Create Invoice

"PAN - ART" - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Business name "PAN - ART"
PIN 31352499
TIN 2020315264
VAT number SK2020315264
Date create 28 May 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat "PAN - ART"
Haburská 20
82101
Bratislava
Financial information
Sales and income 7 136 €
Profit 3 029 €
Capital 2 297 €
Own capital -1 814 €
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 10,686
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,686
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 2,019
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,019
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 8,576
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 8,576
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,576
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 91
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 21
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 70
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 10,686
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,215
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -8,453
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -8,453
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,029
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,471
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 9,471
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 100
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 100
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,915
7. Liabilities from social insurance (336) 86
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,370
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 7,136
III. Revenues from sale of services (602, 606) 7,136
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,044
D. Services (účtová group of 51) 91
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 2,850
E.1. Wages and salaries (521, 522) 2,112
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 738
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 103
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,092
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,045
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 103
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 103
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -103
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,989
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,029
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • PIN :31352499 TIN: 2020315264 VAT number: SK2020315264
 • Registered seat: "PAN - ART", Haburská 20, 82101, Bratislava
 • Date create: 28 May 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Pavel Šipicki-Šagi Borisa Kidriča 58 Stará Pazova Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Haburská 20 Bratislava 821 01 20.11.2002
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Pavel Šipicki-Šagi 6 639 € (100%) Borisa Kidriča 58 Stará Pazova Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Haburská 20 Bratislava 821 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.11.2002Nové sidlo:
   Haburská 20 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Pavel Šipicki-Šagi Borisa Kidriča 58 Stará Pazova Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Haburská 20 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Pavel Šipicki-Šagi Borisa Kidriča 58 Stará Pazova Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Haburská 20 Bratislava 821 01
   28.05.1993Nové obchodné meno:
   "PAN - ART", spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti, trvanlivých potravín v spotrebiteľskom balení, alkoholických a nealkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení, tabakových výrobkov, ovocia a zeleniny
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