Create Invoice

MEDIA/JUVEN - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MEDIA/JUVEN
PIN 31343651
TIN 2020345492
VAT number SK2020345492
Date create 08 March 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat MEDIA/JUVEN
Pribišova 19/A
84105
Bratislava
Financial information
Sales and income 282 299 €
Profit -1 641 €
Capital 672 997 €
Own capital 385 089 €
Contact Information
Email sekretariat@juven.sk
Phone(s) 0556253813, 0260251112, 0260251139
Fax(es) 0260251130, 0260251158
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 672,974
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 449,124
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 424,882
3. Valuable rights (014) - /074, 091A/ 424,882
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 24,242
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 24,242
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 209,069
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 207,735
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 207,735
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 207,735
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,334
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 277
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,057
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 14,781
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 7,644
4. Accrued income short-term (385A) 7,137
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 672,974
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 383,448
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 433,182
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 433,182
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 10,292
2. Other funds (427, 42X) 10,292
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -58,385
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -58,385
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,641
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 288,598
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 19,713
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 19,265
9. Liabilities from social fund (472) 448
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 244,621
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 116,985
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 116,985
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 86,403
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,349
7. Liabilities from social insurance (336) 814
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,663
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31,407
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 291
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 291
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 23,973
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 928
4. Deferred income short-term (384A) 928
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 282,299
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 26,545
II. Revenues from sales of own products (601) 10,441
III. Revenues from sale of services (602, 606) 213,646
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31,667
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 279,233
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 26,545
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 9,498
D. Services (účtová group of 51) 196,200
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 39,997
E.1. Wages and salaries (521, 522) 16,817
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 6,301
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 9,712
4. Social expenses (527, 528) 7,167
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 326
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 2,156
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 2,156
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,511
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,066
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,389
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XII. Foreign exchange gains (663) 8
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,752
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1,911
2. Other expense (562A) 1,911
O. Exchange rate losses (563) 264
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,577
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,744
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -678
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 963
R.1. Income tax expense current (591, 595) 963
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,641
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31343651 TIN: 2020345492 VAT number: SK2020345492
 • Registered seat: MEDIA/JUVEN, Pribišova 19/A, 84105, Bratislava
 • Date create: 08 March 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Janka Pelúchová Hurbanova 976 Kysucké Nové Mesto 024 01 20.02.2012
  Narcis Ochabová L. Novomeského 2673/7 Trenčín 911 08 20.02.2012
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Informačné centrum podnikateľov, s. r. o. 21 659 € (5%) Žilina 010 01
  Mgr. Juraj Málik 411 523 € (95%) Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andreja Žarnova 1897/9 Žilina
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Narcis Ochabová L. Novomeského 2673/7 Trenčín 911 08 Vznik funkcie: 20.02.2012
   06.11.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Narcis Ochabová Pribinove sady 30/11 Nová Dubnica 018 51 Vznik funkcie: 20.02.2012
   20.03.2012Noví spoločníci:
   Informačné centrum podnikateľov, s. r. o. Martina Rázusa 23A/8336 Žilina 010 01
   Mgr. Juraj Málik Stavbařu 290/3 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andreja Žarnova 1897/9 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   Janka Pelúchová Hurbanova 976 Kysucké Nové Mesto 024 01 Vznik funkcie: 20.02.2012
   Narcis Ochabová Pribinove sady 30/11 Nová Dubnica 018 51 Vznik funkcie: 20.02.2012
   19.03.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Čuraj Kresanková 9 Bratislava 841 05
   Jana Čurajová Kolonia Hviezda 151 Martin 036 01
   Juraj Málik Stavbařu 290/3 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andreja Žarnova 1897/9 Žilina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Čuraj Kresanková 9 Bratislava 841 05
   04.08.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Málik Stavbařu 290/3 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andreja Žarnova 1897/9 Žilina
   05.03.2004Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj neperiodickej a periodickej tlače
   20.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Čuraj Kresanková 9 Bratislava 841 05
   Jana Čurajová Kolonia Hviezda 151 Martin 036 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Čuraj Kresanková 9 Bratislava 841 05
   19.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Čuraj Karloveská 43 Bratislava
   Jana Čurajová Karloveská 43 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Čuraj
   21.03.2002Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   18.05.2001Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení
   12.12.1997Nové obchodné meno:
   MEDIA/JUVEN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pribišova 19/A Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Juraj Málik Stavbařu 290/3 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andreja Žarnova 1897/9 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Málik Stavbařu 290/3 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andreja Žarnova 1897/9 Žilina
   11.12.1997Zrušené obchodné meno:
   JUVEN, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Karloveská 43 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Čurajová
   12.02.1997Nové predmety činnosti:
   organizovanie kultúrno - spoločenských akcií
   08.03.1993Nové obchodné meno:
   JUVEN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Karloveská 43 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   nákup a predaj neperiodickej tlače
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Čuraj Karloveská 43 Bratislava
   Jana Čurajová Karloveská 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ondrej Čuraj
   Jana Čurajová