Create Invoice

POKOMEX - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name POKOMEX
Status Destroyed
PIN 31347916
TIN 2020333172
Date create 29 March 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat POKOMEX
Trávna 8
83106
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31347916 TIN: 2020333172
 • Registered seat: POKOMEX, Trávna 8, 83106, Bratislava
 • Date create: 29 March 1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.03.2015Zrušené obchodné meno:
   POKOMEX, s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Trávna 8 Bratislava 831 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti dopravných stavieb, diagnostika, s výnimkou činností obsiahnutých v zák. č. 527/90 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch
   inžinierska činnosť vo výstavbe
   poradenská a expertízna činnosť vo výstavbe
   spracovanie štúdií a normalizačná činnosť pre stavby, s výnimkou projektovej činností a s výnimkou činností obsiahnutých v zák.č. 505/90 Zb. o metrológii
   spracovanie matematických modelov v oblasti dopravných stavieb
   prekladateľstvo a tlmočníctvo v jazyku anglickom, s výnimkou činností vymedzených zák.č.36/67 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch
   vyučovanie anglického jazyka a doučovanie slovenského jazyka
   korektorská činnosť s využitím slovenského a anglického jazyka
   vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zdeněk Loveček , CSc. Cajlanská 239 Pezinok
   Helena Lovečková Cajlanská 239 Pezinok
   Ing. Ľubomír Polakovič , CSc. Röntgenova 2 Bratislava
   PhDr. Alena Polakovičová Röntgenova 2 Bratislava
   Ing. Vladimír Řikovský , CSc. Zadunajská 9 Bratislava
   Oľga Řikovská Zadunajská 9 Bratislava
   Ing. Miroslav Sekera , CSc. Poľná 21 Bratislava
   RNDr. Viera Sekerová Poľná 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Polakovič , CSc.
   Ing. Vladimír Řikovský , CSc.
   09.10.2000Nové obchodné meno:
   POKOMEX, s.r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   08.10.2000Zrušené obchodné meno:
   POKOMEX, s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.03.1993Nové obchodné meno:
   POKOMEX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trávna 8 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti dopravných stavieb, diagnostika, s výnimkou činností obsiahnutých v zák. č. 527/90 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch
   inžinierska činnosť vo výstavbe
   poradenská a expertízna činnosť vo výstavbe
   spracovanie štúdií a normalizačná činnosť pre stavby, s výnimkou projektovej činností a s výnimkou činností obsiahnutých v zák.č. 505/90 Zb. o metrológii
   spracovanie matematických modelov v oblasti dopravných stavieb
   prekladateľstvo a tlmočníctvo v jazyku anglickom, s výnimkou činností vymedzených zák.č.36/67 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch
   vyučovanie anglického jazyka a doučovanie slovenského jazyka
   korektorská činnosť s využitím slovenského a anglického jazyka
   vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Zdeněk Loveček , CSc. Cajlanská 239 Pezinok
   Helena Lovečková Cajlanská 239 Pezinok
   Ing. Ľubomír Polakovič , CSc. Röntgenova 2 Bratislava
   PhDr. Alena Polakovičová Röntgenova 2 Bratislava
   Ing. Vladimír Řikovský , CSc. Zadunajská 9 Bratislava
   Oľga Řikovská Zadunajská 9 Bratislava
   Ing. Miroslav Sekera , CSc. Poľná 21 Bratislava
   RNDr. Viera Sekerová Poľná 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Polakovič , CSc.
   Ing. Vladimír Řikovský , CSc.