08 Skončenie funkcie: 01.01.2003
   Ing. Pavol Krajč - člen Ružová 513/50 Košice 040 11 Skončenie funkcie: 01.01.2003
   Ing. Pavol Ondriš - člen Segnáre 78 Bratislava 841 03 Skončenie funkcie: 01.01.2003
   Ing. Marián Sásik, , PhD. Bulíkova 11 Bratislava 851 04 Skončenie funkcie: 01.01.2003
   18.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Chmára - člen Hlaváčikova 15 Bratislava 841 05
   Ing. Mária Kernová - člen Saratovská 17 Bratislava 841 02
   Ing. Ivan Švejna - člen Jaselská 6 Zvolen 960 01
   František Wágner - podpredseda 249 Janova Lehota 966 24
   15.01.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kúpy a predaja pohľadávok
   faktoring a forfaiting
   leasingová činnosť
   vedenie účtovníctva
   školiaca činnosť
   výroba, kompletovanie, inštalácia, servis a opravy v oblasti výpočtovej techniky a kancelárskej techniky
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Darina Huttová - predsedníčka Cabanova 2 Bratislava 841 02
   Andrej Chmára - člen Hlaváčikova 15 Bratislava 841 05
   Ing. Mária Kernová - člen Saratovská 17 Bratislava 841 02
   František Wágner - podpredseda 249 Janova Lehota 966 24
   14.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Duchoň - podpredseda Sabinovská 11 Bratislava 821 03
   Ing. Július Kováčik - člen Trnavská 12 Bratislava 821 08
   Ing. Pavol Ochotnický , CSc., - predseda Púpavová 692/11 Bratislava 841 04
   Prof.Ing. Juraj Trnovský , CSc. Bakošova 46 Bratislava 841 03
   25.05.2000Nový štatutárny orgán:
   Prof.Ing. Juraj Trnovský , CSc. Bakošova 46 Bratislava 841 03
   24.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Milan Šleboda - člen Fedinova 18 Bratislava 851 01
   11.04.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Duchoň - podpredseda Sabinovská 11 Bratislava 821 03
   Ing. Július Kováčik - člen Trnavská 12 Bratislava 821 08
   Ing. Pavol Ochotnický , CSc., - predseda Púpavová 692/11 Bratislava 841 04
   Mgr. Milan Šleboda - člen Fedinova 18 Bratislava 851 01
   Ing. Ivan Švejna - člen Jaselská 6 Zvolen 960 01
   10.04.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Duchoň - člen Sabinovská 11 Bratislava 821 03
   JUDr. Darina Huttová - podpredsedníčka Cabanova 2 Bratislava 841 02
   Ing. Mária Kernová - člen Saratovská 17 Bratislava 841 02
   Ing. Pavol Mihalkovič - člen Hodálova 1 Bratislava 841 05
   Ing. Pavol Ochotnický , CSc. - člen Púpavová 692/11 Bratislava 841 04
   20.12.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Ochotnický , CSc. - člen Púpavová 692/11 Bratislava 841 04
   19.12.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Mlynár - člen Kosatcová 6 Bratislava 841 07
   26.10.1999Nové predmety činnosti:
   ekonomické poradenstvo vrátane spracovania finančných analýz
   05.10.1999Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody - zmluvy s autormi alebo vyhotovenie programov na zákazku, prenájom základného a aplikačného programového vybavenia
   automatizované spracovanie dát, poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát
   činnosť - služby organizátora verejného trhu povolená /é/ MF SR podľa § 50 ods. 2 a § 51 ods. 1 Zák. č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov v doplnenom a zmenenom rozsahu uvedenom v rozhodnutí Ministerstva financií SR Č.j.: 3470/1998/-53 zo dňa 27.11.1998, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.12.1998
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kernová - člen Saratovská 17 Bratislava 841 02
   04.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Kyselica - predseda a generálny riaditeľ Štúrova 28 Svätý Jur 900 21
   03.09.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Duchoň - člen Sabinovská 11 Bratislava 821 03
   JUDr. Darina Huttová - podpredsedníčka Cabanova 2 Bratislava 841 02
   Ing. Miloslav Mlynár - člen Kosatcová 6 Bratislava 841 07
   02.09.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Monika Gabrielová - člen Vlastenecké nám. 9 Bratislava 851 01
   JUDr. Darina Huttová - člen Cabanova 2 Bratislava 841 02
   Ing. Miloslav Kóňa - podpredseda Partizánska 65 Nitra 949 01
   05.08.1999Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Darina Huttová - člen Cabanova 2 Bratislava 841 02
