Create Invoice

GRADIENT - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name GRADIENT
Status Destroyed
PIN 31344623
Date create 17 March 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat GRADIENT
Kolískova 1
84105
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31344623
 • Registered seat: GRADIENT, Kolískova 1, 84105, Bratislava
 • Date create: 17 March 1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.09.2001Zrušené obchodné meno:
   GRADIENT s r.o. - v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Kolískova 1 Bratislava 841 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   Predmetom podnikania spoločnosti sú nasledovné činnosti:
   geofyzikálne práce pre účely inžiniersko-geologického, hydro-geologického a ložiskového prieskumu
   geofyzikálne práce pre účely geologického výskumu
   poradenské, konzultačné a iné služby a činnosti v oblasti aplikovanej geofyziky ako aj ďalších geovedných disciplín
   automatizované spracovanie dát a informácií a s ním súvisiace činnosti
   tvorba software a jeho predaj ako aj predaj hotových programov na základe zmlúv s autormi
   poradenské služby súvisace so software a so spracovaním dát
   obchodná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ivan Kučera Hany Meličkovej 23 Bratislava
   Ing. Vladimír Lesay Hany Meličkovej 23 Bratislava
   RNDr. Ján Mikuška , CSc. Rovniakova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Ivan Kučera Hany Meličkovej 23 Bratislava
   Ing. Vladimír Lesay Hany Meličkovej 23 Bratislava
   RNDr. Ján Mikuška , CSc. Rovniakova 5 Bratislava
   05.04.2000Nové obchodné meno:
   GRADIENT s r.o. - v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   04.04.2000Zrušené obchodné meno:
   GRADIENT s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.09.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Ivan Kučera Hany Meličkovej 23 Bratislava
   Ing. Vladimír Lesay Hany Meličkovej 23 Bratislava
   RNDr. Ján Mikuška , CSc. Rovniakova 5 Bratislava
   08.09.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ivan Kučera Hany Meličkovej 23 Bratislava
   Ing. Vladimír Lesay Hany Meličkovej 23 Bratislava
   RNDr. Ján Mikuška , CSc. Rovniakova 5 Bratislava
   22.09.1997Nové sidlo:
   Kolískova 1 Bratislava 841 05
   21.09.1997Zrušené sidlo:
   Svrčia ulica Bratislava 841 04
   15.07.1994Nové sidlo:
   Svrčia ulica Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ivan Kučera Hany Meličkovej 23 Bratislava
   Ing. Vladimír Lesay Hany Meličkovej 23 Bratislava
   RNDr. Ján Mikuška , CSc. Rovniakova 5 Bratislava
   14.07.1994Zrušené sidlo:
   Hany Meličkovej 23 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ivan Kučera Hany Meličkovej 23 Bratislava
   Ing. Vladimír Lesay Hany Meličkovej 23 Bratislava
   RNDr. Ján Mikuška , CSc. Rovniakova 5 Bratislava
   17.03.1993Nové obchodné meno:
   GRADIENT s r.o.
   Nové sidlo:
   Hany Meličkovej 23 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Predmetom podnikania spoločnosti sú nasledovné činnosti:
   geofyzikálne práce pre účely inžiniersko-geologického, hydro-geologického a ložiskového prieskumu
   geofyzikálne práce pre účely geologického výskumu
   poradenské, konzultačné a iné služby a činnosti v oblasti aplikovanej geofyziky ako aj ďalších geovedných disciplín
   automatizované spracovanie dát a informácií a s ním súvisiace činnosti
   tvorba software a jeho predaj ako aj predaj hotových programov na základe zmlúv s autormi
   poradenské služby súvisace so software a so spracovaním dát
   obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ivan Kučera Hany Meličkovej 23 Bratislava
   Ing. Vladimír Lesay Hany Meličkovej 23 Bratislava
   RNDr. Ján Mikuška , CSc. Rovniakova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Ivan Kučera Hany Meličkovej 23 Bratislava
   Ing. Vladimír Lesay Hany Meličkovej 23 Bratislava
   RNDr. Ján Mikuška , CSc. Rovniakova 5 Bratislava