Create Invoice

European Peripherals - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name European Peripherals
PIN 31348521
TIN 2020317574
VAT number SK2020317574
Date create 27 April 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat European Peripherals
Púchovská 2
83106
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 029 613 €
Profit -9 014 €
Contact Information
Email obchod@european.sk
Website http://www.european.sk
Phone(s) +421244635162, +421244635163, +421244635161
Mobile phone(s) +421911892003
Fax(es) 0244450424
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 146,277
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 6,210
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 447
2. Software (013) - /073, 091A/ 447
5. Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 5,763
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 5,763
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 139,442
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 116,230
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 81
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 116,149
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 15,044
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 9,089
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,089
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,955
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 8,168
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 756
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 7,412
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 625
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 507
4. Accrued income short-term (385A) 118
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 146,277
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,414
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 9,959
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 9,959
A.III. Other capital funds (413) 71,943
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 993
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 993
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -56,467
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 4,195
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -60,662
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,014
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 128,863
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 2,598
9. Liabilities from social fund (472) 973
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 1,625
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 41,411
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 13,269
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,269
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 20,859
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,330
7. Liabilities from social insurance (336) 1,001
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,438
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,514
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 854
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 854
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 84,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,024,714
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,029,613
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 998,685
III. Revenues from sale of services (602, 606) 26,029
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 4,166
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 733
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,029,118
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 857,238
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 13,442
D. Services (účtová group of 51) 75,502
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 65,858
E.1. Wages and salaries (521, 522) 47,647
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 16,734
4. Social expenses (527, 528) 1,477
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 494
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 2,942
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 2,942
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 8,085
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,557
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 495
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 78,532
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,630
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 2,650
2. Other expense (562A) 2,650
O. Exchange rate losses (563) 2
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 3,978
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,629
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,134
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,014
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31348521 TIN: 2020317574 VAT number: SK2020317574
 • Registered seat: European Peripherals, Púchovská 2, 83106, Bratislava
 • Date create: 27 April 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Matúš Vaverčák Nad Kúriou 9140/4 Bratislava 831 06 27.04.1993
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Matúš Vaverčák 9 959 € (100%) Nad Kúriou 9140/4 Bratislava 831 06
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   03.12.2010Nové sidlo:
   Púchovská 2 Bratislava 831 06
   02.12.2010Zrušené sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava 821 01
   26.06.2008Nové sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava 821 01
   25.06.2008Zrušené sidlo:
   Trnavská cesta 60 Bratislava 821 02
   17.10.2007Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľných veci v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   úprava a údržba zelene, sadovnícke práce
   výmena jednoduchých mechanických časti strojov podľa odporúčania výrobcu
   16.10.2007Zrušeny spoločníci:
   KAMOCAN-OST Holding GmbH Traungasse 11 Wien 1030 Rakúska republika
   15.07.2005Nové sidlo:
   Trnavská cesta 60 Bratislava 821 02
   14.07.2005Zrušené sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 821 02
   26.06.2004Nové sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Matúš Vaverčák Nad Kúriou 9140/4 Bratislava 831 06
   KAMOCAN-OST Holding GmbH Traungasse 11 Wien 1030 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Matúš Vaverčák Nad Kúriou 9140/4 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 27.04.1993
   25.06.2004Zrušené sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 826 30
   Zrušeny spoločníci:
   KAMOCAN-OST Holding GmbH Traungasse 11 1030 Wien Rakúsko
   Ing. Matúš Vaverčák Tbiliská 11 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Matúš Vaverčák Tbiliská 11 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 27.04.1993
   08.07.2003Noví spoločníci:
   KAMOCAN-OST Holding GmbH Traungasse 11 1030 Wien Rakúsko
   Ing. Matúš Vaverčák Tbiliská 11 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Matúš Vaverčák Tbiliská 11 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 27.04.1993
   07.07.2003Zrušeny spoločníci:
   European Peripherals s r.o. Praha Na rozdílu 30 Praha 6 Česká republika
   Ing. Matúš Vaverčák Školská 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Matúš Vaverčák Školská 14 Bratislava
   31.03.1998Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
   telefónnych prístrojov a záznamníkov
   telefaxov značka CANON
   05.09.1996Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   kopírovacia služba
   prenájom kancelárskej a reprodukčnej techniky
   opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   27.04.1993Nové obchodné meno:
   European Peripherals spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 826 30
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   Noví spoločníci:
   European Peripherals s r.o. Praha Na rozdílu 30 Praha 6 Česká republika
   Ing. Matúš Vaverčák Školská 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Matúš Vaverčák Školská 14 Bratislava