Create Invoice

LAMIA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 11.10.2016
Basic information
Business name LAMIA
PIN 31347801
TIN 2020811595
VAT number SK2020811595
Date create 20 April 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat LAMIA
Veternicova 7
84105
Bratislava
Financial information
Profit -46 865 €
Date of updating data: 11.10.2016
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 0
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -285,075
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 23,568
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 23,568
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -261,778
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -261,778
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -46,865
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 285,075
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 100,942
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 100,942
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 184,133
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 30,325
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,325
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 146,424
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,440
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,944
Date of updating data: 11.10.2016
Income and expenses 2014
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 46,385
D. Services (účtová group of 51) 18
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46,367
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -46,385
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -18
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -46,385
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Income tax expense current (591, 595) 480
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -46,865
Date of updating data: 11.10.2016
Date of updating data: 11.10.2016
 • PIN :31347801 TIN: 2020811595 VAT number: SK2020811595
 • Registered seat: LAMIA, Veternicova 7, 84105, Bratislava
 • Date create: 20 April 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Doc. Ing. Juraj Cvečko, CSc. Pieskovcová 28 Bratislava 04.10.1996
  Ing. Darina Prnová Bullova 1 Bratislava 841 01 30.11.2015
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  OTIS spol. s r.o 0 € (0%) Bratislava 821 09
  Ing. Ľudovít Hudák 11 950 € (50.7%) Vranovská 61 Bratislava 851 02
  Ing. Darina Prnová 996 € (4.2%) Bratislava 841 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   03.12.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Darina Prnová Bullova 1 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 30.11.2015
   13.04.2013Noví spoločníci:
   Ing. Darina Prnová Bullova 1 Bratislava 841 01
   18.08.1999Nové sidlo:
   Veternicova 7 Bratislava 841 05
   04.10.1996Noví spoločníci:
   OTIS spol. s r.o Trenčianska 55 Bratislava 821 09
   Ing. Ľudovít Hudák Vranovská 61 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc. Ing. Juraj Cvečko , CSc. Pieskovcová 28 Bratislava
   24.06.1993Nové predmety činnosti:
   zahraničnoobchodná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti okrem komodít, pre ktoré je potrebné osobitné povolenie
   pohostinská činnosť
   20.04.1993Nové obchodné meno:
   LAMIA, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti