Create Invoice

TeeSeS Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TeeSeS Bratislava
PIN 31348777
TIN 2020341664
VAT number SK2020341664
Date create 15 March 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat TeeSeS Bratislava
Za stanicou 3
83104
Bratislava
Financial information
Sales and income 81 066 €
Profit 9 962 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Other tangible fixed assets (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 64,666
A.III. Non-current financial assets total (r. 10-r. 13) 58,044
A.III.1. Equity securities (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 129
2. Other non-current financial assets (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,445
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 25 + r. 34 64,666
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,738
A.I. Capital r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Share capital and changes in share capital (411 or +/- 419) or (+/- 491) 6,640
A.III. Funds from profit (421, 422, 423, 427, 42X) 1,623
A.V. Retained earnings or accumulated losses from previous years (428, /-/429) -9,487
A.VI. Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,962
B. Liabilities line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,928
B.I. Long-term liabilities excluding provisions and loans (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,895
B.IV. Short-term liabilities excluding provisions loans and borrowings total (r. 39 to r. 42) 52,883
B.IV.1. Short-term trade payables (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 52,666
3. Tax liabilities and subsidies (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 17
4. Other short-term liabilities (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 200
B.V. Short-term provisions (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 150
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Income from the economic activity of the total sum (r. 02 to r. 07) 81,066
II. Revenues from sales of own products and services (601, 602, 606) 81,066
* The cost of economic activity total total (r. 09 to r. 17) 69,920
B. Consumption of material, energy and other inventory out of supply (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,842
C. Services (účtová group of 51) 63,514
E. Taxes and fees (účtová group of 53) 217
I. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 347
** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,146
* Added value (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,710
* Revenues from financial activities total sum (r. 21 to r. 26) 1
X. Interest income (662) 1
* Costs for financial activities total sum (r. 28 to r. 33) 225
O. Other expenses on financial activities (568, 569) 225
** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 20 - r. 27) -224
** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,922
P. Income tax expense (591, 595) 960
*** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,962
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31348777 TIN: 2020341664 VAT number: SK2020341664
 • Registered seat: TeeSeS Bratislava, Za stanicou 3, 83104, Bratislava
 • Date create: 15 March 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Ján Bobek Dopravná 21 Bratislava 831 06 27.01.1997
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Ján Bobek 6 640 € (100%) Dopravná 21 Bratislava 831 06
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.05.2010Nové sidlo:
   Za stanicou 3 Bratislava 831 04
   07.05.2010Zrušené sidlo:
   Za stanicou 3 Bratislava 832 52
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Hrachala Jurigovo nám. 15 Bratislava 841 05
   RNDr.Ing. Ladislav Katona Ľachova 10 Bratislava 851 03
   Ing. Marián Ondrejmiška Estónska 8 Bratislava 821 06
   Ing. Tibor Valábek Silvánska 12 Bratislava 841 04
   Tibor Kotora Uhrova 1 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr.Ing. Ladislav Katona Ľachova 10 Bratislava 851 03
   Tibor Kotora Uhrova 1 Bratislava 831 01
   27.01.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bobek Dopravná 21 Bratislava 831 06
   Ing. Marián Hrachala Jurigovo nám. 15 Bratislava 841 05
   RNDr.Ing. Ladislav Katona Ľachova 10 Bratislava 851 03
   Ing. Marián Ondrejmiška Estónska 8 Bratislava 821 06
   Ing. Tibor Valábek Silvánska 12 Bratislava 841 04
   Tibor Kotora Uhrova 1 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bobek Dopravná 21 Bratislava 831 06
   RNDr.Ing. Ladislav Katona Ľachova 10 Bratislava 851 03
   Tibor Kotora Uhrova 1 Bratislava 831 01
   26.01.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bobek Dopravná 21 Bratislava 831 06
   Ing. Marián Hrachala Jurigovo nám. 15 Bratislava 841 05
   RNDr.Ing. Ladislav Katona Ľachova 10 Bratislava 851 03
   Tibor Kotora Uhrova 1 Bratislava 831 01
   Ing. Marián Ondrejmiška Estónska 8 Bratislava 821 06
   Ing. Tibor Valábek Silvánska 12 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bobek Dopravná 21 Bratislava 831 06
   Ing. Marián Hrachala Jurigovo nám. 15 Bratislava 841 05
   RNDr.Ing. Ladislav Katona Ľachova 10 Bratislava 851 03
   Tibor Kotora Uhrova 1 Bratislava 831 01
   Ing. Marián Ondrejmiška Estónska 8 Bratislava 821 06
   Ing. Tibor Valábek Silvánska 12 Bratislava 841 04
   14.04.1993Nové obchodné meno:
   TeeSeS Bratislava spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Za stanicou 3 Bratislava 832 52
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie dopravných stavieb
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bobek Dopravná 21 Bratislava 831 06
   Ing. Marián Hrachala Jurigovo nám. 15 Bratislava 841 05
   RNDr.Ing. Ladislav Katona Ľachova 10 Bratislava 851 03
   Tibor Kotora Uhrova 1 Bratislava 831 01
   Ing. Marián Ondrejmiška Estónska 8 Bratislava 821 06
   Ing. Tibor Valábek Silvánska 12 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Bobek Dopravná 21 Bratislava 831 06
   Ing. Marián Hrachala Jurigovo nám. 15 Bratislava 841 05
   RNDr.Ing. Ladislav Katona Ľachova 10 Bratislava 851 03
   Tibor Kotora Uhrova 1 Bratislava 831 01
   Ing. Marián Ondrejmiška Estónska 8 Bratislava 821 06
   Ing. Tibor Valábek Silvánska 12 Bratislava 841 04