Create Invoice

PRVÁ SLOVENSKÁ PATENTOVÁ KANCELÁRIA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PRVÁ SLOVENSKÁ PATENTOVÁ KANCELÁRIA
Status Destroyed
PIN 31344470
TIN 2020801277
Date create 15 March 1993
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat PRVÁ SLOVENSKÁ PATENTOVÁ KANCELÁRIA
Hybešova 40
83000
Bratislava
Financial information
Capital 56 057 €
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31344470 TIN: 2020801277
 • Registered seat: PRVÁ SLOVENSKÁ PATENTOVÁ KANCELÁRIA, Hybešova 40, 83000, Bratislava
 • Date create: 15 March 1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.01.2013Zrušené obchodné meno:
   PRVÁ SLOVENSKÁ PATENTOVÁ KANCELÁRIA, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Hybešova 40 Bratislava 830 00
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie odbornej pomoci fyzickým a právnickým osobám vo veciach týkajúcich sa priemyselného vlastníctva
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti nekalej súťaže
   organizovanie odborných kurzov a školení
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jaroslav Malchárek , CSc. - riaditeľ spoločnosti Buková 18 Bratislava Vznik funkcie: 15.03.1993
   Mgr. Ivana Marčoková Nové Záhrady 8 Bratislava Vznik funkcie: 25.04.1996
   Mag. Jan Hák - predseda Jordana Jovkova 3262/23 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava Vznik funkcie: 15.03.1993
   10.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Malchárek , CSc. - riaditeľ spoločnosti Buková 18 Bratislava Vznik funkcie: 15.03.1993
   Mgr. Ivana Marčoková Nové Záhrady 8 Bratislava Vznik funkcie: 25.04.1996
   Mag. Jan Hák - predseda Jordana Jovkova 3262/23 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava Vznik funkcie: 15.03.1993
   09.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Malchárek , CSc. - riaditeľ spoločnosti Buková 18 Bratislava
   Mgr. Ivana Marčoková Nové Záhrady 8 Bratislava
   Mag. Jan Hák - predseda Jordana Jovkova 3262/23 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava
   03.07.1997Nové sidlo:
   Hybešova 40 Bratislava 830 00
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mag. Jan Hák - predseda Jordana Jovkova 3262/23 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava
   02.07.1997Zrušené sidlo:
   Mýtna 23 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mag. Jan Hák Jordana Jovkova 3262/23 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava
   14.10.1996Nové predmety činnosti:
   poskytovanie odbornej pomoci fyzickým a právnickým osobám vo veciach týkajúcich sa priemyselného vlastníctva
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti nekalej súťaže
   organizovanie odborných kurzov a školení
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Malchárek , CSc. - riaditeľ spoločnosti Buková 18 Bratislava
   Mgr. Ivana Marčoková Nové Záhrady 8 Bratislava
   Mag. Jan Hák Jordana Jovkova 3262/23 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava
   13.10.1996Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečovanie ochrany vynálezov, priemyslových vzorov, ochranných známok a označení pôvodu v rozsahu komplexnej zástupcovskej činnosti v tuzemsku a v zahraničí
   zastupovanie tuzemských a zahraničných prihlasovateľov vynálezov, priemyslových vzorov, ochranných známok a označení pôvodu pred tuzemským úradom štátnej správy pre vynálezy ako aj právno - poradenská a konzultačná činnosť v oblasti tuzemských a zahraničných priemyslových práv
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Malchárek , CSc. Buková 18 Bratislava
   JUDr. Peter Petrán Odbo- rárske nám. 4 Bratislava
   Mag. Jan Hák Jordana Jovkova 3262/23 Praha 4 Česká republika
   18.03.1993Nové obchodné meno:
   PRVÁ SLOVENSKÁ PATENTOVÁ KANCELÁRIA, a.s.
   Nové sidlo:
   Mýtna 23 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečovanie ochrany vynálezov, priemyslových vzorov, ochranných známok a označení pôvodu v rozsahu komplexnej zástupcovskej činnosti v tuzemsku a v zahraničí
   zastupovanie tuzemských a zahraničných prihlasovateľov vynálezov, priemyslových vzorov, ochranných známok a označení pôvodu pred tuzemským úradom štátnej správy pre vynálezy ako aj právno - poradenská a konzultačná činnosť v oblasti tuzemských a zahraničných priemyslových práv
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jaroslav Malchárek , CSc. Buková 18 Bratislava
   JUDr. Peter Petrán Odbo- rárske nám. 4 Bratislava
   Mag. Jan Hák Jordana Jovkova 3262/23 Praha 4 Česká republika