Create Invoice

HARVARDSKÁ BURZOVÁ - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name HARVARDSKÁ BURZOVÁ
Status Destroyed
PIN 31351492
Date create 01 June 1993
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat HARVARDSKÁ BURZOVÁ
Priemyselná 6
82109
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31351492
 • Registered seat: HARVARDSKÁ BURZOVÁ, Priemyselná 6, 82109, Bratislava
 • Date create: 01 June 1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.02.2005Zrušené obchodné meno:
   HARVARDSKÁ BURZOVÁ SPOLOČNOSŤ a.s.,v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Miroslav Hrabovský - predseda predstavenstva Strmý Vršok 8041/41 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   Ing. Anna Širilová - členka predstavenstva Sputnikova 27 Bratislava
   Zuzana Cviková - členka predstavenstva Preseľany 4 Šahy 936 01
   14.11.2002Nové obchodné meno:
   HARVARDSKÁ BURZOVÁ SPOLOČNOSŤ a.s.,v likvidácii
   13.11.2002Zrušené obchodné meno:
   HARVARDSKÁ BURZOVÁ SPOLOČNOSŤ a.s., obchodník s cennými papiermi, v likvidácii
   Zrušeny predmety činnosti:
   uvádzanie prvotnej emisie cenných papierov na trh (príprava prospektu emitenta cenných papierov, ponuka cenných papierov potencionálnym investorom, upisovanie)
   nákup a predaj cenných papierov vlastným menom na vlastný účet vykonávaný opakovane a trvale (t.j. správa portfólia cenných papierov)
   sprostredkovanie nákupu a predaja cenných papierov vo vlastnom mene a na cudzí účet
   správa cenných papierov zahŕňajúca predovšetkým ich depot a výkon všetkých povinností a práv (v prípade splnomocnení) na nich sa vzťahujúcich (inkaso dividend a pod.)
   poradenská činnosť týkajúca sa nákupu a predaja cenných papierov
   04.10.2002Nové obchodné meno:
   HARVARDSKÁ BURZOVÁ SPOLOČNOSŤ a.s., obchodník s cennými papiermi, v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   03.10.2002Zrušené obchodné meno:
   HARVARDSKÁ BURZOVÁ SPOLOČNOSŤ a.s., obchodník s cennými papiermi
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   05.09.2001Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Cviková - členka predstavenstva Preseľany 4 Šahy 936 01
   04.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Lívia Šnegoňová - členka predstavenstva Komenského 24 Michalovce
   05.03.2001Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Miroslav Hrabovský - predseda predstavenstva Strmý Vršok 8041/41 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   04.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Miroslav Hrabovský - predseda predstavenstva Ševčenkova 9 Bratislava
   11.12.2000Nový štatutárny orgán:
   Lívia Šnegoňová - členka predstavenstva Komenského 24 Michalovce
   10.12.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tatiana Balážová - členka predstavenstva Veternicová 11 Bratislava
   03.01.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tatiana Balážová - členka predstavenstva Veternicová 11 Bratislava
   JUDr. Miroslav Hrabovský - predseda predstavenstva Ševčenkova 9 Bratislava
   Ing. Anna Širilová - členka predstavenstva Sputnikova 27 Bratislava
   02.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Miroslav Hrabovský - predseda predstavenstva Ševčenkova 9 Bratislava
   Ing. Anna Širilová - člen Sputnikova 27 Bratislava
   RNDr. Zlatica Široká - členka predstavenstva Červeňova 15 Bratislava
   17.10.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anna Širilová - člen Sputnikova 27 Bratislava
   16.10.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tatiana Balážová - členka predstavenstva a výkonná riaditeľka Veternicova 11 Bratislava
   14.05.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tatiana Balážová - členka predstavenstva a výkonná riaditeľka Veternicova 11 Bratislava
   JUDr. Miroslav Hrabovský - predseda predstavenstva Ševčenkova 9 Bratislava
   RNDr. Zlatica Široká - členka predstavenstva Červeňova 15 Bratislava
   13.05.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tatiana Balážová - člen predstavenstva a výkonný riaditeľ Veternicova 11 Bratislava
   JUDr. Miroslav Hrabovský - predseda predstavenstva Ševčenkova 9 Bratislava
   RNDr. Zlatica Široká - člen predstavenstva Červeňova 15 Bratislava
   19.12.1995Nové obchodné meno:
   HARVARDSKÁ BURZOVÁ SPOLOČNOSŤ a.s., obchodník s cennými papiermi
   18.12.1995Zrušené obchodné meno:
   HARVARDSKÁ BURZOVÁ SPOLOČNOSŤ a.s.
   28.06.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tatiana Balážová - člen predstavenstva a výkonný riaditeľ Veternicova 11 Bratislava
   JUDr. Miroslav Hrabovský - predseda predstavenstva Ševčenkova 9 Bratislava
   RNDr. Zlatica Široká - člen predstavenstva Červeňova 15 Bratislava
   27.06.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jana Filinová - člen predstavenstva Hanulova 9 Bratislava
   JUDr. Miroslav Hrabovský - predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Ševčenkova 9 Bratislava
   RNDr. Zlatica Široká - člen predstavenstva Červeňova 15 Bratislava
   01.06.1993Nové obchodné meno:
   HARVARDSKÁ BURZOVÁ SPOLOČNOSŤ a.s.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   uvádzanie prvotnej emisie cenných papierov na trh (príprava prospektu emitenta cenných papierov, ponuka cenných papierov potencionálnym investorom, upisovanie)
   nákup a predaj cenných papierov vlastným menom na vlastný účet vykonávaný opakovane a trvale (t.j. správa portfólia cenných papierov)
   sprostredkovanie nákupu a predaja cenných papierov vo vlastnom mene a na cudzí účet
   správa cenných papierov zahŕňajúca predovšetkým ich depot a výkon všetkých povinností a práv (v prípade splnomocnení) na nich sa vzťahujúcich (inkaso dividend a pod.)
   poradenská činnosť týkajúca sa nákupu a predaja cenných papierov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Jana Filinová - člen predstavenstva Hanulova 9 Bratislava
   JUDr. Miroslav Hrabovský - predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Ševčenkova 9 Bratislava
   RNDr. Zlatica Široká - člen predstavenstva Červeňova 15 Bratislava