Create Invoice

Družstvo Remedium - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Družstvo Remedium
Status Destroyed
PIN 31350046
TIN 2020345580
Date create 10 May 1993
Company category Družstvo
Registered seat Družstvo Remedium
Svätoplukova 50
90301
Bratislava
Contact Information
Phone(s) 0245925505, 0245927386
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31350046 TIN: 2020345580
 • Registered seat: Družstvo Remedium, Svätoplukova 50, 90301, Bratislava
 • Date create: 10 May 1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   15.04.2015Zrušené obchodné meno:
   Družstvo Remedium
   Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 50 Senec 903 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   distribúcia v ČSFR registrovaných veteri- nárnych hromadne vyrábaných liečivých prí- pravkov a veterinárnych nástrojov
   nákup a predaj potravín, priemyselného tovaru, papierenských výrobkov, spotrebnej elektroniky, automobilov, odevov, obuvi, kozmetiky, spotrebičov pre domácnosť, jatočných zvierat, ovocia a zeleniny, hygienických potrieb
   vydávanie časopisov a iných periodík
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   MVDr. Ján Jenčík - podpredseda 76 Lastomír
   Ing. Miroslav Otčenáš - podpredseda A.Hlinku 18/28 Piešťany
   MVDr. Alexej Krivošík - člen 708 Dunajská Lužná
   MVDr. Vladimír Pauliny - člen Štefánikovo nábr. 1 Banská Bystrica
   MVDr. Jozef Blahušiak - člen Platanová 19/12 Žilina
   MVDr. Dezider Góra - člen 401 Hontianske Nemce
   25.03.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   MVDr. Dušan Hlinka , CSc. - predseda Sedliacka 6 Rimavská Sobota
   10.03.1998Nový štatutárny orgán:
   MVDr. Dušan Hlinka , CSc. - predseda Sedliacka 6 Rimavská Sobota
   MVDr. Ján Jenčík - podpredseda 76 Lastomír
   Ing. Miroslav Otčenáš - podpredseda A.Hlinku 18/28 Piešťany
   MVDr. Alexej Krivošík - člen 708 Dunajská Lužná
   MVDr. Vladimír Pauliny - člen Štefánikovo nábr. 1 Banská Bystrica
   MVDr. Jozef Blahušiak - člen Platanová 19/12 Žilina
   MVDr. Dezider Góra - člen 401 Hontianske Nemce
   09.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   MVDr. Jozef Balhušiak - člen Platanová 19/12 Žilina
   MVDr. Marián Gajdoš - predseda Jašíkova 17 Bratislava
   MVDr. Dezider Góra - člen 401 Hontianske Nemce
   MVDr. Dušan Hlinka , CSc. - podpredseda Sedliacka 6 Rimavská Sobota
   MVDr. Ján Jenčík - podpredseda 76 Lastomír
   MVDr. Alexej Krivošík - člen 708 Dunajská Lužná
   MVDr. Vladimír Pauliny - člen Štefánikovo nábrežie 1 Banská Bystrica
   01.10.1997Nové sidlo:
   Svätoplukova 50 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   MVDr. Jozef Balhušiak - člen Platanová 19/12 Žilina
   MVDr. Marián Gajdoš - predseda Jašíkova 17 Bratislava
   MVDr. Dezider Góra - člen 401 Hontianske Nemce
   MVDr. Dušan Hlinka , CSc. - podpredseda Sedliacka 6 Rimavská Sobota
   MVDr. Ján Jenčík - podpredseda 76 Lastomír
   MVDr. Alexej Krivošík - člen 708 Dunajská Lužná
   MVDr. Vladimír Pauliny - člen Štefánikovo nábrežie 1 Banská Bystrica
   30.09.1997Zrušené sidlo:
   Botanická 17 Bratislava 842 13
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MVDr. Jozef Balhušiak - člen Platanová 19/12 Žilina
   MVDr. Marián Gajdoš - predseda Jašíkova 17 Bratislava
   MVDr. Dezider Góra - člen 401 Hontianske Nemce
   MVDr. Dušan Hlinka , CSc. - podpredseda Sedliacka 6 Rimavská Sobota
   MVDr. Ján Jenčík - podpredseda 76 Lastomír
   MVDr. Alexej Krivošík - člen 708 Dunajská Lužná
   MVDr. Vladimír Pauliny - člen Štefánikovo nábrežie 1 Banská Bystrica
   27.11.1996Nový štatutárny orgán:
   MVDr. Vladimír Pauliny - člen Štefánikovo nábrežie 1 Banská Bystrica
   26.11.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   MVDr. Elemír Žoldoš - člen Borová 6 Nitra
   10.05.1993Nové obchodné meno:
   Družstvo Remedium
   Nové sidlo:
   Botanická 17 Bratislava 842 13
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   distribúcia v ČSFR registrovaných veteri- nárnych hromadne vyrábaných liečivých prí- pravkov a veterinárnych nástrojov
   nákup a predaj potravín, priemyselného tovaru, papierenských výrobkov, spotrebnej elektroniky, automobilov, odevov, obuvi, kozmetiky, spotrebičov pre domácnosť, jatočných zvierat, ovocia a zeleniny, hygienických potrieb
   vydávanie časopisov a iných periodík
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   MVDr. Jozef Balhušiak - člen Platanová 19/12 Žilina
   MVDr. Marián Gajdoš - predseda Jašíkova 17 Bratislava
   MVDr. Dezider Góra - člen 401 Hontianske Nemce
   MVDr. Dušan Hlinka , CSc. - podpredseda Sedliacka 6 Rimavská Sobota
   MVDr. Ján Jenčík - podpredseda 76 Lastomír
   MVDr. Alexej Krivošík - člen 708 Dunajská Lužná
   MVDr. Elemír Žoldoš - člen Borová 6 Nitra