   Ing. Pavol Mihalkovič - člen Hodálova 1 Bratislava 841 05
   04.08.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Daniela Gemerská - člen Sibírska 37 Bratislava 831 02
   Ing. Juraj Kučera - člen Slnečná 11 Banská Bystrica 974 01
   08.12.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Monika Gabrielová - člen Vlastenecké nám. 9 Bratislava 851 01
   JUDr. Daniela Gemerská - člen Sibírska 37 Bratislava 831 02
   Ing. Miloslav Kóňa - podpredseda Partizánska 65 Nitra 949 01
   Ing. Juraj Kučera - člen Slnečná 11 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Kamil Kyselica - predseda a generálny riaditeľ Štúrova 28 Svätý Jur 900 21
   07.12.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdenko Hlinka - predseda a generálny riaditeľ Jégého 21 Bratislava
   Ing. Ondrej Hrnčiřík - člen Ľudové námestie 15 Bratislava 831 03
   JUDr. Darina Huttová - podpredsedkyňa Hronská 4 Bratislava
   Ing. Juraj Kučera - člen Slnečná 11 Banská Bystrica
   Ing. Pavol Mihalkovič - člen Hodálova 1 Bratislava
   15.07.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Hrnčiřík - člen Ľudové námestie 15 Bratislava 831 03
   Ing. Juraj Kučera - člen Slnečná 11 Banská Bystrica
   19.08.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   18.08.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Karol Balog - člen Pražská 12 Košice 040 11
   Ing. Vladimír Počkai - člen Magurská 2 Košice 040 01
   28.01.1997Nové sidlo:
   Zámocké schody 2/A Bratislava 811 01
   27.01.1997Zrušené sidlo:
   Miletičova 3 Bratislava 824 81
   19.11.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Balog - člen Pražská 12 Košice 040 11
   Ing. Vladimír Počkai - člen Magurská 2 Košice 040 01
   18.11.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Labát - člen Gorazdova 35 Bratislava
   Ing. Viktor Magic - člen Šrvrť M.R. Štefánika 7 Lučenec
   Ing. Ondrej Strnád , CSc. - člen Hanulova 3 Bratislava
   Ing. Viliam Šindler - člen Za humnami 47 Nitra
   11.03.1996Nové predmety činnosti:
   činnosť organizátora verejného trhu podľa § 50 zák.č.600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov v rozsahu uvedenom v rozhodnutí Ministerstva financií SR č. 56/2883/95 zo dňa 11.12.1995, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.1995
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zdenko Hlinka - predseda a generálny riaditeľ Jégého 21 Bratislava
   JUDr. Darina Huttová - podpredsedkyňa Hronská 4 Bratislava
   Ing. Ján Labát - člen Gorazdova 35 Bratislava
   Ing. Viktor Magic - člen Šrvrť M.R. Štefánika 7 Lučenec
   Ing. Pavol Mihalkovič - člen Hodálova 1 Bratislava
   Ing. Ondrej Strnád , CSc. - člen Hanulova 3 Bratislava
   Ing. Viliam Šindler - člen Za humnami 47 Nitra
   10.03.1996Zrušeny predmety činnosti:
   organizovanie dopytu a ponuky cenných papierov v rámci mimoburzovej činnosti, v rozsahu rozhodnutia Ministerstva FINANCIí č. 5/146/93 ZO DŇA 19.3.1993
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdenko Hlinka - predseda a generálny riaditeľ Jégého 21 Bratislava
   JUDr. Darina Huttová - podpredsedkyňa Hronská 4 Bratislava
   Ing. Ján Labát Gorazdova 35 Bratislava
   Ing. Viktor Magic Bogorodická 7 Lučenec
   Ing. Pavol Mihalkovič Hodákova 1 Bratislava
   Ing. Ondrej Strnád , CSc. Hanulova 3 Bratislava
   Ing. Viliam Šindler Za humnami 47 Nitra
   01.08.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Mihalkovič Hodákova 1 Bratislava
   Ing. Viliam Šindler Za humnami 47 Nitra
   03.05.1993Nové predmety činnosti:
   organizovanie dopytu a ponuky cenných papierov v rámci mimoburzovej činnosti, v rozsahu rozhodnutia Ministerstva FINANCIí č. 5/146/93 ZO DŇA 19.3.1993
   02.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti investícií
   01.03.1993Nové obchodné meno:
   RM - Systém Slovakia, a.s. Bratislava
   Nové sidlo:
   Miletičova 3 Bratislava 824 81
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti investícií
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Zdenko Hlinka - predseda a generálny riaditeľ Jégého 21 Bratislava
   JUDr. Darina Huttová - podpredsedkyňa Hronská 4 Bratislava
   Ing. Ján Labát Gorazdova 35 Bratislava
   Ing. Viktor Magic Bogorodická 7 Lučenec
   Ing. Ondrej Strnád , CSc. Hanulova 3 Bratislava