Create Invoice

G R A D A Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name G R A D A Slovakia
PIN 31346103
TIN 2020300018
VAT number SK2020300018
Date create 31 March 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat G R A D A Slovakia
Moskovská 29
81108
Bratislava
Financial information
Sales and income 731 302 €
Profit 24 523 €
Capital 153 724 €
Own capital 5 681 €
Contact Information
Phone(s) +421255645189, +421255645159, +421255645178, +421255645179, +421255645197, +421255645198
Fax(es) 0255645179
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 182,549
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 13,134
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 13,134
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 13,134
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 168,751
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 6,881
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,881
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 104,783
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 104,611
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 104,611
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 172
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 57,087
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 9,389
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 47,698
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 664
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 664
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 182,549
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 30,204
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 9,959
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 9,959
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -4,942
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -4,942
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,523
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 152,056
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 151
9. Liabilities from social fund (472) 151
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 48,695
2. Other provisions (459A, 45X) 48,695
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 93,670
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 65,032
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65,032
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 6,152
7. Liabilities from social insurance (336) 3,966
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,215
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,305
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 9,540
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 9,540
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 289
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 289
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 725,800
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 731,302
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 725,800
III. Revenues from sale of services (602, 606) 3,128
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 833
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,541
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 699,429
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 466,067
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 40,809
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) -3,903
D. Services (účtová group of 51) 65,414
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 126,167
E.1. Wages and salaries (521, 522) 90,575
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 31,446
4. Social expenses (527, 528) 4,146
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,923
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 4,608
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 4,608
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -56
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -1,600
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 31,873
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 160,541
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 315
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 7
2. Other interest income (662A) 7
XII. Foreign exchange gains (663) 308
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,784
O. Exchange rate losses (563) 3,009
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,775
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,469
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 27,404
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,881
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 24,523
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31346103 TIN: 2020300018 VAT number: SK2020300018
 • Registered seat: G R A D A Slovakia, Moskovská 29, 81108, Bratislava
 • Date create: 31 March 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ľubica Zábranská Púpavova 26 Bratislava 841 04 10.01.2007
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Roman Sviták 9 959 € (100%) Praha 4
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   02.02.2007Nový štatutárny orgán:
   Ľubica Zábranská Púpavova 26 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 10.01.2007
   01.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Grác Gessayova 23 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 11.06.2003
   11.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Grác Gessayova 23 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 11.06.2003
   10.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Grác Novomestská 5 Nové Zámky 940 60 Vznik funkcie: 11.06.2003
   Ing Henrieta Kurucová Prievozská 25/7 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 11.06.2003
   08.07.2003Nové sidlo:
   Moskovská 29 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Sviták Budějovická 67 Praha 4
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Grác Novomestská 5 Nové Zámky 940 60 Vznik funkcie: 11.06.2003
   Ing Henrieta Kurucová Prievozská 25/7 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 11.06.2003
   07.07.2003Zrušené sidlo:
   Súkenícka 5 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   GRADA a.s. Budějovická 67 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vlastimil Pecho Kettnerova 1940 Praha 155 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Súkenícka 266/5 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 11.06.2003
   Ing. Roman Sviták , CSc. Budějovická 67 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Súkenícka 266/5 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 11.06.2003
   15.12.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Kovár Romanova 42 Bratislava 851 02
   18.01.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vlastimil Pecho Kettnerova 1940 Praha 155 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Súkenícka 266/5 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 11.06.2003
   17.01.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Szöcsová Goljanova 62 Trnava 917 01
   Ing. Milan Vokatý , CSc. Mrkvičkova 1367 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Súkenícka 266/5 Bratislava 821 09
   15.01.1998Nové sidlo:
   Súkenícka 5 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Sviták , CSc. Budějovická 67 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Súkenícka 266/5 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 11.06.2003
   Ing. Milan Vokatý , CSc. Mrkvičkova 1367 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Súkenícka 266/5 Bratislava 821 09
   14.01.1998Zrušené sidlo:
   Plátenícka 6 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.05.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Kovár Romanova 42 Bratislava 851 02
   Ing. Ľubica Szöcsová Goljanova 62 Trnava 917 01
   16.05.1997Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Roman Sviták Budějovická 67 Praha Česká republika
   15.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Brix Majerníková 16 Bratislava 841 04
   22.07.1996Nové sidlo:
   Plátenícka 6 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Brix Majerníková 16 Bratislava 841 04
   21.07.1996Zrušené sidlo:
   Buková 10 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Barek Dostojevského 13 Bratislava
   31.03.1993Nové obchodné meno:
   G R A D A Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Buková 10 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   poskytovanie software
   nakladateľská činnosť
   výroba tovaru v oblasti moderných informačných technológií a kancelárskych potrieb
   Noví spoločníci:
   GRADA a.s. Budějovická 67 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Barek Dostojevského 13 Bratislava
   Ing. Roman Sviták Budějovická 67 Praha Česká republika