Create Invoice

SLOVEXTRADE - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SLOVEXTRADE
PIN 31351042
TIN 2020384773
VAT number SK2020384773
Date create 24 May 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SLOVEXTRADE
Zálužická 23
82101
Bratislava
Financial information
Profit -1 676 €
Capital 354 523 €
Own capital -2 129 372 €
Contact Information
Email slotrade@internet.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 353,918
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 148,953
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 125,293
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 76,422
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 48,871
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 23,660
6. Other loans (067A) - /096A/ 23,660
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 204,965
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 45,721
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 45,721
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 159,240
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 159,240
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 159,240
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 4
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 4
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 353,918
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,131,049
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 34,854
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 34,854
A.III. Other capital funds (413) 27,330
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -2,191,557
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -2,191,557
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,676
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,484,967
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 2,428,914
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 2,428,914
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 56,053
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 40,505
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,505
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,862
7. Liabilities from social insurance (336) 3,039
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,707
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -60
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 548
D. Services (účtová group of 51) 460
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 88
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -548
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -460
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 168
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 168
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -168
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -716
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,676
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31351042 TIN: 2020384773 VAT number: SK2020384773
 • Registered seat: SLOVEXTRADE, Zálužická 23, 82101, Bratislava
 • Date create: 24 May 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Stjepan Filaković 9800 Horton Road # 1006 CA Calgary, AB T2V5B5 Kanada 20.01.2009
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  EMILY Podjetje za ekonomsko finančni inženiring d.o.o. 34 854 € (100%) Maribor 2000 Slovinská republika
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.06.2010Noví spoločníci:
   EMILY Podjetje za ekonomsko finančni inženiring d.o.o. Prušnikova ulica 44 Maribor 2000 Slovinská republika
   29.06.2010Zrušeny spoločníci:
   HUDSON INTERNATIONAL FOOD COMPANY INC. Milcreak Drive, Unit, Mississauga 6 Ontario 6725 Canada
   06.02.2009Noví spoločníci:
   HUDSON INTERNATIONAL FOOD COMPANY INC. Milcreak Drive, Unit, Mississauga 6 Ontario 6725 Canada
   Nový štatutárny orgán:
   Stjepan Filaković 9800 Horton Road # 1006 CA Calgary, AB T2V5B5 Kanada Vznik funkcie: 20.01.2009
   05.02.2009Zrušeny spoločníci:
   Hudson International Fond Company Inc. 6725 Milcreak Drive, Unit 6, Mississauga Ontario Canada
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gutási Nagy Erzsébet Madarász Viktor u. 27/IV 23 Budapest 1131 Maďarsko dlhodobý pobyt na území SR : Lietavská 9 Bratislava
   18.09.2008Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   17.09.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mirjana Brankovič dlhodobý pobyt na území SR : Zálužická 23 Bratislava 821 01
   03.04.2007Nový štatutárny orgán:
   Mirjana Brankovič dlhodobý pobyt na území SR : Zálužická 23 Bratislava 821 01
   02.04.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Mirjana Brankovič Smeredovo Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Lietavská 3095/9 Bratislava
   19.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladislav Maksymiv dlhodobý pobyt na území SR : Jánovce
   Nerina Rogačevič Vincenta is Kastva 2 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Lietavská 9 Bratislava
   07.09.2001Noví spoločníci:
   Hudson International Fond Company Inc. 6725 Milcreak Drive, Unit 6, Mississauga Ontario Canada
   06.09.2001Zrušeny spoločníci:
   Hormess Enterprises Ltd. MillcreekDrive, Unit 6 Mississauga 6725 Ontario Kanada
   06.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Gutási Nagy Erzsébet Madarász Viktor u. 27/IV 23 Budapest 1131 Maďarsko dlhodobý pobyt na území SR : Lietavská 9 Bratislava
   02.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Senka Jusup Stanka Škalarja 21 Brežice Slovinsko dlhodobý pobyt na území SR : Lietavská 9 Bratislava
   28.07.1998Nový štatutárny orgán:
   Mirjana Brankovič Smeredovo Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Lietavská 3095/9 Bratislava
   27.07.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Mirjana Brankovič Smeredovo Juhoslávia
   29.04.1997Nové predmety činnosti:
   medzinárodná doprava
   stavebné práce
   spracovanie potravín, polotovarov na finálne výrobky
   baliarenská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Mirjana Brankovič Smeredovo Juhoslávia
   Vladislav Maksymiv dlhodobý pobyt na území SR : Jánovce
   28.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Ivanovič V. Karadžiča 10 Sutomore 853 55 Jugoslavija dlhodobý pobyt na území SR : Palisády 9 Bratislava
   Dubravka Mirkajlovič Stjepana Bana 39 Osijek 540 00 Republika Hrvatska dlhodobý pobyt na území SR : Opatovská 55 Trenčín
   02.08.1995Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Senka Jusup Stanka Škalarja 21 Brežice Slovinsko dlhodobý pobyt na území SR : Lietavská 9 Bratislava
   Nerina Rogačevič Vincenta is Kastva 2 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Lietavská 9 Bratislava
   01.08.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.03.1995Noví spoločníci:
   Hormess Enterprises Ltd. MillcreekDrive, Unit 6 Mississauga 6725 Ontario Kanada
   02.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Hormess Warenhandels - GmbH Bieberer Strasse 17 Offenbach Am Main Nemecko
   05.05.1994Nové obchodné meno:
   SLOVEXTRADE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zálužická 23 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Hormess Warenhandels - GmbH Bieberer Strasse 17 Offenbach Am Main Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Ivanovič V. Karadžiča 10 Sutomore 853 55 Jugoslavija dlhodobý pobyt na území SR : Palisády 9 Bratislava
   Dubravka Mirkajlovič Stjepana Bana 39 Osijek 540 00 Republika Hrvatska dlhodobý pobyt na území SR : Opatovská 55 Trenčín
   04.05.1994Zrušené obchodné meno:
   SLOVEX, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mýtna 2 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Hormess Warenhandels - GmbH Bieberer Strasse 17 Offenbach Am Main Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Miroslav Danko Opavská 35 Trenčín
   05.10.1993Nové sidlo:
   Mýtna 2 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Danko Opavská 35 Trenčín
   04.10.1993Zrušené sidlo:
   Adámiho 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Lapšanský Železničiarska 4 Banská Bystrica
   24.05.1993Nové obchodné meno:
   SLOVEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Adámiho 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   Noví spoločníci:
   Hormess Warenhandels - GmbH Bieberer Strasse 17 Offenbach Am Main Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Lapšanský Železničiarska 4 Banská Bystrica