Create Invoice

VÚB Factoring - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 29.06.2016
Basic information
Business name VÚB Factoring
PIN 31345310
TIN 2020313691
VAT number SK2020313691
Date create 24 March 1993
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat VÚB Factoring
Mlynské nivy 1
82990
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 282 725 €
Profit 960 813 €
Capital 60 061 812 €
Own capital 3 522 471 €
Contact Information
Phone(s) +421250552064, +421250552072, +421250552069, +421250552820
Fax(es) 0250551230
Date of updating data: 29.06.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 58,121,404
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 7,352
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 7,352
2. Software (013) - /073, 091A/ 7,352
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 58,083,823
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 115,250
8. Deferred tax asset (481A) 115,250
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 57,954,464
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 57,954,464
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 334
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57,954,130
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 14,109
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 246
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 13,863
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 30,229
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 21,165
4. Accrued income short-term (385A) 9,064
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 58,121,404
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,639,614
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 2,232,334
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 2,232,334
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 446,467
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 446,467
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 960,813
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 54,448,654
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 15
9. Liabilities from social fund (472) 15
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 17,155,090
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 16,790,583
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 53,925
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,736,658
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 91
7. Liabilities from social insurance (336) 63
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 211,382
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 152,971
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 27,142
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 27,142
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 37,266,407
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 33,136
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 753
4. Deferred income short-term (384A) 32,383
Date of updating data: 29.06.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 2,077,015
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,282,725
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,231,177
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 51,548
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 679,133
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,228
D. Services (účtová group of 51) 250,473
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 2,029
E.1. Wages and salaries (521, 522) 1,462
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 514
4. Social expenses (527, 528) 53
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 46
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 25,810
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 25,810
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 127,471
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 272,076
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 603,592
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 979,476
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,773,230
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 849,241
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 3,404
2. Other interest income (662A) 845,837
XII. Foreign exchange gains (663) 923,957
XIV. Other income from financial activities (668) 32
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,139,783
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 199,241
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 199,241
O. Exchange rate losses (563) 931,945
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 8,597
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 633,447
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,237,039
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 276,226
R.1. Income tax expense current (591, 595) 245,771
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 30,455
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 960,813
Date of updating data: 29.06.2016
Date of updating data: 29.06.2016
 • PIN :31345310 TIN: 2020313691 VAT number: SK2020313691
 • Registered seat: VÚB Factoring, Mlynské nivy 1, 82990, Bratislava
 • Date create: 24 March 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Štefan Homola predseda Pri vinohradoch 9799/269D Bratislava - Rača 831 06 01.06.2008
  Ing. Martin Majtán člen Tupolevova 1008/10 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 01.02.2016
  Ing. Peter Ličko člen Bellova 13040/2L Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01 08.03.2013
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.03.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Homola - predseda Pri vinohradoch 9799/269D Bratislava - Rača 831 06 Vznik funkcie: 01.06.2008
   Ing. Martin Majtán - člen Tupolevova 1008/10 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 Vznik funkcie: 01.02.2016
   24.04.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ličko - člen Bellova 13040/2L Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01 Vznik funkcie: 08.03.2013
   22.03.2005Nové sidlo:
   Mlynské nivy 1 Bratislava 829 90
   04.11.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   24.03.1993Nové obchodné meno:
   VÚB Factoring, a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie factoringových a forfaitingových obchodov
   poskytovanie poradenských, sprostredkovateľských a ostatných služieb v oblasti factoringových a forfaitingových obchodov