Create Invoice

EWOPHARMA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EWOPHARMA
PIN 31344682
TIN 2020299479
VAT number SK2020299479
Date create 19 March 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat EWOPHARMA
Hlavná 13
83101
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 846 962 €
Profit -74 655 €
Capital 527 952 €
Own capital 109 943 €
Contact Information
Mobile phone(s) +421910888025, +421910888026, +421948288854
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 483,747
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 186,964
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 186,964
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 186,964
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 289,521
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 9,300
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,300
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 236,280
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 175,740
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 175,740
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 51,903
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,637
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 43,941
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 984
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 42,957
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 7,262
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 7,262
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 483,747
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 35,287
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 66,388
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 66,388
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 36,915
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 36,915
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -74,655
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 447,120
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 961
9. Liabilities from social fund (472) 961
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 233,703
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 15,942
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,942
4. Other liabilities within the local participation in addition to the liabilities to affiliated entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) 109,812
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 58,402
7. Liabilities from social insurance (336) 34,264
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,283
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 212,456
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 69,864
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 142,592
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 1,340
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 1,340
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 182,500
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,846,962
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,825,000
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 16,383
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,579
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,903,256
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 114,638
D. Services (účtová group of 51) 552,669
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 1,087,034
E.1. Wages and salaries (521, 522) 824,199
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 247,258
4. Social expenses (527, 528) 15,577
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 55,879
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 81,995
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 81,995
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 4,860
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,181
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -56,294
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,157,693
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 8
2. Other interest income (662A) 8
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,578
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 4,500
2. Other expense (562A) 4,500
O. Exchange rate losses (563) 135
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 943
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,570
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -61,864
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 12,791
R.1. Income tax expense current (591, 595) 12,791
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -74,655
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31344682 TIN: 2020299479 VAT number: SK2020299479
 • Registered seat: EWOPHARMA, Hlavná 13, 83101, Bratislava
 • Date create: 19 March 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Koloman Gachall Klimkovičova 1 Bratislava 841 01 01.01.2007
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  EWOPHARMA AG 66 388 € (100%) 8200 Schafhausen Švajčiarsko
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.03.2010Nové sidlo:
   Hlavná 13 Bratislava 831 01
   16.03.2010Zrušené sidlo:
   Hlavná ulica č. 17 Bratislava 831 01
   21.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Koloman Gachall Klimkovičova 1 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.01.2007
   20.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Veronika Kováliková P. Horova 9 Bratislava Vznik funkcie: 16.09.1999
   MUDr. Miroslav Majerčík Hamuliakovo 379 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 16.09.1999
   05.12.2006Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie dát
   organizovanie kurzov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Veronika Kováliková P. Horova 9 Bratislava Vznik funkcie: 16.09.1999
   MUDr. Miroslav Majerčík Hamuliakovo 379 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 16.09.1999
   04.12.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Veronika Kováliková P. Horova 9 Bratislava Vznik funkcie: 16.09.1999
   MUDr. Miroslav Majerčík č. 379 Hanuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 16.09.1999
   17.10.2003Nové sidlo:
   Hlavná ulica č. 17 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Veronika Kováliková P. Horova 9 Bratislava Vznik funkcie: 16.09.1999
   MUDr. Miroslav Majerčík č. 379 Hanuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 16.09.1999
   16.10.2003Zrušené sidlo:
   Oravská 7 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Veronika Kováliková P. Horova 9 Bratislava
   MUDr. Miroslav Majerčík Lipová 3 Nitra
   12.06.2000Nové obchodné meno:
   EWOPHARMA spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
   organizačné zabezpečenie sympózií, seminárov a školení
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   11.06.2000Zrušené obchodné meno:
   EWOPHARMA Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   organizačné zabezpečenie sympózií, seminárov a školení
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
   nákup a predaj tovaru v rozsahu volnej živnosti
   14.12.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Veronika Kováliková P. Horova 9 Bratislava
   MUDr. Miroslav Majerčík Lipová 3 Nitra
   13.12.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Adriena Fecková Gorkého 11 Bratislava
   15.10.1996Nové sidlo:
   Oravská 7 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   EWOPHARMA AG Vordergasse 43 8200 Schafhausen Švajčiarsko
   14.10.1996Zrušené sidlo:
   Novosvetská 9 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   EWOPHARMA AG Vordergasse 43 8200 Schafhausen Švajčiarsko
   05.10.1994Nové sidlo:
   Novosvetská 9 Bratislava 811 06
   04.10.1994Zrušené sidlo:
   Fraňa Kráľa 15 Bratislava 811 05
   19.03.1993Nové obchodné meno:
   EWOPHARMA Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Fraňa Kráľa 15 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizačné zabezpečenie sympózií, seminárov a školení
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
   nákup a predaj tovaru v rozsahu volnej živnosti
   Noví spoločníci:
   EWOPHARMA AG Vordergasse 43 8200 Schafhausen Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Adriena Fecková Gorkého 11 Bratislava