Create Invoice

VITANA SLOVENSKO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name VITANA SLOVENSKO
PIN 31352316
TIN 2020313944
VAT number SK2020313944
Date create 11 June 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat VITANA SLOVENSKO
Meisslova 5
90201
Bratislava
Financial information
Sales and income 12 237 653 €
Profit -1 207 651 €
Capital 2 639 517 €
Own capital 633 565 €
Contact Information
Email vitana@vitana.sk
Phone(s) 0335911146, 0335911111
Fax(es) 0335911144
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 2,719,177
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 2,681
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 2,681
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 2,681
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,699,710
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 410,682
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,701
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 400,981
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 2,276,822
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 2,275,373
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,275,373
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,449
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 12,206
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 850
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 11,356
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 16,786
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 16,786
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 2,719,177
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -574,086
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 17,928,036
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 17,928,036
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 9,065
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 9,065
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -17,303,536
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 260,429
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -17,563,965
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,207,651
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,282,280
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 18,763
9. Liabilities from social fund (472) 18,763
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 2,832,208
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 426,791
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 426,791
3. Other liabilities to affiliated entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,147,403
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 108,644
7. Liabilities from social insurance (336) 41,078
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 108,292
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 431,309
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 431,309
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 10,983
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 10,983
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 12,237,653
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 12,237,170
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 483
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,403,363
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 8,339,836
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 671,485
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) -8,278
D. Services (účtová group of 51) 2,950,455
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 1,177,145
E.1. Wages and salaries (521, 522) 876,205
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 290,354
4. Social expenses (527, 528) 10,586
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 4,055
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 5,537
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 5,537
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -41,225
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 304,353
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,165,710
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 283,672
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,167
XII. Foreign exchange gains (663) 1,167
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 40,228
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 8,620
2. Other expense (562A) 8,620
O. Exchange rate losses (563) 6,037
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 25,571
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -39,061
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,204,771
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,207,651
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31352316 TIN: 2020313944 VAT number: SK2020313944
 • Registered seat: VITANA SLOVENSKO, Meisslova 5, 90201, Bratislava
 • Date create: 11 June 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Are Nakkim Bergersborgveien 10 Moss 1519 Nórske kráľovstvo 30.06.2014
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  VITANA, a.s. 19 528 036 € (100%) Byšice 277 32 Česká republika
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.07.2014Nový štatutárny orgán:
   Are Nakkim Bergersborgveien 10 Moss 1519 Nórske kráľovstvo Vznik funkcie: 30.06.2014
   24.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Jerzy Grzegorz Zalopa Lomzynská 73 Poznaň 61-048 Poľská republika Vznik funkcie: 24.08.2007
   13.03.2009Nové sidlo:
   Meisslova 5 Pezinok 902 01
   12.03.2009Zrušené sidlo:
   Chovateľská 1 Trnava 917 01
   13.05.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Heinrich Homola Breslauer str. 26 Wiesbaden 652 03 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 11.01.2005 Skončenie funkcie: 06.12.2006
   12.10.2007Nový štatutárny orgán:
   Jerzy Grzegorz Zalopa Lomzynská 73 Poznaň 61-048 Poľská republika Vznik funkcie: 24.08.2007
   11.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Morten Vike Vognostolbakken 3 Bergen N-5096 Nórske kráľovstvo Vznik funkcie: 06.12.2006
   14.03.2007Noví spoločníci:
   VITANA, a.s. Mělnická 133 Byšice 277 32 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Heinrich Homola Breslauer str. 26 Wiesbaden 652 03 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 11.01.2005 Skončenie funkcie: 06.12.2006
   Morten Vike Vognostolbakken 3 Bergen N-5096 Nórske kráľovstvo Vznik funkcie: 06.12.2006
   13.03.2007Zrušeny spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Heinrich Homola Breslauer str. 26 Wiesbaden 652 03 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 11.01.2005
   23.03.2006Zrušeny predmety činnosti:
   výroba potravín
   16.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Heinrich Homola Breslauer str. 26 Wiesbaden 652 03 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 11.01.2005
   15.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Morten Vike Vognstolbakker 3 Bergen Nórske kráľovstvo dlhodobý pobyt na území SR : 210 Zvončín Vznik funkcie: 24.04.2002
   25.11.2002Noví spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   24.11.2002Zrušeny spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   30.04.2002Nový štatutárny orgán:
   Morten Vike Vognstolbakker 3 Bergen Nórske kráľovstvo dlhodobý pobyt na území SR : 210 Zvončín Vznik funkcie: 24.04.2002
   29.04.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Štefanec Mládežnická 6 Litoměřice Česká republika prechodný pobyt na území SR : 210 Zvončín
   07.01.2002Noví spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   06.01.2002Zrušeny spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   06.12.2001Nový štatutárny orgán:
   Dušan Štefanec Mládežnická 6 Litoměřice Česká republika prechodný pobyt na území SR : 210 Zvončín
   05.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Rudolf Petrovský Mauerova 4 Krompachy
   09.03.2000Nové predmety činnosti:
   nákup surovín
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) potravín a potravinárskych výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) potravín a potravinárských výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
   úprava potravín a potravinárskych výrobkov (sušenie zeleniny, praženie kávy, leštenie ryže)
   balenie potravín
   skladovanie s výnimkou tovarov uvedených v § 3 zák. č. 144/98 Z.z.
   výroba potravín
   08.03.2000Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   10.02.2000Nové sidlo:
   Chovateľská 1 Trnava 917 01
   09.02.2000Zrušené sidlo:
   Strojnícka 97 Bratislava 821 05
   29.03.1999Noví spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   28.03.1999Zrušeny spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   09.11.1998Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Rudolf Petrovský Mauerova 4 Krompachy
   08.11.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Paulinský Letná 18 Košice 040 01
   17.09.1997Nové sidlo:
   Strojnícka 97 Bratislava 821 05
   16.09.1997Zrušené sidlo:
   Tomašíkova 26 Bratislava 821 01
   09.12.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Paulinský Letná 18 Košice 040 01
   08.12.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Balážová Belinského 25 Bratislava
   28.06.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Balážová Belinského 25 Bratislava
   27.06.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Helge Midttun Bukovčana 14 Bratislava
   19.04.1995Noví spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   18.04.1995Zrušeny spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   08.12.1994Noví spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   07.12.1994Zrušeny spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   29.11.1993Nový štatutárny orgán:
   Helge Midttun Bukovčana 14 Bratislava
   28.11.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Lím Bukovčana 14 Bratislava
   11.06.1993Nové obchodné meno:
   VITANA SLOVENSKO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tomašíkova 26 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Lím Bukovčana 14 Bratislava