Create Invoice

GENERAL TRADING - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name GENERAL TRADING
PIN 31345247
TIN 2020839260
VAT number SK2020839260
Date create 22 March 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat GENERAL TRADING
Štefanovičová 6
81104
Bratislava
Financial information
Sales and income 26 421 €
Profit 3 058 €
Capital 46 297 €
Own capital 6 236 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 52,324
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 13,366
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 13,366
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 13,366
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37,929
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 713
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 300
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 300
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 413
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 37,216
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 695
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 36,521
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,029
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,029
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 52,324
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,295
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 712
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 712
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -1,114
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 2,654
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -3,768
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,058
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,029
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 43,029
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 603
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 603
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 41,302
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,124
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 26,421
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 26,421
III. Revenues from sale of services (602, 606) 26,421
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,336
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 15,106
D. Services (účtová group of 51) 677
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 197
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 5,055
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 5,055
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,301
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,085
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,638
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2
2. Other interest income (662A) 2
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 67
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 67
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -65
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,020
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 962
R.1. Income tax expense current (591, 595) 962
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,058
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31345247 TIN: 2020839260 VAT number: SK2020839260
 • Registered seat: GENERAL TRADING, Štefanovičová 6, 81104, Bratislava
 • Date create: 22 March 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Karla Smidžárová Štefanovičová 6 Bratislava 811 04 28.06.2000
  Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04 12.04.2005
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Karla Smidžárová 996 € (15%) Štefanovičová 6 Bratislava 811 04
  Ing. Aladár Smidžár 5 643 € (85%) Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   22.04.2005Noví spoločníci:
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 12.04.2005
   21.04.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michaela Sabolová Grösslingova 31 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Štepita Furdekova 10 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 28.06.2000
   08.06.2004Nové sidlo:
   Štefanovičová 6 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   kresličské a konštrukčné práce
   Nový štatutárny orgán:
   Karla Smidžárová Štefanovičová 6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 28.06.2000
   Ing. Miroslav Štepita Furdekova 10 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 28.06.2000
   07.06.2004Zrušené sidlo:
   Konopná 18 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karla Smidžárová Štefanovičová 6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 28.06.2000
   Ing. Miroslav Štepita Furdekova 10 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 28.06.2000
   25.04.2002Noví spoločníci:
   Karla Smidžárová Štefanovičová 6 Bratislava 811 04
   Ing. Michaela Sabolová Grösslingova 31 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Karla Smidžárová Štefanovičová 6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 28.06.2000
   Ing. Miroslav Štepita Furdekova 10 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 28.06.2000
   24.04.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Jánoši Muškátova 50 Bratislava 821 01
   Michaela Smidžárová Podjavorinskej 7 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jánoši Muškátova 50 Bratislava 821 01 Skončenie funkcie: 28.06.2000
   Michaela Smidžárová Podjavorinskej 7 Bratislava 811 03 Skončenie funkcie: 28.06.2000
   25.02.2000Nové sidlo:
   Konopná 18 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Jánoši Muškátova 50 Bratislava 821 01
   Michaela Smidžárová Podjavorinskej 7 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jánoši Muškátova 50 Bratislava 821 01 Skončenie funkcie: 28.06.2000
   Michaela Smidžárová Podjavorinskej 7 Bratislava 811 03 Skončenie funkcie: 28.06.2000
   24.02.2000Zrušené sidlo:
   Páričkova 22 Bratislava 815 46
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Jánoši Muškátova 50 Bratislava 821 01
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
   30.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Karol Jánoši Muškátova 50 Bratislava 821 01
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
   29.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Buday Ševčenkova 13 Bratislava 851 01
   Ing. Karol Jánoši Muškátova 50 Bratislava 821 01
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Buday Ševčenkova 13 Bratislava 851 01
   22.01.1996Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   21.01.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.10.1995Nové sidlo:
   Páričkova 22 Bratislava 815 46
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Buday Ševčenkova 13 Bratislava 851 01
   Ing. Karol Jánoši Muškátova 50 Bratislava 821 01
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Buday Ševčenkova 13 Bratislava 851 01
   01.10.1995Zrušené sidlo:
   Radničné nám. 4 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Buday Ševčenkova 13 Bratislava 851 01
   Tatiana Flatová Bradáčova 6 Bratislava 851 02
   Ing. Augustín Goralka Mesačná 20 Bratislava 821 02
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   22.03.1993Nové obchodné meno:
   GENERAL TRADING, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Radničné nám. 4 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Peter Buday Ševčenkova 13 Bratislava 851 01
   Tatiana Flatová Bradáčova 6 Bratislava 851 02
   Ing. Augustín Goralka Mesačná 20 Bratislava 821 02
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04