Create Invoice

ita agentúra - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ita agentúra
PIN 31345506
TIN 2020300821
VAT number SK2020300821
Date create 29 March 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ita agentúra
Priemyselná 1
82109
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 202 061 €
Profit 22 963 €
Capital 179 374 €
Own capital -62 589 €
Contact Information
Email itafilm@itafilm.sk
Phone(s) 0244633275, 0911201075
Fax(es) 0244633274
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 382,885
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 17,950
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 17,950
5. Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 17,950
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 0
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 0
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 355,674
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 218,341
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 217,991
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 217,991
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 350
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 137,333
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 269
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 137,064
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 9,261
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 7,992
3. Accrued income long-term (385A) 0
4. Accrued income short-term (385A) 1,269
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 382,885
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -39,626
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.III. Other capital funds (413) 239
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 762
A.V.1. Statutory funds (423, 42X) 762
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -70,894
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 116,105
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -186,999
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,963
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 422,511
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 411,991
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 327,228
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 327,228
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 69,764
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,435
7. Liabilities from social insurance (336) 696
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,868
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 2,952
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 2,952
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 7,568
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,198,714
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,202,061
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,198,714
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,347
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,169,771
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 3,181
D. Services (účtová group of 51) 1,055,995
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 24,490
E.1. Wages and salaries (521, 522) 17,660
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 5,960
4. Social expenses (527, 528) 870
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 86,050
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 86,050
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 55
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 32,290
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 139,538
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 12
2. Other interest income (662A) 12
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,452
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 378
2. Other expense (562A) 378
O. Exchange rate losses (563) 394
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 680
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,440
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 30,850
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 7,887
R.1. Income tax expense current (591, 595) 7,887
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 22,963
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31345506 TIN: 2020300821 VAT number: SK2020300821
 • Registered seat: ita agentúra, Priemyselná 1, 82109, Bratislava
 • Date create: 29 March 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10 28.06.1996
  Ing. Peter Kot Ukrajinská 1488/10 Praha 10 Česká republika 28.06.1996
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Miroslav Brocko 3 320 € (50%) Kovácsova 401 Bratislava 851 10
  Ing. Peter Kot 3 320 € (50%) Ukrajinská 1488/10 Praha 10 Česká republika
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   02.12.2002Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrnych, spoločenských podujatí, seminárov
   Noví spoločníci:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Ing. Peter Kot Ukrajinská 1488/10 Praha 10 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 28.06.1996
   Ing. Peter Kot Ukrajinská 1488/10 Praha 10 Česká republika Vznik funkcie: 28.06.1996
   01.12.2002Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Ing. Peter Kot Hodálova 468/10 Bratislava 841 04
   Robert Kot avenue A. Madoux 143 BRUXELLES 1150 Belgicko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Ing. Peter Kot Hodálova 468/10 Bratislava 841 04
   21.05.2001Nové obchodné meno:
   ita agentúra, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   20.05.2001Zrušené obchodné meno:
   ITAFILM, s.r.o.
   03.11.2000Nové obchodné meno:
   ITAFILM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 1 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Robert Kot avenue A. Madoux 143 BRUXELLES 1150 Belgicko
   02.11.2000Zrušené obchodné meno:
   Informačná a propagačná turistická agentúra ITA Slovakia, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Poľná 5 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Robert Kot Vazovova 15 Bratislava
   17.05.2000Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie kina
   výroba, šírenie a verejné uvádzanie audiovizuálnych a obrazových záznamov
   Noví spoločníci:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Ing. Peter Kot Hodálova 468/10 Bratislava 841 04
   Robert Kot Vazovova 15 Bratislava
   16.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Robert Kot Vazovova 15 Bratislava
   Ing. Peter Kot Púpavová 44 Bratislava 841 04
   27.05.1997Nové sidlo:
   Poľná 5 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   organizačné zabezpečenie domácich a medzinárodných turistických výstav, veľtrhov a podujatí
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   podnikateľské poradenstvo
   technicko - organizačné zabezpečenie školení, a seminárov v oblasti cestovného ruchu
   vydavateľská činnosť - neperiodické publikácie
   reklamná a propagačná činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Robert Kot Vazovova 15 Bratislava
   Ing. Peter Kot Púpavová 44 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Ing. Peter Kot Hodálova 468/10 Bratislava 841 04
   26.05.1997Zrušené sidlo:
   Vazovova 15 Bratislava 811 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestnej kancelárie
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   organizačné zabezpečenie domácich a medzinárodných turistických výstav, veľtrhov a podujatí
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   podnikateľské poradenstvo
   technicko - organizačné zabezpečenie školení a seminárov v oblasti cestovného ruchu
   vydavateľská činnosť - neperiodické publikácie
   reklamná a propagačná činnosť
   vydávanie kníh
   vydávanie novín
   vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Ing. Peter Kot Púpavová 44 Bratislava 841 04
   Ing. Jana Kotová Vazovova 15 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jana Kotová Vazovova 15 Bratislava 811 07
   16.12.1993Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestnej kancelárie
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   organizačné zabezpečenie domácich a medzinárodných turistických výstav, veľtrhov a podujatí
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   podnikateľské poradenstvo
   technicko - organizačné zabezpečenie školení a seminárov v oblasti cestovného ruchu
   vydavateľská činnosť - neperiodické publikácie
   reklamná a propagačná činnosť
   vydávanie kníh
   vydávanie novín
   vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
   15.12.1993Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   organizač. zabezpeč. domácich a medzinárodných turistických výstav, veľtrhov a podujatí
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   podnikateľské poradenstvo
   technicko-organizač. zabezpeč. školení a seminárov v oblasti cestovného ruchu
   vydavateľská činnosť - neperiodické publikácie
   reklamná a propagačná činnosť
   29.03.1993Nové obchodné meno:
   Informačná a propagačná turistická agentúra ITA Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vazovova 15 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   organizač. zabezpeč. domácich a medzinárodných turistických výstav, veľtrhov a podujatí
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   podnikateľské poradenstvo
   technicko-organizač. zabezpeč. školení a seminárov v oblasti cestovného ruchu
   vydavateľská činnosť - neperiodické publikácie
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Ing. Peter Kot Púpavová 44 Bratislava 841 04
   Ing. Jana Kotová Vazovova 15 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jana Kotová Vazovova 15 Bratislava 811 07